Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід
|
Реєстрація

Ru

En

Ua

F.A.Q. до П(С)БО 18 "Будівельні контракти"
Питання/Тема
Чи можна у бухгалтерському обліку забудовника не використовувати положення МСБО 23 з підстав обґрунтування віднесення витрат при будівництві або виробництві запасів, які виробляються або іншим чином виготовляються постійно або серійно у великій кількості?
...

...

За загальним правилом, витрати на позики[1], що безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, є частиною собівартості такого активу. Інші витрати на позики визнаються як витрати. Дане правило обов'язкове для виконання підприємствами, які застосовують Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 23 «Витрати на позики» (далі-МСБО).

Капіталізація витрат[2] на позики як частина незавершеного будівництва значно ускладнює роботу підприємства, адже унеможливлює визнання витрат на позики одразу, а потребує поступового визнання протягом всього строку будівництва об'єкту.

Водночас, МСБО передбачає певні особливості, при визначенні яких підприємству можна не капіталізувати витрати на позики, а визнавати їх витратами відповідного періоду. Мова йде про витрати на позики, що відносяться до придбання, будівництва або виробництва (пункт 4 МСБО 23 "Витрати на позики" ):

  1. кваліфікованого активу[3], що оцінюється за справедливою вартістю, наприклад, біологічного активу; або

  2. запасів, які виробляються або іншим чином виготовляються постійно або серійно у великій кількості.

Для прикладу розглянемо підприємство, яке здійснює будівництво комплексів для продажу кінцевим споживачам в великих обсягах та на постійній основі. Кожний реалізований проект має схожі характеристики (напр. планування квартир, планування комплексу в цілому). Фактично, в даному випадку можна знайти одразу дві особливості, а саме постійний характер господарської діяльності та повторюваність дій при реалізації проектів. Все це вказує на те, що такий суб'єкт господарювання може застосувати виключення, яке наведене в МСБО 23 «Витрати на позики». А саме, витрати на позики, що відносяться на виробництва «запасів, які виробляються або іншим чином виготовляються постійно або серійно у великій кількості.» можуть враховуватись як витрати періоду в якому вони понесені, без застосування капіталізації.

Якщо підприємство (забудовник) в ході своєї діяльності керується Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, то в будь-якому випадку доведеться капіталізувати витрати на позики.


[1] Витрати на позики - витрати на сплату відсотків та інші витрати, понесені суб'єктом господарювання у зв'язку із запозиченням коштів.(МСБО 23)
[2] Капіталізація фінансових витрат - включення фінансових витрат до собівартості кваліфікаційного активу. (ПСБО 31)
[3] Кваліфікований актив - це актив, який обов'язково потребує суттєвого періоду для підготовки його до використання за призначенням чи для реалізації.(МСБО 23).

close icon
Пов'язані питання/Теми
Що таке очікувані збитки? Яким чином обліковуються очікувані збитки на виконання будівельного контракту?Яким чином впливають на формування собівартості об’єктів нерухомості пайові внески місту на розвиток інфраструктури?Які витрати можуть бути включені до собівартості продажу запасів за будівельними контрактами?Яким чином співвідносяться між собою поняття «завершення створення кваліфікаційного активу» та «готовність основних засобів до експлуатації» в контексті визначення моменту капіталізації витрат?Яким чином правильно відобразити в бухгалтерському обліку витрати на утримання незадіяних у будівництві будівельних машин, механізмів та інших необоротних активів?Яким чином слід визнавати дохід в бухгалтерському обліку у разі використання опціонних угод для залучення додаткових коштів у будівництво? Яким чином впливають на формування собівартості об’єктів гарантійні резерви?Яким чином впливають на формування собівартості об’єктів нерухомості витрати на страхування?Як впливає на розмір собівартості оплата права забудови земельної ділянки?Що таке будівельний контракт?Яким чином слід відображати в бухгалтерському обліку витрати на спорудження інфраструктури житлового комплексу, який складається з декількох будинків?До складу яких витрат слід відносити очікувані витрати на гарантійні зобов'язання? За рахунок яких доходів можуть зменшуватись вказані витрати?Чи є житлово-будівельні кооперативи неприбутковими організаціями? Яким чином підтверджується статус неприбутковості установи в 2016 році та чи потрібно перереєстровувати неприбуткову установу в 2016 році?Як відображається в бухгалтерському обліку передача зовнішніх мереж експлуатуючим організаціям?Чи може нормативний метод обліку застосовуватись при обліку монтажно-будівельних витрат?
Інформація про документ
Вид платежу:
Податок на прибуток підприємств
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити