Опубліковано порядок перевірок роботодавців інспекторами праці

27 Квітня 2017 (0)
Аа Аа

Кабмін погодив постанову, якою визначив порядок здійснення контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами та фізичними особами, які використовують найману працю.

Відповідна постанова КМУ від 26 квітня 2017 р. №295 сьогодні була опублікована на Урядовому порталі. Документом затверджується два порядки - здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та здійснення відповідного державного нагляду.

Окрім того, втрачає чинність постанова Кабміну від 17 листопада 2010 р. №1059, якою визначаються критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю, та періодичність здійснення планових перевірок.

Державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці:

1) Держпраці та її територіальних органів;

2) виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин).

Слід зазначити, що інспекційні відвідування проводяться:

- за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю, чи особи, щодо якої порушено правила оформлення трудових відносин;

- за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю;

- за інформацією таких органів як Держстат, ДФС та ПФУ, докладніше про які мова піде нижче.

Так, інспекційні відвідування проводяться на основі інформації ДФС про:

- невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;

- виявлені факти порушення законодавства про працю;

- факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації;

- роботодавців, що мають заборгованість із сплати ЄСВ у розмірі, що перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника.

Що стосується ПФУ, то інспекційні відвідування проводяться на підставі наступної інформації від Фонду про роботодавців:

- які нараховують зарплату менше мінімальної;

- у яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;

- у яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20% і більше;

- у яких 30% і більше працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів тощо.

Про проведення перевірки інспектор праці повідомляє відповідного роботодавця. Втім, такий механізм працює не завжди. Якщо інспекційне відвідування проводиться з питань виявлення неоформлених трудових відносин інспектор праці повідомляє роботодавця у разі, якщо тільки він не вважатиме, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню.

Інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно, без попереднього повідомлення мають право:

- під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин самостійно і в будь-яку годину доби проходити до будь-яких приміщень об’єкта, в яких використовується наймана праця;

- ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю;

- за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;

- фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки і т.д.

Зверніть увагу, інспектора праці можна не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі:

- відсутності службового посвідчення;

- якщо на офіційному веб-сайті Держпраці відсутні рішення Мінсоцполітики про форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, припису, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню;

- якщо строк проведення інспекційного відвідування перевищує визначені порядком строки.

За результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складаються акт і у разі виявлення порушень законодавства про працю — припис про їх усунення. У разі виконання припису в установлений у ньому строк заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності не вживаються. Це правило не поширюється на випадки використання праці неоформлених працівників, несвоєчасну та не у повному обсязі виплату зарплати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці.

З постановою КМУ можна ознайомитись за посиланням.

Попередня стаття Наступна стаття