Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід
|
Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Виробничо-технологічні втрати
Відповідно до Порядку формування тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами на основі багаторічного стимулюючого регулювання, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 28.11.2013 року № 1499, виробничо-технологічними витратами та нормованими втратами газу є витрати та втрати природного газу, пов'язані з технологічним процесом розподілу природного газу, обсяг яких встановлюється з урахуванням розмірів, визначених Кабінетом Міністрів України або іншим органом, визначеним законодавством України. Варто з
...
Виробничі дільниці
Відповідно до пункту 252.5. статті 252 Податкового кодексу України, види товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини визначаються для товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції. Виробничими дільницями є дільниці, на яких здійснюються відповідні виробничі процеси. Відповідно до ДСТУ 2960-94 «Організація промислового ви
...
Вимоги до кінцевої продукції
Кінцевою продукцією гірничодобувного підприємства є вироблена продукція, що відповідає встановленим стандартам та є товарною, тобто підлягає реалізації. Так, наприклад, кінцевою товарною продукцією гірничо-металургійного підприємства с закис-окис урану (1/308). Подальше перероблення його, включаючи збагачення за ізотопом 235и та виготовлення тепловидільних елементів, здійснюється на окремих підприємствах.[1] Виходячи з положень статті 252 Податкового кодексу України, вимоги до кінцевої продукції являють собою вимоги щодо визначення якості кінцевого продукту, яка залежить від кількості наявних
...
Свердловина
Відповідно до положень Гірничого Закону України, свердловиною є циліндрична гірнича виробка, створена бурами або іншими буровими інструментами. Аналогічне визначення міститься і у Положенні про проектування гірничодобувних підприємств України та визначення запасів корисних копалин за ступенем підготовленості до видобування, затвердженому Наказом Мінпромполітики від 07.05.2004 № 221. Свердловини можуть бути різних видів: так, наприклад, нафтовою чи газовою свердловиною є спеціально обладнана гірнича виробка (разом з комплексом технологічного обладнання) у земній корі круглого січення з великим
...
Важковидобувна вуглеводнева сировина
До вуглеводневої сировини належать нафта, природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ), газ (метан) вугільних родовищ, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ колекторів щільних порід, газовий конденсат, що є товарною продукцією.[1] Важковидобувною вуглеводневою сировиною вважається сировина, що видобувається на важковидобувних або виснажених ділянках надр. В свою чергу, важковидобувними ділянками надр (родовищами, покладами) вважаються ділянки надр, що характеризуються погіршеними геологічними умовами.[2] За рахунок виконання інвестиційних проектів на цих ділянках на
...
Ділянка надр
Відповідно до положень Кодексу України про надра, до ділянки надр (як ті, що використовуються, так і не залучені до використання) складають державний фонд надр. Ділянки надр (родовищ покладів) можуть бути такими, що характеризуються погіршеними гірничо-геологічними умовами (важковидобувні) або виснаженістю в процесі розробки, визнаються ділянки, вилучення запасів вуглеводневої сировини з яких ускладнене наявністю хоча б одного з таких критеріїв: залягання нафти в пластових умовах є високов'язким (з динамічною в'язкістю в пластових умовах понад 30 мПа°с); колектори відповідних
...
Базові умови поставки аналитика славика
Базові умови поставки відповідно до пунктів 252.6, 252.7 статті 252 Податкового кодексу України, слід розуміти як поставку на склад готової продукції гірничого підприємства. Для тлумачення базових умов поставки необхідно враховувати правила «Інкотермс» (International commerce terms) в яких визначено обов’язки контрагентів щодо поставки товару, момент переходу ризиків іншій стороні та строк поставки товару. В свою чергу, в розумінні ПК України, прирівнюються до складу готової продукції вузла обліку, вхід до магістрального трубопроводу, пункти відвантаження споживачу або на пе
...
Афінаж
Відповідно до пункту 19 статті 1 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 р., афінажем дорогоцінних металів є металургійний процес одержання дорогоцінних металів високої чистоти шляхом відділення від них забруднюючих домішок. Афінаж дорогоцінних металів є одним з процесів їх виробництва[1]. Як встановлено положеннями даного Закону, для афінажу дорогоцінних металів підприємствам передаються (1) видобуті дорогоцінні метали з руд, пісків, шліхів та інші
...
Які типові помилки найчастіше допускають контролюючі органи при складанні протоколів про адміністративні правопорушення?
Зважаючи на значну кількість вимог до складання протоколів про адміністративні правопорушення, у судовій практиці часто зустрічаються випадки їх недотримання посадовими особами контролюючих органів при притягненні платників податків до адміністративної відповідальності:   Протокол складений не уповноваженою на те особою Виключний перелік осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення щодо конкретних видів правопорушень, зазначений в Кодексі України про адміністративні правопорушення. Складення протоколу не уповноваженою на те особою має наслідком повернення й
...
Які особливості адміністративного та судового оскарження протоколу про адміністративне правопорушення?
Перш за все, варто зазначити, що протокол про адміністративне правопорушення не підлягає оскарженню в порядку адміністративного оскарження чи в порядку адміністративного судочинства, оскільки за своєю природою та змістом не являється рішенням суб’єкта владних повноважень та не спричиняє зміни прав чи обов’язків особи. Сам по собі протокол про адміністративне правопорушення, в розумінні статті 251 КУпАП, є доказом у справі про адміністративне правопорушення. Протокол про адміністративне правопорушення встановлює лише виявлені порушення, однак, не породжує будь-яких правових на
...
Поняття та ознаки протоколу про адміністративне правопорушення
Протокол про адміністративне правопорушення є процесуальною підставою притягнення платника податків до адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства, фіксує закінчення стадії порушення адміністративної справи. Від якості його змісту та оформлення залежить правильність розгляду справи по суті та обґрунтованість застосування відповідальності. Складання протоколу про адміністративне правопорушення передбачає дотримання певних вимог, які закріплені як на рівні Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), так і загальними нормами. Законодавст
...
Чи є правомірним визнання доходу на підставі договорів купівлі-продажу майнових прав на об’єкти нерухомості, укладених після введення такої нерухомості в експлуатацію?
Поширена практика укладення забудовниками із фізичними та/або юридичними особами – покупцями квартир договорів купівлі-продажу майнових прав із розстрочкою сплати і реалізації через оформлення первинного права власності на новозбудовану житлову нерухомість безпосередньо на покупця відразу ж після завершення будівництва і подачі декларації/отримання сертифіката готовності на об’єкт породжує питання визнання доходу забудовника за таким договором. Зазвичай, в умовах договору купівлі-продажу майнових прав передбачають такі положення: «З моменту отримання Майнових прав на Об&rsqu
...
Який момент визначає передачу покупцю значних ризиків і вигод, пов’язаних із володінням активом у разі залучення додаткових коштів від покупців для будівництва об’єктів нерухомості за договорами купівлі-продажу майнових прав?
Залучення додаткових коштів від покупців для будівництва об’єктів нерухомості здійснюється за загальним правилом шляхом створення фондів фінансування будівництва (ФФБ) та фондів операцій з нерухомістю (ФОН), які діють відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» (далі – Закон). Ні ФФБ, ні ФОН не є юридичними особами, а управління коштами здійснюється через довірчого власника – управителя (фінансової установи, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і
...
Чи можна у бухгалтерському обліку забудовника не використовувати положення МСБО 23 з підстав обґрунтування віднесення витрат при будівництві або виробництві запасів, які виробляються або іншим чином виготовляються постійно або серійно у великій кількості?
За загальним правилом, витрати на позики[1], що безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, є частиною собівартості такого активу. Інші витрати на позики визнаються як витрати. Дане правило обов'язкове для виконання підприємствами, які застосовують Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 23 «Витрати на позики» (далі-МСБО).   Капіталізація витрат[2] на позики як частина незавершеного будівництва значно ускладнює роботу підприємства, адже унеможливлює визнання витрат на позики одразу, а потребує поступового визнання протяг
...
Чи може нормативний метод обліку застосовуватись при обліку монтажно-будівельних витрат?
Так, елементи нормативного методу можуть застосовуватись при обліку будівельних робіт. Відповідно до Розділу 7 Методичних рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджені Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 31 грудня 2010 року № 573, бухгалтерський облік витрат на виконання будівельно-монтажних робіт залежно від видів об'єктів обліку може бути організовано за замовленням відповідно до договорів підряду або методом накопичення витрат за певний період часу із застосуванням елементів нормативного методу обліку та контролю за еко
...
Як відображається в бухгалтерському обліку передача зовнішніх мереж експлуатуючим організаціям?
Відповідно до пункту 2 статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.   Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.   Якщо технічними умовами
...
Яким чином підтверджується статус неприбутковості установи в 2016 році та чи потрібно перереєстровувати неприбуткову установу в 2016 році?
Відповідно до пункту 34 Підрозділу 4 Розділу ХХ «Перехідні положення» неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», не підлягають виключенню з цього Реєстру до 1 січня 2017 року.   Контролюючий орган самостійно включає такі неприбуткові організації до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій. Для такого процесу будь-яких дій з боку неприбуткової організаці
...
Чи є житлово-будівельні кооперативи неприбутковими організаціями?
Відповідно до статті 133 Податкового кодексу України (далі – ПК України) неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам: утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації; установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціальног
...
До складу яких витрат слід відносити очікувані витрати на гарантійні зобов'язання? За рахунок яких доходів можуть зменшуватись вказані витрати?
Бухгалтерський облік витрат у будівництві для підприємств встановлений Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку (далі – МСБО) 11 «Будівельні контракти». Відповідно до пункту 16 М(С)БО 11 визначено, що витрати за контрактом мають включати:  а) витрати, безпосередньо пов'язані з конкретним контрактом; б) витрати, які відносяться до діяльності за контрактом у цілому і можуть бути віднесені на конкретний контракт; в) інші витрати, які конкретно підлягають оплаті замовником згідно з умовами контракту. В свою чергу відповідно до пункту 17 М(С)БО 11 витрати, що&nb
...
Яким чином слід відображати в бухгалтерському обліку витрати на спорудження інфраструктури житлового комплексу, який складається з декількох будинків?
Облік витрат на спорудження інфраструктури житлового комплексу залежить від методу обліку будівництва самих житлових будинків, а також від того за якими стандартами підприємство веде бухгалтерський облік: національними чи міжнародними. Так, якщо підприємство користується національними стандартами, то воно буде дотримуватися у обліку, перш за все, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти» (далі - ПБО 18). Так, даним положенням передбачається облік витрат за кожним окремим контрактом, при цьому контрактом, відповідно до пункту 2 ПБО 18, є договір про буд
...
Що таке будівельний контракт?
Визначення поняття «будівельний контракт» закріплені у таких документах як «Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 11» (далі – МСБО 11) та Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 131 «Будівельний контракт». Так, будівельний контракт у розумінні МСБО 11 – це контракт, спеціально укладений на спорудження одного активу або комбінації активів, які тісно пов'язані між собою або взаємозалежні за умовами їх проектування, технології та функціонування чи за їх кінцевим призначенням та використанням. При ц
...
Як впливає на розмір собівартості оплата права забудови земельної ділянки?
Згідно з пунктом 2 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку – 18 «Будівельні контракти» (далі – П(С)БО – 18) собівартістю робіт за будівельним контрактом є витрати за будівельним контрактом. Відповідно до пункту 12 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку – 18 «Будівельні контракти» витрати за будівельним контрактом включають: витрати, безпосередньо    пов'язані   з   виконанням   даного контракту; загальновиробничі витрат Якщо звернутися до пункту 13 вищезазначеного стандарту, ми дізна
...
Яким чином впливають на формування собівартості об’єктів нерухомості витрати на страхування?
Відповідно до частини 1 статті 881 ЦК України, підрядник зобов’язаний укласти договір страхування об’єкта будівництва, якщо інше не встановлено договором. Відповідно у підрядника з’являється ще одна додаткова стаття витрат – на страхування. Витрати на страхування у бухгалтерському обліку відносяться до витрат на збут. Так, відповідно до пункту 17 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» (далі – П(С)БО – 16), витрати,  пов'язані  з  операційною  діяльністю,  які не включаються до собівартості реалізов
...
Яким чином впливають на формування собівартості об’єктів гарантійні резерви?
Витрати на гарантійне обслуговування у бухгалтерському обліку відносяться до витрат на збут. Так, відповідно до пункту 17 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» (далі – П(С)БО – 16), витрати,  пов'язані  з  операційною  діяльністю,  які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. Відповідно до пункту 18 П(С)БО – 16, витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування включаються до складу витр
...
Яким чином слід визнавати дохід в бухгалтерському обліку у разі використання опціонних угод для залучення додаткових коштів у будівництво?
Відповідно до підпункту 14.1.45.2 пункту 14.1 статті 14 ПК України, опціон – цивільно-правовий договір, згідно з яким одна сторона контракту одержує право на придбання (продаж) базового активу, а інша сторона бере на себе безумовне зобов'язання продати (придбати) базовий актив у майбутньому протягом строку дії опціону чи на встановлену дату (дату виконання) за визначеною під час укладання такого контракту ціною базового активу. За умовами опціону покупець виплачує продавцю премію опціону. Таким чином, у разі використання опціонних угод для залучення коштів у будівництво, забудовник
...
Яким чином правильно відобразити в бухгалтерському обліку витрати на утримання незадіяних у будівництві будівельних машин, механізмів та інших необоротних активів?
Визнання витрат за будівельними контрактами здійснюється відповідно до П(С)БО 18 «Будівельні контракти» (далі – П(С)БО 18). Відповідно до пункту 15 П(С)БО 18, не   включаються   до   складу   витрат   за  будівельним контрактом,  а  відображаються  у  складі витрат  того звітного періоду, в якому вони були здійснені:      адміністративні витрати;      витрати на збут;      інші операційні витрати;      витрати на&n
...
Яким чином співвідносяться між собою поняття «завершення створення кваліфікаційного активу» та «готовність основних засобів до експлуатації» в контексті визначення моменту капіталізації витрат?
Відповідно до пункту 4 П(С)БО 31 «Фінансові витрати» (далі – П(С)БО 31) усі юридичні особи, крім суб’єктів малого підприємництва, зобов’язані капіталізувати витрати на створення кваліфікаційних активів. А тому питання капіталізації фінансових витрат, в числі тому завершення віднесення фінансових витрат до собівартості кваліфікаційних активів є актуальним для усіх підприємств з огляду на недостатньо чітке визначення цього моменту у нормативних актах. Так, відповідно до пункту 13 П(С)БО 31 капіталізація фінансових  витрат  припиняється, якщо створення ква
...
Яким чином впливають на формування собівартості об’єктів нерухомості пайові внески місту на розвиток інфраструктури?
Відповідно до пункту 2 статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки в населеному пункті, зобов’язаний взяти участь у створенні й розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури цього населеного пункту, окрім випадків передбачених пунктом 4 цієї ж статті.   Порядок залучення, розрахунок коштів і використання пайової участі встановлюється органами місцевого самоврядування. В свою чергу, на замовника покладається обов’язок перерахувати до прийняття об’єкта будівниц
...
Які витрати можуть бути включені до собівартості продажу запасів за будівельними контрактами?
Питання обліку запасів за будівельними контактами регулюється загальним положенням щодо обліку запасів П(С)БО – 9 «Запаси», а також спеціальним положенням щодо обліку доходів та витрат, пов’язаних з виконанням будівельних контрактів – П(С)БО – 18 «Будівельні контракти».   Суб’єкти господарювання, що здійснюють облік за міжнародними стандартами, здійснюють облік за МСБО – 2 «Запаси».   І. Облік за національними стандартами.   Відповідно до П(С)БО – 9, придбані (отримані) або вироблені запаси зарахову
...
Що таке очікувані збитки? Яким чином обліковуються очікувані збитки на виконання будівельного контракту?
За результатом виконання будівельного контракту може бути сформовано прибуток або збиток. Останнім вважається сума перевищення витрат над загальною сумою доходу за відповідним будівельним контрактом. Визнання доходів та витрат пов’язано з етапом виконання робіт за контрактом, що здійснюється за методом поетапного виконання робіт, на дату балансу за ступенем завершеності будівельно-монтажних робіт. Відповідно до МСБО 11 «Будівельні контракти», якщо кінцевий результат будівельного контракту можна достовірно оцінити доходи і витрати за контрактом, пов'язані з будівельним ко
...
Які вимоги встановлені до особи, що бажає отримати ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів?
Однієюими із важливих вимог, встановлених для професійного адміністратора, є вимогаи до його працівників. Особи, які входять до складу виконавчих і контролюючих органів професійного адміністратора, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, які визначені у Кваліфікаційних вимогах до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.11.2003 № 137. Так, особа, яка претендує на посаду голови виконавчого органу професійного адміністратора
...
Який порядок отримання ліцензії на здійснення адміністрування недержавного пенсійного фонду?
Порядок отримання ліцензії врегульований Ліцензійними умовами провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, затвердженими розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 № 118 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2005 № 5226). Для отримання ліцензії майбутній адміністратор має звернутися до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України із заявою. До заяви необхідно надати пакет документів, що відрізняється для кожної з осіб, яка може бути а
...
Хто може бути адміністратором недержавного пенсійного фонду?
Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» визначає адміністратора недержавного пенсійного фонду як юридичну особу, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів. Під адмініструванням мається на увазі сукупність визначених законом чи договором дій, які здійснює адміністратор в інтересах пенсійного фонду  на користь його учасників на платній основі. Серед основних обов’язків адміністратора закон встановлює наступні: вести персоніфікований облік учасників пенсійного фонду; укладати пенсійні контракти від імені пенсійного фонду; забезпечувати здійс
...
Які види пенсійних виплат передбачені у накопичувальній системі пенсійного забезпечення?
Відповідно до статті 54 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» накопичувальна  система пенсійного  забезпечення  передбачає такі види пенсій: 1) довічна пенсія: Довічна пенсія з установленим періодом – щомісячна виплата, яка здійснюється протягом життя пенсіонера, але не менше ніж протягом 10 років з дня її призначення. У разі смерті пенсіонера право на отримання призначеної довічної пенсії протягом установленого періоду мають спадкоємці, зазначені в договорі страхування довічної пенсії або визначені відповідно до Цивіл
...
Які умови та порядок зменшення пенсійного віку особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення?
Особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються зі зменшенням пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», за наступною схемою:   Категорії осіб, які постраждали Зменшення віку Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 1.07.1986 року незалежно від кількості робочих днів на 10 років а з 1.07.1986 року по 31.12.1986 рок
...
Хто має право на призначення пенсії відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»?
Пенсійне забезпечення осіб, які були учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або є потерпілими від Чорнобильської катастрофи здійснюється відповідно до Закону України«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Право на пенсію за цим законом мають потерпілі від Чорнобильської катастрофи та  учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1, 2, 3 та 4 категорії.
...
Як атестація робочого місця впливає на право працівника на пенсію на пільгових умовах?
21 серпня 1992 року набрав чинності Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442. З цього часу визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах провадиться на підставі результатів атестації відповідних робочих місць за умовами праці. Атестація робочих місць здійснюється на підприємствах, в організаціях та установах незалежно від форм власності і господарювання. Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізаці
...
Хто має право на призначення пенсії на пільгових умовах?
Право на пільгове пенсійне забезпечення мають особи, праця яких пов’язана з особливими умовами, характером та тривалістю роботи на виробництвах, які негативно впливають на здоров'я особи (статті 13, 14 та 100 Закону України «Про пенсійне забезпечення»). До категорії осіб, які мають право на пільгову пенсію, незалежно від місця останньої роботи відносяться: а) працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, – за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджувани
...
Які умови набуття права на пенсію або щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці?
Законодавство України, що регулює відносини з соціального забезпечення суддів, встановлює дві форми забезпечення суддів після досягнення ними пенсійного віку: отримання пенсій та щомісячного довічного грошового утримання, яким характерні свої особливості. Право на пенсію або щомісячне довічне грошове утримання виникає у судді, який вийшов у відставку, після досягнення чоловіками віку 62 роки, жінками – пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». До досягнення зазначеного віку право на пенсі
...
Які умови набуття права на пенсію державного службовця?
Передусім умовами набуття права на пенсію державного службовця є досягнення пенсійного віку, встановленого законодавством, зокрема: чоловіки, які народилися з 1 січня 1956 року – 62 роки, жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058 (далі –  Закон про пенсійне страхування). До досягнення віку 62 років право на пенсію за віком мають державні службовці – чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку: 60 років – які
...
За яких умов спортсмени мають право на пенсію за вислугу років?
Пунктом 2 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» вказано, що особам, що працювали на посадах, які дають право на призначення пенсії за вислугу років, пенсійне забезпечення здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди. Так, як пенсійне забезпечення через професійні та корпоративні фонди ще не запроваджене, то пенсії за вислугу років цій категорії призначаються на підставі норм пункту «є» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та Порядку признач
...
Які основні умови призначення пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення?
Пенсія за вислугу років призначається працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення незалежно від віку за наявності стажу роботи на спеціально визначених посадах, що передбачено статтею 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення". Ця категорія осіб є, мабуть, наймасштабнішою з тих, хто звертається до органів Пенсійного фонду за призначенням пенсії за вислугу років. Досить не значна кількість працівників цих спеціальностей працює до досягнення пенсійного віку та звертається за призначенням пенсії за віком на підставі статті 26 Закону України "Про загальнообов'язко
...
Умови призначення пенсії за вислугу років артистам?
Пункт 2 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» зазначає, що особам, які працювали на посадах, які дають право на призначення пенсії за вислугу років, здійснюється таке право згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди. Так як пенсійне забезпечення через професійні та корпоративні фонди ще не запроваджене, то пенсії за вислугу років цій категорії призначаються на підставі норм пункту «ж» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та Переліку посад артистів теа
...
Чи є звільнення обов’язковою умовою для призначення пенсії за вислугу років?
Для всіх категорій працівників для призначення пенсії за вислугу років звільнення з посади, що передбачає виникнення права на цей вид пенсії, є обов’язковим. Це прямо передбачено статтею 7 Закону України «Про пенсійне забезпечення». Абзацом 2 пунктом 11 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою Правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1 встановлено, що пенсії за вислугу років призначаються
...
Які умови та порядок призначення пенсії за вислугою років працівникам цивільної авіації та льотно-випробного складу?
Однією з категорій спеціальностей, що мають право на призначення пенсії за вислугу років мають працівники цивільної авіації та льотно-випробного складу, що передбачено статтею 54 Закону України "Про пенсійне забезпечення". Умови призначення пенсії таким категоріям осіб є специфічними і відмінними від тих, що передбачені статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". В цьому випадку, говорячи про пенсії за вислугою років працівникам цивільної авіації та льотно-випробного складу, слід виділити чотири групи посад таких працівників, кожна з яких має свої ос
...
Які основні умови набуття права на пенсію за вислугою років для осіб, звільнених з військової служби?
Є декілька умов та підстав для набуття права на призначення пенсії за вислугою років. Так, особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам ( пункт б-д), незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби: по 30 вересня 2011 року і на день звільнення мають вислугу 20 років і більше; з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2012 року і на день звільнення мають вислугу 20 календарних років та 6 місяців і більше; з 1 жовтня 2012 року по 30 вересня 2013 року і на день звільнення мають вислугу 21 календарний рі
...
Хто має право на призначення пенсії за вислугу років на підставі Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»?
Військовослужбовці, особи рядового та начальницького складу мають можливість отримати пенсію до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'зкове державне пенсійне страхування". Відповідно до статті 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» право на пенсію за вислугу років мають звільнені зі служби: а) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом; б) особи начальницького і рядового складу органів
...
Що таке пенсія за вислугою років? Хто має право на призначення пенсії за вислугою років?
За загальним правилом, встановленим статтею 26 Закону України "Про загальнообо'язкове державне пенсійне страхування", право на пенсію за віком мають особи, які досягли пенсійного віку (60 років) та мають мінімальний страховий стаж передбачений законодавством (15 років). Однак, є категорії осіб, які мають право на отримання пенсії до досягнення пенсійного віку, за наявності певних умов, таких, як наприклад, стаж роботи за певною спеціальністю. Таким чином, пенсія за вислугою років – це щомісячна пенсійна виплата особі, яка не досягла пенсійного віку, але за наявності сукупності умов,
...
За яких умов право на пенсію мають особи, що не досягли пенсійного віку?
Частина 1 статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" встановлено дві основні вимоги для призначення пенсії за віком: пенсійний вік, який складає 60 років для чоловіків та жінок, та страховий стаж 15 років. Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" не передбачає можливості дострокового виходу на пенсію, тобто призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку. Однак, питання пенсійного забезпечення регулюються й іншими законами. Так, Закон України "Про пенсійне забезпечення", що регулював основні питання пенсійного забезпеч
...
Коли особа може звернутися за призначенням пенсії за віком?
Особа має право звернутися до органів Пенсійного фонду за призначенням пенсії з моменту настання права, тобто досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", але не раніше ніж за місяць. Так, якщо у особи день народження 6 квітня, то подати заяву та документи можна з 7 березня. Крім того, якщо особа звертається до органів Пенсійного фонду протягом трьох місяців з моменту виникнення права (з дня народження), то знову ж таки пенсія призначається саме з дня народження. Якщо ж особа пропускає трьохмісячний термін, то
...
◄◄ 1 2... 9 10 11 12 13... 58 59 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити