Огляд податкового законодавства за 24 квітня - 2 травня 2017 року

03 Травня 2017 (0)
Аа Аа

 

Законопроекти

Щодо звільнення від плати податку на доходи у вигляді заробітної плати осіб, які є пенсіонерами за віком або інвалідами.

25 квітня 2017 року у Верховній Раді був зареєстрований Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати податку на доходи у вигляді заробітної плати осіб, які є пенсіонерами за віком або інвалідами № 6411.

Даним законопроектом пропонується віднести доходи отримані у вигляді заробітної плати відповідно до умов трудового договору (контракту) фізичними особами, які є пенсіонерами за віком або інвалідами до доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. Відповідне положення пропонується внести окремим пунктом до статті 165 Податкового кодексу України (далі – ПК України).

У пояснювальній записці до законопроекту відповідні зміни до ПК України обґрунтовуються збільшенням дохідної частини Державного бюджету України та надходжень до спеціальних фондів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку із встановленням мінімальної заробітної плати на рівні 3200 грн., внаслідок чого у 2017 році збільшилася база оподаткування податком на доходи фізичних осіб та база нарахування єдиного внеску. На думку законодавців такі позитивні зміни дають можливість звільнити пенсіонерів за віком та інвалідів від сплати ПДФО із заробітної плати.

 

Щодо збільшення доходів спеціального фонду бюджетів місцевого самоврядування в частині екологічного податку

28 квітня 2017 року у Верховній Раді був зареєстрований Проект Закону про внесення змін до статті 69-1 Бюджетного кодексу України (щодо збільшення доходів спеціального фонду бюджетів місцевого самоврядування в частині екологічного податку) №6421.

Законопроект націлений на зміцнення місцевих бюджетів шляхом зарахування 25% екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів) до спеціальних фондів обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим, та 55% екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів) до спеціальних фондів сільських, селищний, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад. Законодавці вважають, що такий розподіл екологічного податку між спеціальними фондами місцевих бюджетів відповідає Керівним принципам сталого просторового розвитку Європейського континенту (Ганновер, 2000) та Основним засадам (Стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року, затвердженою Законом України від 21.12.2010 р. № 2818-VI.

 

Підзаконні нормативно-правові акти

26 квітня 2017 року Міністерство фінансів України повідомило про Наказ №369 “Про затвердження Змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578”. Даним Наказом змінено форму податкової декларації для платників єдиного податку: фізичних осіб-підприємців, платників третьої та четвертої груп. Наказ набирає чинності з дня його опублікування, проте станом на 03.05.2017 року зміни до податкової декларації для платників єдиного податку є неопублікованими. Нагадуємо, що змінена форма податкової декларації буде застосовуватися з наступного податкового періоду за періодом її публікації відповідно до пункту 46.6 статті 46 ПК України.

 

Роз’яснення Міністерства фінансів України

24 квітня 2017 року року Міністерство фінансів України опублікувало лист № 11310-09-10/10306 щодо погодження позиції ДФС в частині застосування штрафних санкцій відповідно до статті 1201 ПК України. Міністерство з даного приводу зазначає, що штрафні санкції передбачені статтею 1201 ПК України (порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та допущення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної) не застосовуються у разі порушення граничного строку реєстрації податкових накладних, що не надаються отримувачу (покупцю), складені на постачання товарів/послуг для операцій:

  1.  які звільнені від оподаткування (стаття 197 ПК України);
  2.  які оподатковуються за нульовою ставкою (стаття 195 ПК України).

Крім того, Міністерство фінансів Україїни зазначено, що у разі порушення платником податку граничного строку реєстрації або відсутності реєстрації в ЄРПН податкових накладних, складених при визначенні податкових зобов'язань з податку на додану вартість відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу до такого платника податку застосовуються штрафні санкції визначені відповідно до статті 1201 Кодексу, крім податкових накладних, складених відповідно до підпункту “б” пункту 198.5 статті 198 Кодексу. Тобто відповідальність за порушення статті 198 ПК України у вигляді штрафних (фінансових) санкцій, передбачених статтею 1201 ПК України, не застосовуються щодо нереєстрації або пропущення строку реєстрації податкових накладних в ЄРПН в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX ПК України, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 ПК України та операцій, передбачених пунктом 197.11 статті 197 ПК України).

 

Роз’яснення Державної фіскальної служби України

Стосовно

Зміст листа

Назва листа

Оподаткування податком на доходи фізичних осіб

У випадку виплати вигодонабувачу страховою компанією доходу у вигляді одноразової страхової виплати, оподаткуванню підлягає 60 відсотків суми величини перевищення, яка виникає між сумою страхової виплати (у гривнях) та сумою фактично сплачених страхових внесків (у гривнях).

Лист ДФСУ № 5313/С/99-99-13-02-03-14 від 14.04.2017 р. щодо оподаткування страхових виплат

Суми коштів, які за рішенням суду спрямовуються (у тому числі примусово стягнуто на користь платника податку - фізичної особи) на відшкодування збитків (інфляційні витрати та три проценти річних від простроченої суми боргу), завданих такому платнику внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Водночас до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді пені, яка є складовою неустойки, та моральної шкоди, крім шкоди життю і здоров’ю.

Лист ДФСУ № 8030/6/99-99-13-02-03-15 від 14.04.2017 р. щодо оподаткування суми коштів, які за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих такому платнику внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди

Не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку - працівника витрати роботодавця на обов’язковий попередній (до прийняття на роботу) профілактичний огляд такого платника згідно із Законом України “Про захист населення від інфекційних хвороб” від 06.04.2000 № 1645-III у разі дотримання вимог пп. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Лист ДФСУ  8055/6/99-99-13-02-03-15 від 14.04.2017 р. щодо проведення обов'язкових медичних оглядів

 

Грошова сума у вигляді компенсації, що нараховується (надається, сплачується) споживачу (фізичній особі) у разі недотримання таким товариством гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як інші доходи і оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах. При цьому юридична особа повинна виконати усі функції податкового агента, визначені ПК України.

Лист ДФСУ  8274/6/99-99-13-02-03-15 від 19.04.2017 р. щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором суми компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання

Попередня стаття Наступна стаття