Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід
|
Реєстрація

Ru

En

Ua

F.A.Q. до П(С)БО 18 "Будівельні контракти"
Питання/Тема
Яким чином слід визнавати дохід в бухгалтерському обліку у разі використання опціонних угод для залучення додаткових коштів у будівництво?
...

...

Відповідно до підпункту 14.1.45.2 пункту 14.1 статті 14 ПК України, опціон – цивільно-правовий договір, згідно з яким одна сторона контракту одержує право на придбання (продаж) базового активу, а інша сторона бере на себе безумовне зобов'язання продати (придбати) базовий актив у майбутньому протягом строку дії опціону чи на встановлену дату (дату виконання) за визначеною під час укладання такого контракту ціною базового активу. За умовами опціону покупець виплачує продавцю премію опціону.

Таким чином, у разі використання опціонних угод для залучення коштів у будівництво, забудовник за опціоном отримуватиме 2 види доходів: власне ціну об'єкта будівництва, про яку домовилися сторони опціону на дату його укладання, а також премію, що отримує продавець (забудовник) за випуск такого опціону.

Ці два види доходів за бухгалтерським обліком будуть визнаватися окремо за кожною з подій:

  • отримання премії за опціон;

  • продаж базового активу (об'єкта будівництва).

Доходи, отримані внаслідок продажу об'єкта нерухомості (ціна опціону) будуть визнаватися відповідно до норм, встановлених П(С)БО 18 «Будівельні контракти» (далі – П(С)БО 18).

Так, відповідно до пункту 3 П(С)БО 18, доходи і витрати протягом виконання будівельного контракту визнаються з урахуванням ступеня завершеності робіт на дату балансу, якщо кінцевий фінансовий результат цього контракту може бути достовірно оцінений.

Відповідно до пункту 5 П(С)БО 18, кінцевий фінансовий результат за будівельним контрактом з фіксованою ціною може бути достовірно оцінений за наявності
одночасно таких умов:

можливості достовірного визначення суми загального доходу від виконання будівельного контракту;

імовірного отримання підрядником економічних вигод від виконання будівельного контракту;

можливості достовірного визначення суми витрат, необхідних для завершення будівельного контракту, і ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом на дату балансу;

можливості достовірного визначення та оцінки витрат, пов'язаних з виконанням будівельного контракту для порівняння фактичних витрат за цим будівельним контрактом, з попередньою оцінкою таких витрат.

Отже, ціна, визначена в опціоні буде вважатися достовірно визначеним фінансовим результатом. Доходи будуть визнаватися на дату балансу у частині, пропорційній ступеню завершеності будівельних робіт.

Що ж до премії за купівлю опціону, то дохід, отриманий у вигляді такої премії буде відображатися окремо. Адже, відповідно до пункту 10 П(С)БО 18, дохід за будівельним контрактом включає передбачену будівельним контрактом ціну, а також суму відхилень, претензій та заохочувальних виплат за будівельним контрактом. Премію за опціон не можна віднести до доходу за будівельним контрактом. А тому, отримана премія за опціоном буде визнана у момент її отримання та випуску самого опціону, відповідно до пункту 8 П(С)БО 15 «Дохід» у доходах того періоду, в якому була отримана премія.

close icon
Пов'язані питання/Теми
Що таке очікувані збитки? Яким чином обліковуються очікувані збитки на виконання будівельного контракту?Яким чином впливають на формування собівартості об’єктів нерухомості пайові внески місту на розвиток інфраструктури?Які витрати можуть бути включені до собівартості продажу запасів за будівельними контрактами?Яким чином співвідносяться між собою поняття «завершення створення кваліфікаційного активу» та «готовність основних засобів до експлуатації» в контексті визначення моменту капіталізації витрат?Яким чином правильно відобразити в бухгалтерському обліку витрати на утримання незадіяних у будівництві будівельних машин, механізмів та інших необоротних активів?Яким чином впливають на формування собівартості об’єктів гарантійні резерви?Яким чином впливають на формування собівартості об’єктів нерухомості витрати на страхування?Як впливає на розмір собівартості оплата права забудови земельної ділянки?Що таке будівельний контракт?Яким чином слід відображати в бухгалтерському обліку витрати на спорудження інфраструктури житлового комплексу, який складається з декількох будинків?До складу яких витрат слід відносити очікувані витрати на гарантійні зобов'язання? За рахунок яких доходів можуть зменшуватись вказані витрати?Чи є житлово-будівельні кооперативи неприбутковими організаціями? Яким чином підтверджується статус неприбутковості установи в 2016 році та чи потрібно перереєстровувати неприбуткову установу в 2016 році?Як відображається в бухгалтерському обліку передача зовнішніх мереж експлуатуючим організаціям?Чи може нормативний метод обліку застосовуватись при обліку монтажно-будівельних витрат?Чи можна у бухгалтерському обліку забудовника не використовувати положення МСБО 23 з підстав обґрунтування віднесення витрат при будівництві або виробництві запасів, які виробляються або іншим чином виготовляються постійно або серійно у великій кількості?
Інформація про документ
Вид платежу:
Податок на прибуток підприємств
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити