Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід
|
Реєстрація

Ru

En

Ua

F.A.Q. до П(С)БО 18 "Будівельні контракти"
Питання/Тема
Що таке будівельний контракт?
...

...

Визначення поняття «будівельний контракт» закріплені у таких документах як «Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 11» (далі – МСБО 11) та Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 131 «Будівельний контракт».

Так, будівельний контракт у розумінні МСБО 11це контракт, спеціально укладений на спорудження одного активу або комбінації активів, які тісно пов'язані між собою або взаємозалежні за умовами їх проектування, технології та функціонування чи за їх кінцевим призначенням та використанням.

При цьому, відповідно до тексту МСБО 11, можна зробити висновок про існування двох основних способів укладання будівельного контракту:

Контракт із фіксованою ціноюце будівельний контракт, за яким підрядник погоджується з фіксованою ціною контракту або з фіксованою ставкою на одиницю кінцевої продукції і який у деяких випадках зазнає застереження про змінні ціни.

Контракт із ціною «витрати плюс»це будівельний контракт, за яким підряднику відшкодовуються допустимі або іншим чином визначені витрати плюс відсотки від суми цих витрат або фіксована винагорода.

Будівельний контракт може укладатися на будівництво як одного, так і декількох активів (якщо вони тісно пов'язані між собою чи взаємозалежні за умовами проектування, технології чи функціонування, або за їхнім основним призначенням чи використанням).

Окрім того, МСБО 11 надає також перелік контрактів, що належать до числа будівельних:

контракти на надання послуг, безпосередньо пов'язані зі спорудженням активу, наприклад, на послуги керівників проектів та архітекторів.

контракти на знесення або відбудову активів та відновлення довкілля після знищення активів.

Деякі будівельні контракти можуть одночасно мати риси і контрактів з фіксованою ціною, і контрактів з ціною «витрати плюс», наприклад, контракт «витрати плюс» із погодженою максимальною ціною. За таких обставин підрядник повинен урахувати всі умови параграфів 23 і 24, щоб визначити, коли визнавати дохід і витрати контракту.

close icon
Пов'язані питання/Теми
Що таке очікувані збитки? Яким чином обліковуються очікувані збитки на виконання будівельного контракту?Яким чином впливають на формування собівартості об’єктів нерухомості пайові внески місту на розвиток інфраструктури?Які витрати можуть бути включені до собівартості продажу запасів за будівельними контрактами?Яким чином співвідносяться між собою поняття «завершення створення кваліфікаційного активу» та «готовність основних засобів до експлуатації» в контексті визначення моменту капіталізації витрат?Яким чином правильно відобразити в бухгалтерському обліку витрати на утримання незадіяних у будівництві будівельних машин, механізмів та інших необоротних активів?Яким чином слід визнавати дохід в бухгалтерському обліку у разі використання опціонних угод для залучення додаткових коштів у будівництво? Яким чином впливають на формування собівартості об’єктів гарантійні резерви?Яким чином впливають на формування собівартості об’єктів нерухомості витрати на страхування?Як впливає на розмір собівартості оплата права забудови земельної ділянки?Яким чином слід відображати в бухгалтерському обліку витрати на спорудження інфраструктури житлового комплексу, який складається з декількох будинків?До складу яких витрат слід відносити очікувані витрати на гарантійні зобов'язання? За рахунок яких доходів можуть зменшуватись вказані витрати?Чи є житлово-будівельні кооперативи неприбутковими організаціями? Яким чином підтверджується статус неприбутковості установи в 2016 році та чи потрібно перереєстровувати неприбуткову установу в 2016 році?Як відображається в бухгалтерському обліку передача зовнішніх мереж експлуатуючим організаціям?Чи може нормативний метод обліку застосовуватись при обліку монтажно-будівельних витрат?Чи можна у бухгалтерському обліку забудовника не використовувати положення МСБО 23 з підстав обґрунтування віднесення витрат при будівництві або виробництві запасів, які виробляються або іншим чином виготовляються постійно або серійно у великій кількості?
Інформація про документ
Вид платежу:
Податок на прибуток підприємств
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити