Чи зменшувати фінансовий результат на суму отриманих дивідендів?

03 Травня 2017 (0)
Аа Аа

У листі ДФСУ № 6985/6/99-99-15-02-02-15 від 04.04.2017 р. контролери роз’яснили порядок оподаткування податком на прибуток сум нарахованих доходів у вигляді дивідендів.

Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р.  № 2755-VI (далі – ПК України) об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до П(С)БО та М(С)ФЗ на різниці, передбачені положеннями ПК України.

При цьому бухгалтерський фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на користь платника податку на прибуток від інших платників податку на прибуток (крім інститутів спільного інвестування та платників, прибуток яких звільняється від оподаткування відповідно до положень ПК України, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування) та платників єдиного податку (підпункт 140.4.1 пункт 140.4 статті 140 ПК України).

Зазначимо, що до 01.01.2017 р. підпункт 140.4.1 пункту 140.1 статті 40 ПК України, мав дещо інше формулювання: «Фінансовий результат до оподаткування зменшується: <…> на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів».

 У минулому виділена фраза давала податківцям привід стверджувати, якщо контрагент, що виплачує дивіденди не сплатив авансовий внесок з податку на прибуток[1], то їх отримувач – платник податку на прибуток не має права зменшити бухгалтерський фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованого доходу у вигляді дивідендів. Тобто були намагання безпідставно ввести відповідальність отримувача дивідендів за виконання податкових зобов’язань платником дивідендів.

Втім, чинна редакція вказаної норми ПК України знівелювала можливість для фіскальних фантазій. І сподіваємось, що, зокрема, висновки коментованого листа  є тому підтвердженням.

 


[1] Згідно з підпунктом 57.11.2 пункту 57.1 статті 57 ПК України, крім випадків, передбачених підпунктом 57.11.3 цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток. Останній розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою 18%. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, на суму авансового внеску не зменшується.

Попередня стаття Наступна стаття