Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Чи можуть встановити мінімальну суму орендної плати виконавчі органи органів місцевого самоврядування?
Зустрічаються випадки, коли мінімальну суму орендної плати встановлюють виконавчі комітети органів місцевого самоврядування. Проте, прийняття такого рішення є протиправним, так як виконавчий комітет виходить за межі своїх повноважень. З такою думкою погоджується Вищий адміністративний суд України, зазначаючи, що при прийнятті рішення про встановлення мінімальних розмірів орендної плати виконавчий комітет діє не в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.[1] Подібні рішення повинні прийматися на сесіях органів місцевого самоврядування. [1]Ухва
...
Який порядок оподаткування доходів від надання в нерухомості в оренду та житловий піднайм?
Пункт 170.1 статті 170 Податкового кодексу регулює особливості нарахування податкових зобов’язань на доходи від надання нерухомості в оренду та житловий піднайм. Нерухомістю є земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення (стаття 181 Цивільного кодексу України) Під договором оренди законодавець розуміє договір, за яким наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. Щодо договору житлового найму або оренди нерухом
...
Яким чином платнику ЄСВ фізичній особі – підприємцю знятись з обліку в контролюючих органах у разі припинення підприємницької діяльності?
Відповідь на це питання прямо надають норми діючого Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Так, статтею 5 зазначено наступне: зняття з обліку платників єдиного внеску – фізичних осіб – підприємців, здійснюється контролюючими органами на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку. В свою чергу, частиною 4 статті 6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеск
...
Який порядок взяття на облік платників єдиного соціального внеску?
Нормативну базу у частині цього питання становлять Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (зокрема стаття 5) та Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників» від 24.11.2014 року № 1162 ( з урахуванням змін, внесених Наказом Міністерства фінансів України № 308 від 03.03.2016 року). Так, взяття на облік платників ЄСВ здійснюється контролюючим органом. При ц
...
Який порядок одержання (відновлення) податкової пільги з ПДФО, якщо право на неї припинилось протягом року? (Запитання від користувача Юра_Смірнов)
В разі порушення вимог законодавства, дотримання яких необхідно для застосування податкової пільги, платник податку втрачає право на таку пільгу. Про наявність будь-яких таких порушень застосування податкової соціальної пільги платником податку – працівником, а також про позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу контролюючий орган інформує роботодавця відповідно до Порядку затвердженого Наказом Міністерства доходів і зборів України від 27.01.2014 № 86 (далі – Порядок № 86). Періодом, на який платник податку втрачає право на отримання
...
Який порядок одержання податкової пільги з ПДФО, якщо право на неї виникло протягом року? (Запитання від користувача Юра_Смірнов)
Отримання податкової соціальної пільги (далі – податкова пільга) з податку на доходи фізичних осіб здійснюється за заявочним принципом. Слід зазначити, що такий вид податкової пільги може бути застосований лише до доходу у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород). Чинним законодавством (підпункт 169.2.2 пункту 169.2 статті 169 ПК України) визначено, що платник податків має право на отримання податкової пільги лише за одним місцем отримання доходу. Порушення цієї вимоги, тобто застосування податкової пільги одночасн
...
Які наслідки для роботодавця та працівника тягне порушення останнім порядку вибору місця отримання (застосування) податкової соціальної пільги?
Податковий кодекс України вказує на можливість отримання податкової соціальної пільги лише за одним місцем нарахування (виплати) доходу у вигляді заробітної плати. Підставою для того, щоб роботодавець почав вираховувати розмір податкової соціальної пільги є  із заробітної плати працівника є подання останнім відповідної заяви. Порушення вимог пункту 169.2 статті 169  ПК України, в якому закріплюється дана вимога, тягне за собою втрату права на отримання податкової соціальної пільги за всіма місцями отримання доходу починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення, та закінчуючи
...
Чи враховується винагорода, отримана на підставі цивільно-правового договору при визначенні розміру доходу, до якого можна застосувати податкову соціальну пільгу?
Однією з проблем, на яку варто звернути увагу, є також врахування до граничного обсягу доходу, до якого може бути застосована податкова соціальна пільга, розміру доходів, нарахованих платнику податків у відповідності до умов цивільно-правових договорів. Так, вказані виплати дещо відрізняються від заробітної плати за своєю правовою природою. Даний висновок випливає з наведених вище визначень. Разом з тим, відкритим залишається питання щодо врахування різного роду виплат за цивільно-правовими договорами у разі так званої податкової перекваліфікації (при застосуванні доктрини ділової цілі).
...
Чи враховуються соціальні виплати, надані за рахунок роботодавця, при визначенні розміру доходів, до яких можна застосувати ПСП?
У відповідності з підпунктом 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПК України податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди). Водночас ПК України не конкретизує ознак доходів, які можуть прирівнюватись до заробітної плати з метою визначення розміру доходу, до якого можна застосувати податкову соціальну пільгу. В цьому контексті цікавим є кваліфікація доходів у вигляді систематичних соціальних виплат та доп
...
Чи можна застосувати ПСП до доходів у вигляді заробітної плати особи, яка одночасно зареєстрована як самозайнята особа?
В цьому контексті одним із спорів, що часто виникає між платниками податків та контролюючими органами, є проблема застосування податкової соціальної пільги від доходів у вигляді заробітної плати у разі, коли платник податків зареєстрований як самозайнята особа, яка провадить підприємницьку або незалежну професійну діяльність. Основна практика з даного питання ґрунтується ще на нормах Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22 травня 2003 року № 889-IV (далі – Закон № 889-IV), підпунктом 6.3.3 пункту 6.3 статті 6 якого було визначено, що по
...
Чи уповноважений структурний підрозділ платника податків сплачувати (перераховувати) ПДФО до бюджету?
Дане питання виникло у зв'язку з виданням Державною податковою службою України листа від 11.12.2012 р. № 6888/0/61-12/17-1115. У вказаному листі зазначено, що ПДФО з найманих працівників підрозділів (підстанцій, цехів, виробничих баз), які не уповноважені нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб, повинен бути перерахований до бюджету за місцезнаходженням цих підрозділів. В частині 1 статті 64 Господарського кодексу України вказується, що підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощ
...
Чи необхідно застосовувати податкову соціальну пільгу під час обчислення ПДФО в момент виплати авансу?
Відповідно до п. 169.1 ст. 169 ПК України, платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги. Норми ПК України прямо не врегульовують дане питання, однак, враховуючи положення статті 169 ПК України, де зазначено, що платник податку має право на зменшення суми саме загального місячного оподатковуваного доходу, то можна дійти наступного висновку - при виплаті авансу податкова соціальна пільга не застосовується і сума ПДФО не зменшується.
...
Чи потрібно сплачувати (перераховувати) ПДФО у разі виплати авансу?
Кодекс законів про працю та Закон України «Про оплату праці» встановлюють обов’язкову виплату заробітної плати за першу половину місяця (аванс). Таким чином, у разі виплати авансу податок на доходи фізичних осіб має бути сплачений (перерахований) податковим агентом до бюджету. Разом з тим, слід навести наступну справу, яка розглядалась в судах України. Як випливає з матеріалів справи (№ 820/6077/13-а), за результатами перевірки встановлено, що податковий агент під час виплати заробітної плати за першу половину кожного місяця не дотримувався принципу сплати (перерахування) п
...
Що є джерелом для сплати ПДФО, якщо дохід надається у негрошовій формі?
Дохід у негрошовій формі може надаватися як заробіна плата працівника, додаткове благо, подарунок та ін. Варто вказати, що під час нарахування (надання) таких доходів базою оподаткування є вартість доходу помножена на коефіцієнт, що обчислюється за формулою, передбаченою пунктом 164.5 статті 164 ПК України. У випадку, якщо негрошовий дохід надається у формі заробітної плати, слід звернути увагу на наступний аспект. Відповідо до ч. 3 ст. 23 Закону України "Про оплату праці",  колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не
...
Чи може надаватися податкова знижка у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу з використанням біопалива?
В силу положень підпункту 166.3.7 пункту 166.3 статті 166 Податкового кодексу України платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового періоду суму коштів, сплачених платником податку у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива.             Доцільно зауважити, що у Податко
...
Чи може надаватися податкова знижка у зв’язку з оплатним використанням допоміжних репродуктивних технологій? Хто з подружжя може скористатись правом щодо включення до податкової знижки сум оплати допоміжних репродуктивних технологій?
У відповідності до частини 7 статті 281 Цивільного кодексу України повнолітні жінка або чоловік мають право за медичними показаннями на проведення щодо них лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій згідно з порядком та умовами, встановленими законодавством.             Як визначено пунктом 1.2 Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.09.2013 р. № 787), допоміжні репродуктивні технології – методики  лікування безплід
...
Чи може платник податку отримати податкову знижку у зв’язку протезуванням зубів?
У відповідності до підпункту 166.3.4 пункту 166.3 статті 166 Податкового кодексу України платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань, виробів медичного призначення для індивідуального корист
...
Яким чином до податкової знижки включаються суми витрати у вигляді страхових платежів та пенсійних внесків, що сплачені одним платником податку на користь кількох людей за кількома договорами?
Звертаємо увагу, що ПК України не встановлює обмежень у кількості членів сім’ї платника податку першого ступеня споріднення та кількості договорів за якими та на користь яких здійснюються витрати. Саме тому, при визначенні суми витрат, які можна включити до податкової знижки слід керуватися загальними обмеженнями: Згідно з підпунктом 166.4.2. пункту 166.4. статті 166 ПК України загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата,
...
В якому розмірі витрати у вигляді страхових платежів та пенсійних внесків, що сплачені платником податку за договорами, де застрахованою особою є член сім’ї платника податку першого ступеня споріднення, можна віднести до податкової знижки в 2015 році?
Реалізуючи своє право на віднесення до податкової знижки суму витрат, передбачених підпунктом 166.3.5 пункту 166.3. статті 166 ПК України, платнику податку варто звернути увагу на те, що згідно з підпунктом 166.4.2. пункту 166.4. статті 166 ПК України загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 ПК України, тобто на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціа
...
В якому розмірі витрати у вигляді страхових платежів та пенсійних внесків, що сплачені платником податку за договорами, де застрахованою особою є час платник податку, можна віднести до податкової знижки в 2015 році?
Реалізуючи своє право на віднесення до податкової знижки суму витрат, передбачених підпунктом 166.3.5 пункту 166.3. статті 166 ПК України, платнику податку варто звернути увагу на те, що згідно з підпунктом 166.4.2. пункту 166.4. статті 166 ПК України загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 ПК України, тобто на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціа
...
Які документи є документальним підтвердженням здійснення платником податку витрат у вигляді страхових платежів та пенсійних внесків?
Згідно з підпунктом 166.2.1. пункту 166.2. статті 166 ПК України до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання); Відповідно до підпункту
...
За яких умов можливе віднесення витрат у вигляді страхових платежів та пенсійних внесків, що сплачені платником податку на користь членів його сім'ї першого ступеня споріднення до податкової знижки?
Відповідно до підпункту 166.3.5. пункту 166.3. статті 166 ПК України платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року суму витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на
...
Чи надається платнику податків податкова знижка при передачі ним пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям?
У відповідності до підпункту 166.3.2 пункту 166.3 статті 166 Податкового кодексу України, платник податків має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового періоду суму коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які на дату перерахування (передачі) таких коштів та майна відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, у розмірі, що не перевищує 4 відсотків суми його загального оподатковуваного
...
165.1.39
За загальним правилом, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді вартості отриманого у дарунок майна в оподатковуваних межах (пункт 164.2.10 ПК України). Загальний порядок оподаткування дарунків визначено статтею 174 ПК України. Разом з тим, чинним законодавством передбачені деякі виключення із загального правила щодо оподаткування дарунків. Зокрема, відповідно до пункту 165.1.39 ПК України, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків не включається вартість дарунків (а також призів переможцям та приз
...
Чи потрібно декларувати суми вартості орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот, квітів, якими відзначаються окремі категорії громадян?
У відповідності до підпункту 165.1.38 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України, вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається. При цьому, варто зазначити, що Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи (затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015  № 859) не містить норм-приписів, якими встановлюється обов’язок декла
...
Чи підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб сума вартості орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот, квітів, якими відзначаються окремі категорії громадян?
В силу положень статті 1 Закону України «Про оплату праці», заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Як передбачено частиною 2 зазначеного Закону, до структури заробітної плати належать: основна заробітна плата; додаткова заробітна плата; інші заохочувальні та компенсаційні витрати, тобто виплати у формі винагород за підсумками за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені
...
165.1.35
Відповідно до підпункту 165.1.35 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку - члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок кошт
...
165.1.33
В силу положень статті 2 Закону України «Про донорство крові та її компонентів», донорство крові та її компонентів – добровільний акт волевиявлення людини, що полягає у даванні крові або її компонентів для подальшого безпосереднього використання їх для лікування, виготовлення відповідних лікарських препаратів або використання у наукових дослідженнях.             Статтями 4, 5 зазначеного Закону передбачено, що фінансування заходів щодо розвитку, організації та пропаганди донорства крові та її компонентів здійснюється на
...
165.1.31
Надання і отримання позик є досить поширеною практикою, саме тому, оподаткування пов’язаних із цим операцій становить особливий інтерес для платників податків – фізичних осіб. Так, відповідно до пункту 165.1.31 ПК України, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків не включається основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку. Відповідно до пункту 14.1.257 ПК України, поворотна фінансова допомога – сума к
...
Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб сума страхового відшкодування, яка виплачуються банку – вигодонабувачу у разі знищення предмета застави?
Відповідно до ст. 979 Цивільного кодексу за договором страхування одна сторона (страховик) зобов'язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору. Згідно з статтею 985 Цивільного кодексу передбачено, що страхувальник має право укласти із страховиком договір на користь третьої особи, якій страховик зобов'язаний здійснити страхову виплату у разі настання іншого страх
...
Яким чином оподатковується страхова виплата, страхове відшкодування або викупна сума, що виплачується фізичній особі за рішенням суду, з урахуванням інфляційних витрат та 3 % річних?
Відповідно до статті 979 Цивільного кодексу за договором страхування одна сторона (страховик) зобов'язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору. Згідно з підпунктом 165.1.27 пункту 165.1. статті 165 ПК України сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж
...
Яким чином оподатковується страхова виплата, виплата за договором пенсійного вкладу, договором довірчого управління чи за договором недержавного пенсійного забезпечення, у разі смерті застрахованої особи, що виплачується на користь вигодонабувача?
Згідно з абзацом а) підпункту 165.1.27 пункту 165.1. статті 165 ПК України якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця). Крім того, варто звернути увагу, що відповідно до підпункту 170.8.3.  пункту 170.8. статті 170 ПК України дохід у вигляді страхової виплати або виплати за договором пенсійного вкладу, договором довірчого управління чи за договором недержавного пенсійного забезпечення, що у разі смерті за
...
Хто є відповідальним за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку до бюджету?
Відповідно до пункту 171.2. статті 171 ПК України особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету ПДФО з доходів не у вигляді заробітної плати, є: податковий агент - для оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні; платник податку - для іноземних доходів та доходів, джерело виплати яких належить особам, звільненим від обов'язків нарахування, утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету. Детальніше – дивитись аналітичні матеріали до статті 171 ПК України.
...
За яких умов не оподатковується страхова виплата, страхове відшкодування або викупна сума що виплачується фізичній особі за договорами страхування, не пов’язаними з довгостроковим страхуванням життя?
Згідно з підпунктом 165.1.27 пункту 165.1. статті 165 ПК України сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО), за наявності умов передбачених підпунктом 165.1.27 пункту 165.1. статті 165 ПК України.
...
Чи включається дохід від здачі вторинної сировини до загального доходу сім'ї в цілях отримання субсидії?
Для відповіді на дане питання слід звернутися до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги затвердженої  спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Мінфіну, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 15.11.2001р. №  486/202/524/455/3370. Статтею 5 даної методики  визначено вичерпний перелік доходів, які входять до сукупного доходу сімей (одержувачів). Пункт підпункт
...
Яка інформація повинна міститись в реквізиті «Призначення платежу» платіжного доручення для оплати металобрухту?
Доходи, отримані платником податку за зданий (проданий) ним брухт дорогоцінних, кольорових та чорних  металів мають різний режим оподаткування.  Так, дохід від здачі брухту чорних та кольорових металів не оподатковується, а дохід від здачі дорогоцінних металів не оподатковується лише у випадку здавання його до Національного банку України. Отже, в графі «призначення платежу» недостатньо зазначити «оплата металобрухту», так як це не дозволяє достовірно визначити, металобрухт якої саме групи металів був зданий.
...
Чи є обмеження щодо здачі вторинної сировини?
Виділимо обмеження, встановлені постановою правління НБУ № 210 від 06.06.2013 р., "Про встановлення граничних сум розрахунку готівкою" на розрахунки при оплаті закупленої у фізичних ociб вторинної сировини за переліком, викладеному п. 165.1.25 ПК України, а саме встановлену граничну суму розрахунків готівкою фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) у розмірі 150000 (ста п'ятдесяти тисяч) гривень. Іншим важливим обмеженням є встановлені ліміту, щодо зберігання деяких речовин. Так наприклад, Відповідно до наказу Міністе
...
Якими документами підтверджується прийом вторинної сировини?
Не зважаючи на те, що юридична особа не буде податковим агентом та обов'язку із подачі звітності для неї не встановлення, для підтвердження витрат на закупівлю вторинної сировини, бажано вказати суму доходу, виплачену за здані (продані) вторинну сировину, побутові відходи, брухт кольорових металів, включаючи використані (виснажені) акумулятори електричні свинцево - кислотні, залишки та брухт електричних акумуляторів із вмістом свинцю, у податковому розрахунку за формою № 1ДФ під ознакою «149».   Судова практика свідчить, що для підтвердження господарських операцій позива
...
Чи подається форма № 1-ДФ особою, що приймає вторинну сировину?
Згідно з пунктом 1.2 Наказу Міністерства фінансів України 13.01.2015  № 4, «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум отриманого з них податк
...
Чи оподатковується дохід від здачі вторинної сировини?
Підпунктом «г» статті 38 Закону України «Про відходи» передбачено, що організаційно-економічні заходи  щодо забезпечення утилізації відходів і зменшення обсягів їх утворення передбачають надання в установленому законодавством порядку податкових, кредитних та інших пільг суб'єктам підприємницької діяльності, які здають  відходи  як  вторинну  сировину  та займаються збиранням і заготівлею таких відходів. Пунктом 165.1.25 статті 165 ПК України визначено, що сума доходу, отримана платником податку за здані (продані) ним вторинну сировину,
...
У який строк подається розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами на митній території України, та який порядок сплати таких зобов'язань?
Пунктом 180.2 статті 180 ПК України зазначається: «Особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг.» Визначення терміну «особа» для цілей розділу V ПК України надається підпунктом 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 ПК України, а саме – це є будь-яка із зазначених нижче осіб: а) юридична особа, створена відповідно до закону у будь-як
...
Як складається податкова накладна платником ПДВ при отриманні послуг від нерезидента на митній території України?
Відповідно до вимог пункту 208.2 статті 208 ПК України, отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, нараховує податок за основною ставкою податку на базу оподаткування, визначену згідно з п. 190.2 ст. 190 ПКУ. При цьому отримувач послуг - платник податку у порядку, визначеному ст. 201 ПКУ, складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для віднесення сум податку до податкового кредиту у встановленому порядку. Така податкова накладна підлягає обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстр
...
Які підстави для виключення заяви з відповідного Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ?
Пунктом 6 Порядку ведення реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 22.02.2016 № 68 (далі – Порядок), передбачено, що у разі коли попередньо включена заява до реєстру 1 (Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування платникам податку, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 200.19 статті 200 ПК України), подана платником податку, якого за рішенням територіального органу ДФС визнано таким, що не відповідає критеріям, визначеним пунктом 200.19 статті 200 Кодекс
...
Як вносяться заяви до відповідного Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ?
Відповідно Порядку ведення реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 22.02.2016 № 68, реєстри формуються у хронологічному порядку за черговістю включення податкових декларацій або уточнюючих розрахунків, у складі яких подано заяви. Протягом операційного дня отримання таких заяв, вони автоматично включаються до відповідного реєстру у хронологічному порядку надходження.
...
Що таке Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування?
Бюджетне відшкодування здійснюється в хронологічному порядку відповідно до черговості внесення платника до відповідного Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, який ведеться і формується Державною фіскальною службою України (далі – ДФС України). Відповідно до підпункту 200.7.1 пункту 200.7 статті 200 ПК України, таких реєстрів є два: а) Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування платникам податку, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 200.19 статті 200 ПК України; б) Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування платникам податку, я
...
Чи має право платник податку подати уточнюючий розрахунок за відповідний період та задекларувати суму ПДВ до бюджетного відшкодування, якщо така сума помилково не була заявлена до бюджетного відшкодування у попередніх звітних періодах, в яких платник податку мав право на таке відшкодування?
Відповідно до пункту 200.4 статті 200 Податкового кодексу України (далі – ПК України), при від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума: а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 ПК України на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу - ...
...
Чи можна повернути кошти, помилково перераховані на електронний ПДВ-рахунок?
Відповідь на це питання була надана ДФС України у підкатегорії 101.08 ЗІР, за якою платник податків може повернути на поточний банківський рахунок помилково та/або надміру перераховані кошти на електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ. Контролюючі органи у своєму роз’ясненні виходив із положення підпункту «б» пункту 200-1.6 ст. 200-1 ПКУ, відповідно до якого, якщо на дату подання податкової декларації з ПДВ (далі – декларація) сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуван
...
Який порядок оподаткування ПДВ операції з передачі замовником давальницької сировини виконавцю на її переробку та отримання замовником готової продукції у разі якщо замовник та виконавець є резидентами України?
Згідно із пп.«б» п.185.1 ст.185 ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст.186 ПКУ. Постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (
...
Як визначається база оподаткування на електричну енергію, вироблену суб'єктами господарювання на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії?
Відповідно до п. 188.1 ст. 188 ПКУ, у разі якщо постачання товарів/послуг здійснюється за регульованими цінами (тарифами), база оподаткування визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за такими цінами (тарифами). Відповідно до ч.1 ст. 171 Закону України «Про електроенергетику» "зелений" тариф встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити