Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Що таке цільова та нецільова благодійна допомога?
У п. 2. ч.1 ст. 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (далі – Закон) надається визначення благодійної діяльності. Так, відповідно до цього Закону, благодійна діяльність - це добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара. Отже, благодійна допомога може полягати у: безоплатній передачі майна у власність або користування; безоплатному наданню по
...
Які ставки застосовуються при оподаткуванні виграшів та призів?
Особливості нарахування (виплати) та оподаткування податком з доходів фізичних осіб виграшів та призів регламентується п.п.170.6.1.-170.6.5. п. 170.6. ст. 170 Податкового кодексу України. Показник Податок на доходи фізичних осіб Виграші (призи) в лотерею Виграші (призи) спортивні змагання/аматорські спортивні змагання  Виграші (призи) у букмекерському парі, у парі тоталізатор Виграші (призи) інші, ніж у лотерею Платники податку Гравець Учасник змагання Учасник
...
Чи виключається з бази оподаткування виграшу в лотерею розмір сплаченої ставки?
При виплаті гравцям виграшу в лотерею базою оподаткування є вся сума виграшу, і відповідно до підпункту 170.6.4. пункту 170.6. статті 170 ПК України під час нарахування (виплати) доходів у вигляді виграшів у лотерею або в інших розіграшах, які передбачають попереднє придбання платником податку права на участь у таких лотереях чи розіграшах, не беруться до уваги витрати платника податку у зв'язку з отриманням такого доходу.
...
Чи сплачується плата за землю при самовільному зайнятті земельної ділянки?
Спори щодо обов’язку сплачувати плату за землю у зв’язку з фактичним неправомірним використанням землі державної та комунальної власності не є поодинокими. Мається на увазі самовільне зайняття земельних ділянок. Враховуючи приписи ст. 206 ЗК України про платність використання землі, фіскальні органи іноді донараховують таким користувачам плату за землю. Відповідно до ст. 1 Закону України № 963 від 19.06.03 р. «Про державний контроль за використанням та охороною земель» самовільне зайняття земельної ділянки - це будь-які дії, які свідчать про фактичне використання
...
Які категорії платників розуміються під терміном «землекористувач»?
Відповідно до п. 14.1.73 ПК України землекористувачами є юридичні та фізичні осіб (резиденти та нерезиденти), яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди. У зв’язку з наведеним визначенням до вказаної категорії осіб слід віднести: 1) осіб, які фактично використовують землю без оформлення прав на неї; 2) осіб, що використовують земельні ділянки державної та комунальної власності на праві оренди.
...
Чи повинна сплачувати плату за землю особа, що придбала будівлю, до оформлення прав на землю?
ПК України досить суперечливо встановлює обов’язок сплачувати плату за землю до оформлення прав на відповідну земельну ділянку, викладена. У зв’язку з цим в даній сфері складається і неоднозначна правозастосовна практика.
...
З якого моменту у особи виникає обов’язок вносити плату за землю?
Особа набуває статус платника плати за землю, якщо вона відповідає встановленим ПК України вимогам. За загальним правилом відповідно до ст. 269 ПК України – платниками плати за землю є власники земельних ділянок, земельних часток-паїв, а також землекористувачі (під останніми п. 14.1.73 ПК України розуміє юридичних та фізичних осіб, яким відповідно до закону надано у користування земельні ділянки державної та комунальної власності, у т.ч. на умовах оренди). Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України №1952 від 01.07.04 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтя
...
Яка відповідальність за порушення порядку декларування та сплати єдиного внеску та недотримання вимог щодо реєстрації платником єдиного внеску?
Платники ЄСВ несуть фінансову та адміністративну, дисциплінарну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства щодо сплати єдиного соціального внеску. Фінансові санкції передбачені статтею 25 ЗУ про ЄСВ, адміністративні в свою чергу – ст. 1651 КУпАП. Право застосовувати відповідальність мають лише контролюючі органи, що забезпечують реалізацію податкової та митної політики, а не Пенсійний фонд, до якого фактично сплачується єдиний внесок і який має право брати участь в перевірках платників разом з податковими органами. По-перше, відповід
...
Чи може платник єдиного соціального внеску не допустити представників контролюючого органу до перевірки?
Враховуючи те, що порядок проведення перевірок платників єдиного соціального внеску встановлюється загальними положеннями ПК України у частині проведення перевірок платників податків, випадки за яких платник податків вправі не допустити представників контролюючих органів до перевірки поширюються і на платників ЄСВ. Тому, незважаючи на те, що пунктом 3 частини 2 статті 6 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі – Закон про ЄСВ) встановлено, що одним з обов’язків платник
...
Як оформлюються результати перевірок платників ЄСВ?Як оформлюються результати перевірок платників ЄСВ?
За загальними правилами щодо адміністрування єдиного соціального внеску, камеральні та документальні перевірки платників ЄСВ здійснюються в порядку передбаченому ПК України. Отже, оформлення результатів перевірок також відбувається у порядку встановленому саме Податковим кодексом. Як випливає зі статті 86 ПК України, результати перевірок (крім камеральних) оформлюються у формі довідки або акта, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками єдиного внеску або їх законними представниками. Відповідно, акт складається у випадку виявлення фіскальними органами порушень плат
...
Які перевірки можуть проводитися щодо платника ЄСВ?
Абзацом 2 пункту 2 статті 13 Закону України про ЄСВ встановлено, що контролюючі органи мають право на проведення документальних та камеральних перевірок  у порядку, що встановлюється Податковим кодексом України. Однак, варто звернути увагу на декілька особливостей, що можуть викликати питання у платників єдиного соціального внеску. Так, підпунктом 75.1.1 пункту 75.1 статті 75 ПК України зазначено, що камеральною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податкі
...
Який орган уповноважений проводити перевірки щодо адміністрування єдиного внеску?
Згідно з положеннями діючого законодавства України, зокрема, Податкового кодексу України та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 року № 2464-VI (далі – Закон про ЄСВ), адміністрування єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) здійснюється контролюючими органами. Зокрема, як зазначено пунктом 2 частини 1 статті 13 Закону про ЄСВ, органи доходів і зборів мають право на проведення перевірок на підприємствах, в установах і організа
...
Хто має право на добровільну сплату ЄСВ? Яку відповідальність несуть особи, які сплачують ЄСВ на добровільній основі у разі його несплати?
01 січня 2016 року перелік осіб, які мають право на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування було значно змінено. Так, діючою на сьогоднішній день редакцією Закону України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» зазначено, що платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внесу є: члени фермерського господарства, особистого селянського господарства особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними пунк
...
Як сплачують ЄСВ підприємці та роботодавці, місцезнаходженням (місцем поживання) яких є зона АТО?
Підприємці та роботодавці, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є зона проведення антитерористичної операції ЄСВ не сплачуватимуть. Підставою для такого висновку є положення пункту 9-4 Розділу VIII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 року № 2464-VI (далі – Закон про ЄСВ). Даним пунктом чітко вказано, що на період з 14 квітня і до моменту закінчення проведення антитерористичної операції (або, до моменту закінчення військового чи надвич
...
Як сплачуюють ЄСВ підприємці та роботодавці, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є ВЕЗ «Крим»?
Для відповіді на дане питання необхідно звернутись до Закону України “Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” від 12.08.2014 р. № 1636 – VII (далі Закон про ВЕЗ “Крим”). Безпосередньо нормою статті 12 вищевказаного Закону про ВЕЗ “Крим прямо передбачено, що єдиний соціальний внесок не сплачується: 1. З доходів, отриманих на території АР Крим. 2.Особами, які перебували на обліку в контролюючих органах на території АР Крим або міста Севастополя
...
У які строки має сплачуватись ЄСВ до бюджету? Коли сума ЄСВ вважається сплаченою до бюджету?
Визначення строків сплати єдиного внеску та моменту, коли зобов’язання вважається сплаченим є приницповим, адже у разі порушення граничних строків сплати ЄСВ до платника застосовуватимуться заходи відповідальності. Отже, розглянемо основні граничні строки сплати єдиного соціального внеску ПЛАТНИК ГРАНИЧНИЙ СТРОК СПЛАТИ  Гірничі підприємства до 28 числа місяця, наступного за місяцем за який сплачується ЄСВ ФОП на загальній системі оподаткування до 10 лютого року, наступного за роком за який сплачується ЄСВ
...
За якими реквізитами платникам єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування необхідно сплачувати ЄСВ?
Звертаємо увагу платників ЄСВ на те, що з 08 лютого 2016 року необхідно сплачувати всі види податків та зборів за оновленими реквізитами. Безпосередньо для ЄСВ реквізити встановлені наступні:  Місто Київ  реквізити для міста Київ  Вінницька область  реквізити для Вінницької області  Волинська область  реквізити для Волинської області  Дніпропетровська область  реквізити для Дніпропетровської області  Донецька область  реквізити дл
...
Чи мають право платники єдиного внеску на відстрочення або розстрочення суми недоїмки з ЄСВ?
Досить часто у платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) виникають питання щодо можливості застосування положень статті 100 ПК України, якими встановлюються правила розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків у разі виникнення недоїмки зі сплати ЄСВ. Для визначення можливості застосування норми статті 100 ПК України, перш за все, розглянемо норму статті 19-1 ПК України. Підпунктом 19-1.1.24 пункту 19-1.1 статті 19-1 серед інших функцій контролюючих органів виділено рострочення, ві
...
За якою ставкою фізичні особи-підприємці сплачують ЄСВ у разі використання ними найманої праці інвалідів?
Частиною 13 Закону України “Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 року № 2464-VI (далі – Закон про ЄСВ) зазначено, що єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, встановлюється у розмірі 8,41 відсотка визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 Закону про ЄСВ бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів. Тобто, законодавцем передбачається знижена ставка ЄСВ для підприємств, установ та організацій які є страхувальниками по відношенню до своїх найм
...
Які підстави для застосування страхувальниками зниженої ставки ЄСВ при нарахуванні заробітних плат працівникам- інвалідам?
Згідно до положень частини 13 статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 року № 2464-VI (далі – Закон про ЄСВ), єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, встановлюється у розмірі 8,41 відсотка визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 Закону про ЄСВ бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів. Далі, частиною 14 статті 8 Закону про ЄСВ встановлено, що для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інва
...
У яких розмірах встановлюються ставки єдиного соціального внеску?
Ставки єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування встановлені Законом України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 року № 2464-VI (далі – Закон про ЄСВ). Разом з тим, зазначимо, що з 01 січня 2016 року до Закону про ЄСВ було внесено досить велику кількість змін, що торкнулися і ставок ЄСВ. Так, до 01 січня 2016 року розмір ЄСВ, що належав до сплати напряму залежав від класу пофесійного ризику виробництва, який присвоювався платнику у встановленому зак
...
Чи нараховується ЄСВ на вартість путівки?
Досить часто серед роботодавців виникають питання щодо необхідності віднесення тих чи інших виплат працівникові до бази нарахування єдиного соціального внеску. Зокрема, такі питання стосуються і вартості путівок які оплачуються безпосередньо самим роботодавцем. Для відповіді на дане питання необхідно визначитись чи належить вартість оплачених роботодавцем путівок до бази нарахування ЄСВ. Так, для роботодавців, база ЄСВ визначається у пункті 1 частини 1 статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 ро
...
Чи необхідно сплачувати ЄСВ з заробітних плат іноземців, які працюють у представництвах іноземних компаній в Україні?
Абзацом 6 пункту 1 частини 1 статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 року № 2464-VI (далі – Закон про ЄСВ) зазначено, що платниками єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) є дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України. Тобто,
...
Надійшло повідомлення від банку, що у випадку розміщення в ньому вкладу протягом двох тижнів, банк сам сплатить податки. Якщо вклад буде зроблений після спливу цього строку, чи може банк відмовитись від сплати податку з відсотків?
В даному випадку важливо зрозуміти, що саме банк мав на увазі під сплатою податків за клієнта. Перше, що міг запропонувати банк в даному випадку – це під виглядом акції перераховувати до бюджету ПДФО з нарахованих клієнту процентів. Відповідно до  пункту 170.4.1. статті 170 ПК України, податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування, тобто банк. Імперативний характер формулювання норми вказує, що сплата податку банком в даному випадку є його обов'язком, а не правом. На податкового агент
...
Який порядок оподаткування процентів, отриманих фізичною особою – підприємцем?
Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, визначено ст. 177 Податкового кодексу України (далі - ПК України). Об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формах) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця (п. 177.2 ст. 177 ПК України). Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем, яка об
...
Чи підлягають оподаткуванню проценти за субординованим боргом?
Цікавим є питання визначення природи процентів за субординованим боргом банку для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб. Статтею 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.00р. № 2121-III визначено поняття вкладу (депозиту), яким є кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов догово
...
Чи можна перерахувати суму податку, якщо договір банківського вкладу був розірваний достроково?
У разі дострокового розірвання договору вкладу (депозиту) та здійснення у зв’язку з цим перерахунку доходу у вигляді процентів за процентною ставкою, передбаченою умовами договору для таких випадків, податковий агент проводить перерахунок сум податку, утриманого з такого доходу. Повернення надміру утриманих сум податку, здійснюється шляхом зменшення сум податку, що підлягають перерахуванню податковим агентом за поточний та/або наступний податковий (звітний) місяць. З огляду на те, що податковий агент сплачує податки від імені та за рахунок платника податків, вважаємо, що платник може п
...
Які проценти не підлягають оподаткуванню?
Оподаткуванню не підлягають доходи у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат. Ознаки таких рахунків визначаються Національним банком України (пункт 165.1.41. статті 165 Податкового кодексу). Відповідно до пункту 6.9 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління Національного Банку України від 12.11.2003  № 492, Банк для зарахув
...
Який порядок оподаткування процентів?
Сплату податку здійснює особа, що виплачує на користь фізичної особи проценти. Податкове зобов’язання сплачується за рахунок такої фізичної особи. Сплата податкового зобов’язання здійснюється у два способи, диференційовано правові підстави отримання оподатковуваних процентів: ·      Якщо проценти нараховуються на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів, вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці – податковий агент сплачує сплачує до Державного бюджету податкове зобов&
...
Яке розуміння процентів для цілей оподаткування ПДФО?
Під процентами Податковий кодекс розуміє  дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна. До процентів включаються: а) платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит; б) платіж за використання коштів, залучених у депозит; в) платіж за придбання товарів у розстрочку; г) платіж за користування майном згідно з договорами фінансового лізингу (оренди) (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини варто
...
Третього лютого було подано заяву про проведення реєстрації ФОП і одразу ж подано заяву про реєстрацію ФОП платником єдиного податку (друга група). На єдиний податок фізичну особу-підприємця поставили з 01 березня. В квітні ФОП провела оплату ЄСВ за березень і лютий. Чи потрібно було платити ЄСВ за лютий враховуючи те, що в лютому ФОП доходів не отримувала?
Порядок реєстрації фізичних осіб-підприємців регламентований Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” (далі – Закон про державну реєстрацію). Перелік документів, необхідних для проведення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців встановлено статтею 18 Закону про державну реєстрацію. Право фізичної особи на подання заяви про обрання спрощеної системи оподаткування одночасно з заявою про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця закріплено підпунктом 298.1.1 пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України ( далі –
...
Чи оподатковується благодійна допомога постраждалим від екологічної, техногенної катастрофи?
Підпункт 170.7.2 пункту 170.2 статті 170 Податкового кодексу України встановлює, що не включається до оподаткованого доходу благодійна допомога, надана платнику податку, який постраждав внаслідок екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених згідно з Конституцією України зонами надзвичайної екологічної ситуації, – у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України. Так, екологічною катастрофою є надзвичайно швидка і небезпечна деструкційна зміна умов навколишнього середовища глобального чи локального масштабу, яка пов'язана із значними ушкодженнями нав
...
Яка інвестиційна діяльність здійснюється за обов’язкової участі третіх осіб?
Згідно Закону України про цінні папери та фондовий ринок, у відносинах щодо реалізації інвестиційних паперів зобов’язана бути залучена третя особа, а саме торговець цінними паперами. Відповідно до пункту 8 статті 17 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок», правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися за участю або посередництвом торгівця цінними паперами, крім випадків: ·         розміщення емітентом власних цінних паперів; ·         викупу та продажу емітентом власних цінних п
...
Як розраховується фінансовий результат інвестиційної діяльності в цілях оподаткування ПДФО?
Із системного аналізу норм Податкового кодексу та судової практики слідує, що об'єкт оподаткування виникає у платника податків лише при подальшому відчуженні такого інвестиційного активу і тоді до інвестиційного прибутку, отриманого від такого відчуження, виходячи з положень пункту 170.2.2  статті 170 Податкового кодексу, враховується вартість інвестиційного активу, виходячи з суми витрат, понесених у зв'язку з придбанням такого активу. За результатами календарного року, додаванням усіх інвестиційних прибутків та збитків, визначається загальний фінансовий результат. Фінансовий ре
...
Які наслідки використання цінних паперів з ознаками фіктивності при розрахунку фінансового результату інвестиційної діяльності?
Якщо протягом звітного періоду платником податку понесені (нараховані) витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів та деривативів, що мають ознаки фіктивності, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, такі витрати не враховуються при визначенні фінансового результату за операціями з цінними паперами або деривативами. Цінні папери вважаються такими, що мають ознаки фіктивності, якщо емітент внесений до Переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності. Внесенням емітентів до даного переліку займається Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, відпо
...
Чи можна враховувати інфляцію при розрахунку інвестиційного прибутку?
Законодавством України не передбачено, що при визначенні інвестиційного доходу необхідно обчислювати витрати з врахуванням індексу інфляції та відповідної зміни вартості активів юридичної особи. Погоджуємось з висновком ВАСУ, який вважає, що платник податку повинен розраховувати дохід за сумою, зазначеною в первинних документах, та не застосовувати до неї індекс інфляції. [1]   [1]Ухвала Вищого адміністративного суду України від 12.05.2013 року по справі  № 2а-5386/10/1870 . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3879
...
Як посвідчувати копії документів для підтвердження інвестиційного прибутку?
Якщо документи на підтвердження інвестиційного прибутку, були витребувані представником контролюючого органу під час перевірки,  то, відповідно до пункту 85.8 статті 85 Податкового кодексу, вони повинні бути засвідчені підписом платника податків та його печаткою ( за наявності). Через невдалу конструкцію норми та відсутність уточненого порядку засвідчення копій документів, податковий орган може не прийняти, подані платником податків копії документів, вважаючи їх невірно засвідченими. Суди наголошують на тому, що жодною нормою чинного законодавства України не встановлено порядку засвідченн
...
Чи можна робити взаємозалік зустрічних однорідних вимог при розрахунку фінансового результату інвестиційної діяльності?
Питання розрахунку інвестиційного прибутку на основі операцій купівлі/продажу інвестиційного активу взаємозаліком зустрічних однорідних зобов'язань є проблемним. Контролюючий орган не завжди вважає акти такого зарахування належним підтвердженням понесених платником податків витрат. Проте суди встають на бік платника в таких випадках, не погоджуючись з висновками контролюючих органів.[1] Необхідно також пам’ятати про належним чином оформлені акти прийому-передачі за договорами про передачу корпоративних прав, адже податковий орган вправі доводити безтоварність операцій, що в результат
...
Чи можна підтвердити операцію з купівлі інвестиційного активу розпискою?
Судова практика свідчить, що контролюючий орган в деяких випадках не вважає розписку за правомірне підтвердження придбання інвестиційного активу. На підставі цього не враховує витрати, понесені платником податків на придбання активу, що значно збільшує податкові зобов’язання останнього. Проте, Вищий адміністративний суд, посилаючись на статтю 525 Цивільного кодексу, де зазначається про обов’язок кредитора, на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання частково або в повному обсязі, вважає, що наявність розписки у боржника підтверджує виконання ним свого обов'я
...
Чи можна при визначенні фінансового результату враховувати витрати, якщо розрахунок за інвестиційний актив проводився векселем?
Слід зазначити, що контролюючі органи вкрай критично відносяться до використання векселів, як засобу платежу в цілях обрахування загального фінансового результату. В основному контролюючий орган без наявних на те підстав надсилає податкове повідомлення рішення з нарахованими податковими зобов’язаннями, зазначаючи, що платник податку не підтвердив витрати, понесені у зв’язку із придбанням інвестиційного активу. Така дія податкового органу є протиправною, та не відповідає чинному законодавству. Визначення векселю передбачене статтею 14 Закону України «Про цінні папери та фондо
...
Чим підтверджуються операції з інвестиційними активами?
Для обчислення інвестиційного прибутку, використовується значення вартості купівлі інвестиційного активу та продажу цього ж інвестиційного активу, що є документально підтвердженими. Відповідним підтвердженням є договори купівлі-продажу цінних паперів, виписки зберігачів під кожне замовлення, завірені печатками зберігачів, акти приймання-передачі цінних паперів, касові документи при готівкових розрахунках через касу або розрахункові документи при безготівкових розрахунках.  Документальним підтвердженням (первинним документом) доходів та витрат за операціями з інвестиційними активами, укла
...
Як оподатковується продаж інвестиційного активу, що був успадкований/подарований?
Якщо інвестиційний актив було подаровано або успадковано, то він вважається придбаним за вартістю, що дорівнює сумі державного мита та податку з доходів фізичних осіб, сплачених у зв'язку з таким даруванням чи успадкуванням. У випадку продажу такого активу, попередньо визначена вартість буде впливати на суму отриманого інвестиційного прибутку. Від ціни продажу віднімається вартість державного мита та сплаченого ПДФО. Отриману суму інвестиційного прибутку додаємо загального фінансового результату з інвестиційними активами, та оподатковуємо як інвестиційний прибуток. В даному випадку вбачаєт
...
Оподаткування доходів від операцій з інвестиційними активами
Оподаткування доходів від операцій з інвестиційними активами визначаються пунктом 170.2 статті 170 Податкового кодексу. Об’єктом оподаткування є «інвестиційний прибуток», що є позитивною різницею між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю. У випадку, якщо така різниця має від’ємне значення, виникає інвестиційний збиток. Сума інвестиційних прибутків та збитків за операціями здійсненими протягом календарного року вважається загальним річним фінансовим результатом. Інвестиційним активом є корпоративні права, паке
...
Який звітний період передбачено для ЄСВ? У які строки має подаватись така звітність?
Обов'язок звітувати платників ЄСВ перед контролюющими органами щодо сум нарахованого та сплаченого ЄСВ встановлено положеннями статті 6 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 року № 2464-VI. Однак, спеціальним актом, яким врегульоване дане питання є Наказ Міністерства фінансів України № 435 від 14.04.2015 року, яким затверджено Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Так, звітний період та строк пода
...
У який спосіб може подаватись звітність з ЄСВ?
Обов'язок подання звітності з ЄСВ встановлено статтею 6 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 року № 2464-VI. Порядок та форма подання звітності з ЄСВ встановлено Наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 року №435 "Про затвердження Порядку фрмування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Розглянемо основні положення щодо подання такої звітності до контролюючих орагнів. Щодо загального п
...
У який спосіб потрібно повідомити контролюючий орган про укладання трудового договору з працівником?
Оскільки з 1 січня 2015 року із Служби зайнятості знято функцію щодо реєстрації трудових договорів, тому до червня 2015 року таблиця 5 додатку 4 звіту з ЄСВ вважалася фактичним повідомленням контролюючих органів щодо прийняття на роботу нових працівників. Відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року  № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» обов'язок повідомляти контролюючі органи про новонайнятих працівників покладається на власників підприємств установ та організацій до яких
...
Чи можна зробити перерахунок ПДФО та повернути з бюджету податок з суми повернутого гарантійного внеску за договором оренди нерухомості?
Згідно зі статтею 546 ЦКУ виконання зобов'язань може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням або завдатком. Отже, при укладанні договору оренди перерахування гарантійного платежу разом з орендним платежем буде гарантією виконання зобов'язань орендаря. Таким чином, відповідно до ст. 546 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися завдатком.
...
Якщо договір оренди земельної ділянки не зареєстровано, чи виникають у орендаря обов'язки податкового агента?
Питання, чи відсутність державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок, як обов'язкова умова їх укладення, виключає наявність у в орендаря статусу податкового агента у правовідносинах з оренди земельних паїв, є досить специфічним. Вищий адміністративний суд України схиляється до думки, що для  цілей визначення оподаткування доходів фізичних осіб вирішальне значення має виплата доходу. За умови фактичного здійснення операції з надання фізичною особою в оренду земельної ділянки у орендаря під час виплати орендного платежу виникає обов'язок з обчислення, утримання та п
...
Чи можуть нерезиденти здавати в оренду нерухомість?
Положення підпункту 170.1.3 статті 170 Податкового кодексу забороняють фізичним особам-нерезидентам самостійно передавати в оренду нерухомість, що їм належить. Передача нерухомості в оренду повинно здійснюватись виключно через фізичну особу - підприємця або юридичну особу - резидента (уповноважених осіб), що виконують представницькі функції такого нерезидента, відповідно до укладеного між ними письмового договору. Представництво здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу, та оформлюється довіреністю та/або договором доручення. У випадку оренди нерухомості, укладення договору доручення
...
Хто зобов’язаний повідомляти контролюючий орган про укладений договір оренди?
Звертаємо увагу, що нотаріус, який посвідчував договір оренди, зобов’язаний у  день посвідчення такого договору надіслати до контролюючого органу за місцем реєстрації орендодавця інформацію про такий договір за формою, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1242. У випадку не подачі такої інформації, нотаріус несе відповідальність передбачену законом за порушення порядку та/або строків подання податкової звітності, тобто відповідальність передбачену статтею 120 Податкового кодексу. 
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити