Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід
|
Реєстрація

Ru

En

Ua

F.A.Q. до П(С)БО 18 "Будівельні контракти"
Питання/Тема
Як впливає на розмір собівартості оплата права забудови земельної ділянки?
...

...

Згідно з пунктом 2 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку – 18 «Будівельні контракти» (далі – П(С)БО – 18) собівартістю робіт за будівельним контрактом є витрати за будівельним контрактом.

Відповідно до пункту 12 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку – 18 «Будівельні контракти» витрати за будівельним контрактом включають:

витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням даного контракту;

загальновиробничі витрат

Якщо звернутися до пункту 13 вищезазначеного стандарту, ми дізнаємося склад витрат, безпосередньо пов'язаних з виконанням контракту, так, зокрема, до складу витрат, безпосередньо пов'язаних з виконанням будівельного контракту, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати (включаючи вартість виконаних субпідрядниками робіт) згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318 (далі – П(С)БО – 16).

Пункт 14 П(С)БО – 16 відносить до складу інших прямих витрат всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема, відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв тощо.

Вважаємо, що оплата забудови земельної ділянки може бути віднесена до складу інших виробничих витрат, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, а отже, до складу інших прямих витрат.

Інші прямі витрати включаються до складу витрат, безпосередньо пов'язаних з виконанням будівельного контракту, отже, складають частину собівартості будівельних робіт.

close icon
Пов'язані питання/Теми
Що таке очікувані збитки? Яким чином обліковуються очікувані збитки на виконання будівельного контракту?Яким чином впливають на формування собівартості об’єктів нерухомості пайові внески місту на розвиток інфраструктури?Які витрати можуть бути включені до собівартості продажу запасів за будівельними контрактами?Яким чином співвідносяться між собою поняття «завершення створення кваліфікаційного активу» та «готовність основних засобів до експлуатації» в контексті визначення моменту капіталізації витрат?Яким чином правильно відобразити в бухгалтерському обліку витрати на утримання незадіяних у будівництві будівельних машин, механізмів та інших необоротних активів?Яким чином слід визнавати дохід в бухгалтерському обліку у разі використання опціонних угод для залучення додаткових коштів у будівництво? Яким чином впливають на формування собівартості об’єктів гарантійні резерви?Яким чином впливають на формування собівартості об’єктів нерухомості витрати на страхування?Що таке будівельний контракт?Яким чином слід відображати в бухгалтерському обліку витрати на спорудження інфраструктури житлового комплексу, який складається з декількох будинків?До складу яких витрат слід відносити очікувані витрати на гарантійні зобов'язання? За рахунок яких доходів можуть зменшуватись вказані витрати?Чи є житлово-будівельні кооперативи неприбутковими організаціями? Яким чином підтверджується статус неприбутковості установи в 2016 році та чи потрібно перереєстровувати неприбуткову установу в 2016 році?Як відображається в бухгалтерському обліку передача зовнішніх мереж експлуатуючим організаціям?Чи може нормативний метод обліку застосовуватись при обліку монтажно-будівельних витрат?Чи можна у бухгалтерському обліку забудовника не використовувати положення МСБО 23 з підстав обґрунтування віднесення витрат при будівництві або виробництві запасів, які виробляються або іншим чином виготовляються постійно або серійно у великій кількості?
Інформація про документ
Вид платежу:
Податок на прибуток підприємств
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити