Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід
|
Реєстрація

Ru

En

Ua

F.A.Q. до П(С)БО 18 "Будівельні контракти"
Питання/Тема
Яким чином співвідносяться між собою поняття «завершення створення кваліфікаційного активу» та «готовність основних засобів до експлуатації» в контексті визначення моменту капіталізації витрат?
...

...

Відповідно до пункту 4 П(С)БО 31 «Фінансові витрати» (далі – П(С)БО 31) усі юридичні особи, крім суб'єктів малого підприємництва, зобов'язані капіталізувати витрати на створення кваліфікаційних активів. А тому питання капіталізації фінансових витрат, в числі тому завершення віднесення фінансових витрат до собівартості кваліфікаційних активів є актуальним для усіх підприємств з огляду на недостатньо чітке визначення цього моменту у нормативних актах.

Так, відповідно до пункту 13 П(С)БО 31 капіталізація фінансових витрат припиняється, якщо створення кваліфікаційного активу завершено. Тобто, у разі завершення створення кваліфікаційного активу, фінансові витрати, понесені підприємством у період після завершення створення кваліфікаційного активу, будуть відноситися не до собівартості активу, а до витрат безпосередньо періоду, в якому вони були понесені.

Тобто облік фінансових витрат залежатиме від моменту «завершення створення кваліфікаційного активу». Що це за момент, чи тотожний він моменту введення в експлуатацію об'єкта та як пов'язаний зі станом готовності до введення в експлуатацію?

Деякі роз'яснення з цього питання містяться у Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку фінансових витрат, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 1 листопада 2010 року № 1300 (далі – Методичні рекомендації). Так, пунктом 2.9 Методичних рекомендацій передбачено, що капіталізація фінансових витрат припиняється після завершення робіт зі створення кваліфікаційного активу, а саме після:

- введення в експлуатацію основних засобів забудовником;

- введення в експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів, які створювались на підприємстві;

- завершення підрядником виконання робіт за будівельним контрактом;

- оприбуткування готової продукції з суттєвим за часом операційним циклом.

Таким чином, момент завершення створення кваліфікаційного активу пов'язаний з введенням в експлуатацію об'єкта, але не завжди.

В першому та другому випадках, припинення капіталізації дійсно пов'язане з введенням об'єкта в експлуатацію. Відповідно до пункту 3 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (далі – Порядок), прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до I-III категорії складності, та об'єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації органами державного архітектурно-будівельного контролю поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації; прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до IV і V категорії складності, здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката.

Таким чином, об'єкт повинен перебувати у стані готовності до експлуатації. Готовність до експлуатації означає те, що на об'єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною документацією згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами роботи, а також змонтоване і випробуване обладнання з дотриманням передбачених Положенням особливостей (пункт 9 Положення). Готовність до експлуатації повинна бути зафіксована у відповідному документі – декларації готовності або акті готовності. Декларація або акт повинні бути зареєстровані уповноваженими державними органами. Це є підставою введення в експлуатацію та припинення капіталізації фінансових витрат щодо об'єкта будівництва.

Проте в деяких випадках припинення капіталізації фінансових витрат відбуватиметься після завершення виконання підрядником робіт за будівельним контрактом (підпункт 3 пункту 2.9 Рекомендацій). За логікою пункту 2.9, завершення створення кваліфікаційного активу пов'язане з моментом, який настав раніше: або введення в експлуатацію, або завершення робіт за контрактом. Отже, якщо будівельні роботи будуть повністю завершені до введення об'єкта в експлуатацію, то для цілей бухгалтерського обліку, саме цей момент буде вважатися моментом завершення створення об'єкту будівництва і капіталізація фінансових витрат буде припинена.

close icon
Пов'язані питання/Теми
Що таке очікувані збитки? Яким чином обліковуються очікувані збитки на виконання будівельного контракту?Яким чином впливають на формування собівартості об’єктів нерухомості пайові внески місту на розвиток інфраструктури?Які витрати можуть бути включені до собівартості продажу запасів за будівельними контрактами?Яким чином правильно відобразити в бухгалтерському обліку витрати на утримання незадіяних у будівництві будівельних машин, механізмів та інших необоротних активів?Яким чином слід визнавати дохід в бухгалтерському обліку у разі використання опціонних угод для залучення додаткових коштів у будівництво? Яким чином впливають на формування собівартості об’єктів гарантійні резерви?Яким чином впливають на формування собівартості об’єктів нерухомості витрати на страхування?Як впливає на розмір собівартості оплата права забудови земельної ділянки?Що таке будівельний контракт?Яким чином слід відображати в бухгалтерському обліку витрати на спорудження інфраструктури житлового комплексу, який складається з декількох будинків?До складу яких витрат слід відносити очікувані витрати на гарантійні зобов'язання? За рахунок яких доходів можуть зменшуватись вказані витрати?Чи є житлово-будівельні кооперативи неприбутковими організаціями? Яким чином підтверджується статус неприбутковості установи в 2016 році та чи потрібно перереєстровувати неприбуткову установу в 2016 році?Як відображається в бухгалтерському обліку передача зовнішніх мереж експлуатуючим організаціям?Чи може нормативний метод обліку застосовуватись при обліку монтажно-будівельних витрат?Чи можна у бухгалтерському обліку забудовника не використовувати положення МСБО 23 з підстав обґрунтування віднесення витрат при будівництві або виробництві запасів, які виробляються або іншим чином виготовляються постійно або серійно у великій кількості?
Інформація про документ
Вид платежу:
Податок на прибуток підприємств
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити