Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Який порядок оподаткування доходів, не включених до минулих податкових періодів у разі їх виявлення платником податків?
Платник податку може виявити дохід, який був невключений ним самим до складу загального річного оподатковуваного доходу при поданні річної декларації про майновий стан і доходи, або податковим агентом при нарахуванні йому доходу. Так, відповідно до підпункту В пункту 176.1 статті 176 ПК України платники податків зобов’язані подавати податкову декларацію за встановленою формою у визначені строки у випадках, встановлених ПК України. Так, згідно статті 179 ПК України обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається,
...
Який порядок оподаткування доходів, не включених до загального оподатковуваного доходу минулих податкових періодів, у разі їх виявлення податковим агентом?
Податковим агентом, відповідно до пункту 18.1 статті 18 ПК України визнається особа, на яку ПК України покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків. Податковим  агентом може бути юридична особа, фізична особа – підприємець, або особа, що провадить незалежну професійну діяльність, які є резидентами України, у випадках, встановлених ПК. Відповідно до пункту 51.1 статті 51 ПК України податкові агенти зобов’язані п
...
На яких підставах здійснюється оподаткування доходів, не включених до загального оподатковуваного доходу минулих податкових періодів?
Відповідно до підпункту 164.2.6 пункту 164.2 статті 164 ПК України до загального оподатковуваного доходу платника податків включається оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів минулих податкових періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або нарахований контролюючим органом. Таким чином, за цим підпунктом можна кваліфікувати будь-який дохід або прибуток, який відповідно до пункту 164.2 статті 164 ПК України належить до загального оподатковуваного доходу та не виключений відповідно до пункту 165.1 статті 165 ПК Ук
...
Чи потрібно утримувати ЄСВ із заробітної плати працівника-інваліда?
Частиною 13 Закону України “Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 року № 2464-VI (далі – Закон про ЄСВ) зазначено, що єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, встановлюється у розмірі 8,41 відсотка визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 Закону про ЄСВ бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів. Тобто, законодавцем передбачається знижена ставка ЄСВ для підприємств, установ та організацій які є страхувальниками по відношенню до своїх найма
...
Хто звільняється від сплати ЄСВ?
Законом України “Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 року №2464-VI (далі – Закон про ЄСВ) встановлено перелік суб’єктів які не зобов’язані сплачувати ЄСВ. Так, перш за все, до таких суб’єктів належать фізичні особи-підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування і є пенсіонерами за віком або інвалідами і при цьому, отримують пенсію або соціальну допомогу у порядку, визначеному законодавством. При цьому, фізичним особам-підприємцям, які є платниками єдиного п
...
Чи вважається використання гною в якості добрива його утилізацією, що вказувало б на факт розміщення відходів як вторинної сировини?
Підпунктом 240.1.3 пункту 240.1 статті 240 ПК України встановлюється, що екологічний податок не сплачується у разі розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання. Податковий кодекс не містить визначення вторинної сировини, проте, враховуючи норму пункту 5.3 статті 5, дає можливість використовувати визначення, вміщене в Законі України «Про відходи». Закон в статті 1 містить два визначення, де вказується, що відходи як вторинна сировина – це відходи, для утилізації та переробки
...
Чи вважається гній відходами у розумінні Податкового кодексу України? Чи є розміщення гною об'єктом оподаткування екологічним податком?
Податковий кодекс України не дає визначення поняття відходів. Водночас ПК України в пункті 5.3 статті 5 вказує, що інші терміни, що застосовуються у Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами. Закон України «Про відходи» від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР (далі – Закон) дає визначення поняттю «відходи», вказуючи, що відходи – будь-які  речовини,  матеріали  і  предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція),  що повністю або частково втратили сво
...
Яка різниця між «розміщенням відходів» та «зберіганням відходів»? Чи буде розміщенням відходів їх тимчасове зберігання до передачі на утилізацію чи видалення?
Закон України «Про відходи» від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР, вказує, що під розміщенням відходів слід розуміти розміщення відходів – зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах. В той же час відповідно до підпункту 14.1.223 пункту 14.1 статті 14 ПК України розміщення відходів – постійне (остаточне) перебування або захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозволи уповноважених органів. В той
...
Чи здійснюють розміщення відходів особи, що надають послуги з вивезення побутових відходів, при їх збиранні та/або перевезенні?
Податковий кодекс України не містить визначення або переліку послуг з вивезення побутових відходів, їх збирання та/або перевезення. Проте у відповідності з пунктом 5.3 статті 5 ПК України, інші терміни, що застосовуються Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами. Питання поводження з відходами регулюються Законом України «Про відходи» від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР, де в статті 1 розкрито значення відповідних термінів. Так, зокрема, під послугами з вивезення побутових відходів в значенні, встановленому Законом № 187/98-ВР слід
...
В чому полягає суть розміщення відходів? Чи є перебування відходів на території платника податків їх розміщенням?
Відповідно до підпункту 14.1.223 пункту 14.1 статті 14 ПК України розміщення відходів – постійне (остаточне) перебування або захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозволи уповноважених органів. На практиці часто виникає питання, чи є перебування відходів на прибудинковій території, на території суб’єкта господарювання, промислового об’єкта тощо розміщенням відходів і, власне, чи необхідно з таких дій сплачувати еко
...
Які виділяють бажані риси для ефективної системи відшкодування ПДВ?
В межах своїх аналітичних звітів Департамент з бюджетних питань (Fiscal Affairs Department) МВФ виділяє ряд бажаних рис ефективної системи відшкодування ПДВ, які особливо підходять для країн, що розвиваються та транзитних країн, зокрема. кількість платників ПДВ має утримуватися на рівні, з яким дійсно можуть впоратися податкові органи. Поріг реєстрації платників ПДВ має утримуватися до тих пір, поки податкові органи не розвинуться до рівня, щоб мати здатність адмініструвати більшу кількість платників ПДВ і заявників виключно власними силами; реєстрація платником ПДВ має бути предметом іден
...
Після спливу якого терміну не відшкодоване бюджетне відшкодування вважається заборгованістю бюджету з ПДВ?
Після спливу цих крайніх строків, протягом яких Державне казначейство України повинно було перерахувати бюджетне відшкодування, на суму такого бюджетного відшкодування починає нараховуватися пеня. Строк, протягом якого Державне казначейство України повинно було перерахувати бюджетне відшкодування, обраховується з урахуванням пунктів 200.10 та 200.13 статті 200 ПК України. 
...
Які строки для реалізації права на бюджетне відшкодування?
Податковий кодекс України не обмежує бюджетне відшкодування виключно сумою податкового кредиту попереднього звітного періоду як і не обмежує право платника податку заявити до повернення суму бюджетного відшкодування часовими межами певного податкового періоду, та не ставить право платника податку на отримання податкової вигоди в залежність від того, в якому звітному податковому періоді у платника виникло право на податковий кредит у розмірі суми бюджетної заборгованості.[1] Так, в Ухвалі Вищого адміністративного суду України від 23.10.2014р. у справі № 804/16297/13-а, судом касаційної ін
...
Поняття бюджетного відшкодування
Відповідно до пп.14.1.18 п. 14.1 ст. 14 ПКУ бюджетне відшкодування – це відшкодування від'ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість за результатами перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування у порядку та за критеріями, визначеними у розділі V ПКУ. Правила здійснення бюджетного відшкодування встановлено статтею 200 ПК України. 
...
Іменний/ощадний (депозитний) сертифікат
Ощадний  (депозитний)  сертифікат  – цінний  папір,  який підтверджує  суму  вкладу,  внесеного  у  банк,  і права вкладника (власника  сертифіката)  на  одержання  зі  спливом  встановленого строку  суми  вкладу  та процентів,  встановлених сертифікатом,  у банку, який його видав. Іменний ощадний (депозитний) сертифікат являється видом ощадних  (депозитних)  сертифікатів, для якого характерна наявність додатку (корінця), що відривається від такого сертифікату, підпису
...
Чи може платник єдиного податку здійснювати видобування та реалізацію корисних копалин?
Відповідно до підпункту 291.5.1 встановлено, що не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення
...
Корисні копалини загальнодержавного значення/місцевого значення
Відповідно до статті 6 Кодексу Про надра, корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення. Віднесення корисних копалин до таких груп здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.             Перелік корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 грудн
...
Радіоаматори
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» радіоаматорами є юридичні чи фізичні особи, які користуються радіочастотним ресурсом України без надання телекомунікаційних послуг. Діяльність радіоаматорів є некомерційною, спрямована на задоволення інтересів в галузі радіо, розвитку радіоспорту, наукової та технічної творчості і тд. Порядок користування радіочастотним ресурсом аматорської службою радіозв’язку та аматорською  службою радіозв'язку та аматорською супутниковою службою радіозв'язку встановлений Регламентом аматорського радіозв&r
...
Спеціальні користувачі радіочастотним ресурсом
Відповідно до ст. 254.2 ПК України не є платниками рентної плати за використання радіочастотного ресурсу спеціальні користувачі, а також радіоаматори. Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс» від 01.06.2000 року № 1770-III  до спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України відносяться підрозділи і організації Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони, центральних о
...
Що таке консолідований іпотечний борг?
Консолідований іпотечний борг – це неподільна цілісність об’єднаних кредитодавцем основних зобов’язань за договорами про іпотечний кредит. Консолідований іпотечний борг є результатом реформування кредитодавцем іпотечних активів, що супроводжується не лише об’єднанням зобов’язань за договорами про іпотечний кредит, а й одночасним об’єднанням відповідних іпотек за іпотечними договорами в іпотечний пул.
...
Що таке нафта?
Закон України «Про нафту і газ» від 12 липня 2001 року № 2665-III, визначає нафту як корисну копалину, що являє собою суміш вуглеводнів та розчинених в них компонентів, які перебувають у рідкому стані за стандартних умов (тиску 760 мм ртутного стовпа і температури 20°C), і є товарною продукцією (стаття 1 цього Закону) Відповідно до Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу, затвердженої Наказом Державної Комісії України по запа
...
Що таке газовий конденсат у розумінні податкового законодавства?
Газовий конденсат (легка нафта) – природна суміш легких вуглеводневих сполук (С5 і вище), які перебувають у газі в розчиненому стані за певних термобаричних умов і переходять у рідку фазу в разі зменшення тиску до рівня, нижчого від тиску конденсації, відповідає нормативному документу, яким установлено його якість, і є сировиною для НПЗ (Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затверджена Наказом Мінпаливенерго України, Мінтрансзв'язку України, Мінекономіки України, Держспоживста
...
Що таке газ, в цілях оподаткуваня?
Згідно із статтею 1 Закону України «Про нафту і газ» від 12 липня 2001 року № 2665-III, газом являється корисна копалина, яка являє собою суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиску 760 мм ртутного стовпа і температури 20°C) і є товарною продукцією. Відповідно до Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу, затвердженої Наказом Державної Комісії України по запасах к
...
Поняття інші виплати і винагороди, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику податків у зв’язку із трудовими відносинами
Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. За нормами Закону України «Про оплату праці» заробітна плата складається  із основної, додаткової та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.  Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона вс
...
З чого складаються інші заохочувальні та компенсаційні виплати?
Пункт 167.1 статті 167 Податкового кодексу України встановив ставку 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 – 167.5 цієї статті) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. Слід зазначити, що Кодекс законів про працю України визначає  заробітну плату як  винагороду, обчислену, як пр
...
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки в цілях ППП
Відповідно до п. 137.6 ПК України податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, зменшується на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки щодо об’єктів нежитлової нерухомості. Відповідно до 14.1.129-1. об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють: а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинк
...
Листок непрацездатності
Листок непрацездатності – це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв'язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів. Форма листа непрацездатності чітко визначена законодавством та єдина на всій території України. Податковий кодекс України (далі – ПК України) у пункті 295.5 статті 295 передбачає, що платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік
...
Концертні майданчики
Статтею 1 Закону України «Про гастрольні заходи в Україні» визначено, що концерт є видовищним гастрольним заходом певного підприємства, закладу, організації культури, творчого колективу або окремого виконавця за межами їх стаціонарних сценічних майданчиків. Чинне законодавство України на надає тлумачення терміну «концертний майданчик», проте  вказаним вище Законом визначено поняття «стаціонарний сценічний майданчик» – це сценічний майданчик, який належить переліченим вище особам на праві власності або регулярно використовується ними не менше одно
...
Що таке номінальна вартість?
Номінальною вартістю є ціна, що визначається емітентом при випуску акцій, облігацій, векселів або банкнот/монет, поштових марок.
...
Який дохід може отримати володілець казначейського зобов’язання?
Суб’єкт – володілець казначейськими зобов’язаннями може отримати: Дохід за володіння конкретними казначейськими зобов’язаннями; Дохід від продажу казначейських зобов’язань іншій особі. Залежно від отриманого виду доходу, встановлено певні особливості оподаткування.
...
Що таке казначейські зобов’язання?
Відповідно до статті 11 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» казначейське зобов'язання України – державний цінний папір, що розміщується виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб, посвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власником казначейського зобов'язання України, дає власнику право на отримання грошового доходу та погашається відповідно до умов розміщення казначейських зобов'язань України.
...
З чого складаються інші заохочувальні та компенсаційні виплати?
Пункт 167.1 статті 167 Податкового кодексу України встановив ставку 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 – 167.5 цієї статті) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. Слід зазначити, що Кодекс законів про працю України визначає  заробітну плату як  винагороду, обчислену, як правило, у грошовому в
...
Відсотки, отримані від боржника внаслідок прострочення виконання ним договірного зобов’язання.
Відповідно до частини 1 статті 509 Цивільного Кодексу України (далі – ЦК України) зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь іншої особи (кредитора) певну дію (передати майно, сплати гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку. Зобов’язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 ЦК України, зокрема із договорів та інших правочинів. Зобов’язання припиняються частково або в повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом
...
Відомості (довідка) про наявність земельних ділянок
Відомості про наявність земельних ділянок – це додаток до податкової декларації з плати за землю. У відомостях (довідці) про наявність земельних ділянок зазначають дані про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю). Окрім цього, довідка містить інформацію про нормативну грошову оцінку одиниці площі земельної ділянки з коефіцієнтом індексації, місцезнаходження земельних ділянок, код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ та ін.
...
Депозитний (вкладний) банківський рахунок
Згідно зі статтею 7 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» вкладним (депозитним) рахунком є рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання коштів протягом визначеного строку та під процент. Цивільним кодексом України визначено, що договори банківського вкладу бувають двох видів – на умовах повернення вкладу на першу вимогу або з умовою про повернення вкладу зі спливом визначеного строку (стаття 1060 ЦК України). Порядок відкриття банківських рахунків (в тому числі вкладних (депозитних) рахунків) регулюється Інструкціє
...
Проценти по кредиту
Відповідно до статті 1056-1 Цивільного кодексу України розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів. Відповідно до підпункту 14.1.206. статті 14 Податкового кодексу України проценти – це дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизна
...
Благодійний фонд
Відповідно до частини 4 статті 13 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI (далі – Закон № 5073-VI), благодійним фондом визнається благодійна організація, яка діє на підставі статуту, управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Виходячи із загальних положень про благодійні організації, зазначених у статті 11 Закону № 5073-VI, метою благодійного фонду не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів упра
...
Державне мито
Державне мито – обов'язковий, індивідуальний, цільовий платіж, що стягується до державного бюджету як плата за дії (послуги) публічно-правового характеру на користь органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою компенсації витрат, що виникають у зв´язку з такими діями (послугами).
...
Благодійний внесок
Термін «благодійний внесок» за чинним законодавством можна розглядати у двох значеннях (стаття 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 №5073-VI (далі – Закон № 5073-VI): благодійна пожертва – безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до Закону № 5073-VI. благодійний грант – цільова допомога у формі валютних цінностей, яка має бути використана бенефіціаром протягом строку, визначеного благодійником. 14.1.40.
...
Надміру витрачені кошти
Згідно з пунктом 170.9 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), кошти, отримані працівником на відрядження та неповернені в установлені строки, вважаються надміру витраченими й підлягають обкладенню податком на доходи фізичної особи (далі – ПДФО). В цьому випадку строк, який установлений для повернення коштів, які були отримані працівником на відрядження, визначений  у підпункті а) підпункту 170.9.2 Кодексу, а саме до закінчення п’ятого банківського дня, що настає за днем, у якому працівник завершив таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової д
...
Що таке геолого-економічна оцінка запасів корисних копалин?
Геолого-економічна оцінка являє собою державну експертизу та оцінку запасів корисних копалин, яка проводиться на підставі звітів, що містять в собі матеріали з геологічного вивчення родовищ корисних копалин, підрахунок їх запасів та техніко-економічне обґрунтування промислового значення. Геолого-економічна оцінка ділянки надр – періодичний аналіз результатів кожної стадії геологічного та техніко-економічного вивчення ресурсів корисних копалин ділянки надр з метою встановлення та/або зміни промислового значення їх запасів на підставі інформації про фактичні технологічні схеми, техніко-ек
...
Хто відноситься до суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення?
Суб'єкти недержавного пенсійного забезпечення – це учасники правовідносин у сфері недержавного пенсійного забезпечення, які володіють достатньою правосуб’єктністю і наділені взаємними правами та обов’язками. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» відносить до суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення: недержавні пенсійні фонди; страхові організації, які уклали договори страхування довічної пенсії з учасниками фонду, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду; банківські установи, які уклали договори про відк
...
У яких випадках платники податків несуть солідарну відповідальність?
Солідарна відповідальність є видом цивільно-правової відповідальності. Так, відповідно до статті 541 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (далі – ЦК України) солідарний обов'язок або солідарна вимога виникають у випадках, встановлених договором або законом, зокрема у разі неподільності предмета зобов'язання. Солідарна відповідальність передбачає обов’язкову пасивну множинність осіб, тобто коли на стороні боржника виступає декілька осіб. Не є виключенням і змішана множинність, коли декілька осіб на стороні кредитора можуть пред’являти вимоги до будь-кого
...
Стабільність та визначеність податкового права
Стабільність та визначеність податкового права Нобелевській лауреат Дж. Стігліц не так давно обґрунтував один з принципів справедливої та ефективної податкової системи – гнучкість оподаткування. Вчений вважає, що податкові відносини є одними з найбільш вразливих з усієї системи правовідносин по відношенню до економічного базису, а тому податкові норми повинні швидко та ефективно реагувати на будь-які зміни економічного життя суспільства таким чином, щоб з одного боку усунути можливий деструктивний вплив оподаткування на економічний розвиток країни, а з іншого, – не втратити об&rsq
...
Чим характеризуються реабілітаційні послуги?
Відповідно до норм Закону України  «Про реабілітацію інвалідів в Україні» реабілітаційні послуги – послуги, спрямовані на відновлення оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівня життєдіяльності особи з метою сприяння її інтеграції в суспільство. Реабілітаційні послуги надаються, як правило, особам, які потребують інтеграції в суспільство, тобто, мова йде саме про надання послуг для реабілітації інвалідів. Закон визначає, що реабілітація інвалідів – система медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, трудових, фізкуль
...
Які особливості надання соціальних послуг?
Основним нормативно-правовим актом, який регулює надання соціальних послуг є Закон України «Про соціальні послуги». Відповідно до цього Закону соціальні послуги – комплекс заходів з надання допомоги особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою розв'язання їхніх життєвих проблем. Право на отримання соціальних послуг мають громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які проживають в Україні на законних підставах та перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі осо
...
Податковий компроміс
Згідно із Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу» від 25.12.2014 № 63-VIII (далі – Закон № 63), датою набрання чиності якого є 17 січня 2015 року, передбачається доповнення розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПК України) підрозділом 92, який регламентує наступну
...
Яка повинна бути форма довіреності?
Довіреність, видана платником податків – фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов'язаних зі сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства, згідно з пунктом 19.2 статті 19 ПК України. За змістом статей 244 та 245 ЦК України форма довіреності може бути звичайною письмовою або письмовою нотаріальною. Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Тобто, для прикладу, якщо підпис уповноваженого представника на декларації платника податків, відповідно до пункту 48.5 статті 48 ПК У
...
Які реквізити є необхідними для визнання довіреності дійсною?
Довіреність повинна містити обов’язкові реквізити для визнання її дійсною, серед яких: дата здійснення дії (тобто видачі довіреності), без якої довіреність вважається нікчемною; дані довірителя: якщо довіреність видається від імені юридичної особи, то в ній необхідно зазначити дані підприємства, а також особу чи орган, уповноважені видавати таку довіреність, — це можуть бути директори (генеральний, виконавчий), які діють на підставі статуту; дані уповноваженого представника: прізвище, ім’я, по батькові, підпис, паспо
...
Що таке довіреність?
Представництво залежно від підстав його виникнення буває законним та договірним. Оскільки для законного представництва не потрібно видання додаткових документів для посвідчення повноважень, то для договірного наявність договору та довіреності є обов’язковою. Для визначення документів, які посвідчують представництво, доцільно звернутися до частини 3 статті 237 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (далі – ЦК України): «Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодав
...
◄◄ 1 2... 5 6 7 8 9... 58 59 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити