Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник здійснив плату з ПДВ на відкритий йому рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість (далі – СЕА). Проте, у платіжному дорученні в графі «Отримувач» замість того, щоб вказати себе помилково зазначив Казначейство України, у зв'язку з чим грошові кошти не потрапили на електронний рахунок платника в СЕА. Оскільки, відповідно до статті 200-1 ПК України, для сплати податкового зобов’язання з ПДВ, платник спочатку перераховує кошти на рахунок в СЕА, з якого Держказначейство, на підставі поданої ДФС України інформації, здійснює перерахування коштів до  державного бюджету, контролюючий орган вважав, що податки не сплачені вчасно і склав податкову вимогу. Ця податкова вимога була оскаржена платником в судовому порядку.

 Правова позиція 

Відповідно до положень Бюджетного кодексу України податки і збори (обов'язкові платежі) та інші доходи державного бюджету зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок і не можуть акумулюватися на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету. Такі податки і збори визнаються сплаченими до державного бюджету з дня зарахування на єдиний казначейський рахунок. У випадку невірного  зазначення у платіжному дорученні отримувача коштів кошти все одно перераховуються до державного бюджету, хоч і з порушенням процедури, передбаченої статтею 200-1 ПК України, тобто вважаються сплаченими.


не задоволено

 Фабула справи  Контролюючим органом було подано позов про припинення державної реєстрації юридичної особи-відповідача як суб’єкта підприємницької діяльності, що не пов’язано з банкрутством.У результаті судового провадження у суді першої інстанції було задоволено позовні вимоги повністю. Відповідач не погоджуючись з постановою суду першої інстанції подав апеляційну скаргу з вимогою визнання такого рішення неправомірним та його подальшим скасуванням. 

 Правова позиція 

Податкові органи уповноважені звертатися з вимогами про припинення державної реєстрації юридичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності не в усіх випадках, визначених статтею 38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, а лише в тих, коли вони діють у межах своєї компетенції, а саме: в разі неподання таким суб'єктом протягом року податкових декларацій, документів фінансової звітності згідно з вимогами законодавства. Контролюючий орган не може прийняти рішення про припинення державної реєстрації юридичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності, що не пов’язано з банкрутством з підстави відсутності юридичної особи за місцем податкової адреси. 


Контролюючий орган уповноважений постановити рішення про анулювання реєстрації особи як платника податку на додану вартістьу випадку відсутності платника податку на додану вартість за місцем податкової адреси.


задоволено

 Фабула справи  Позивач звернувся до суду з позовом про скасування податкового повідомлення-рішення. Позивач зазначив, що оскільки на момент прийняття спірного податкового повідомлення-рішення у контролюючого органу не було відомостей щодо наявності обвинувального вироку, що набрав законної сили або винесеного рішення (постанови чи ухвали) про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами за результатами розгляду кримінального провадження, а тому, таке рішення є передчасним та підлягає скасуванню.

 Правова позиція 

Контролюючий орган має право здійснити розрахунок грошового зобов’язання за результатами перевірки проведеної за наявності обставин передбачених ст. 78 Податкового кодексу України, щодо кримінального провадження, у якому розслідується кримінальне правопорушення стосовно посадової особи (посадових осіб) платника податків (юридичної особи) або фізичної особи - підприємця, що перевіряється.


Контролюючий орган має право на проведення перевірки для цілей кримінального провадження лише за наявності судового рішення у даному кримінальному провадженні, що набрало законної сили. Відсутність обвинувального вироку є підставою для визнання наказу про проведення перевірки незаконним.  


Матеріали документальної позапланової перевірки, проведеної на підставі постанови слідчого, можуть бути підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення лише після винесення судом обвинувального вироку, що набрав законної сили, або винесення рішення про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами.


задоволено

 Фабула справи  Платник податків подав позов про визнання протиправним та скасування Наказу начальника ДПІ, а також визнання незаконними дії про зміні в Автоматизованій системі «АУДИТ» та базі даних «Система автоматизованого  співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» задекларованих позивачем показників. Судом першої інстанції було повністю відмовлено у задоволені позовних вимог платника податків про визнання дій контролюючого органу неправомірними у частині самовільної зміни показників грошового зобов’язання в Автоматизованій системі “Аудит”  та базі даних “Система автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України”. Не погодившись із рішенням суду першої інстанції позивач подав апеляційну скаргу. За наслідками апеляційного провадження апеляційна скарга була задоволена в частині поновлення даних показників податкової звітності, які перебували у контролюючого органу до внесення змін за наслідками акту проведеної перевірки. Відповідач (контролюючий орган) не погодившись із рішенням апеляційного суду подав касаційну скаргу,  в результаті касаційного провадження було постановлено ухвалу про направлення справи на новий судовий розгляд до суду першої інстанції. За результатами нового розгляду справи у суді першої інстанції позов платника податку було задоволено в частині скасування та повернення показників до первинного вигляду. Відповідач подав апеляційну скаргу, у якій обґрунтовував, що права платника податку можуть бути порушенні лише у випадку надіслання податкового повідомлення-рішення про зменшення або донарахування податкових зобов'язань відносно позивача, оскільки такого податкового повідомлення-рішення контролюючим органом відправлено не було, а було проведено лише невиїзну позапланову документальну перевірку, на думку контролюючого органу, права платника податку порушені не були. 

 Правова позиція 

Оцінка наданих платником документів на запит в порядку ст. 78 ПК України на предмет усунення сумнівів податкового органу є дискреційними повноваженнями податкового органу, які він реалізує в кожному окремому випадку виходячи з наявної в нього податкової інформації про виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства та змісту отриманих від платника податку документів та пояснень. У випадку не усунення сумнівів наданими платником документами, податковий орган уповноважений вирішувати питання щодо призначення невиїзної перевірки на підставі ст. 78, 79 ПК України.


для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу використовується інформація, що надійшла за результатами податкового контролю і не може бути виключена з баз даних, якщо дії зі здійснення такого контролю не визнані протиправними в установленому порядку. У разі якщо в наслідок проведення перевірки контролюючим органом виявленні порушення норм податкового законодавства, внесення даних про такі порушення не порушує права платника податків.


задоволено частково

 Фабула справи  Позивач – платник податку звернувся із касаційною скаргою про скасування податкових повідомлень-рішень контролюючого органу про: збільшення суми податкового зобов’язання з податку на прибуток та з податку на додану вартість, що були нараховані контролюючим органом при самостійному розрахунку податкового зобов’язання через невідповідність даних зазначених у первинних документах; утримання податку на доходи найманих працівників та застосування штрафних (фінансових) санкцій. 

 Правова позиція 

Податкове законодавство не ставить право платника податків на отримання податкового кредиту у залежність від дотримання податкової дисципліни контрагентом платника податку, якщо цей платник мав реальні витрати у зв’язку з придбанням товарів, робіт, послуг, призначених для використання у його господарській діяльності. Саме тільки порушення  постачальником товару (робіт, послуг) вимог податкового законодавства не може бути підставою для висновку про порушення іншим платником податків - покупцем товару (робіт, послуг) вимог закону щодо формування податкового кредиту та валових витрат (витрат) за умови, якщо судом не встановлено фактів, які свідчать про обізнаність останнього  щодо протиправної податкової поведінки контрагента та про злагодженість дій між ними.


проведення святкового вечора не є персоніфікованим доходом працівників даного підприємства, а тому не можуть визначатися додатковим благом працівників. Здійснення витрат на такий захід, що не пов’язано із здійсненням господарської діяльності підприємством, не є підставою для сплати таким підприємством податку на доходи фізичних осіб своїх найманих працівниківу якості податкового агента.


задоволено частково

 Фабула справи  Платником податків було подано позовну заяву, якою позивач просить скасувати податкові повідомлення рішення з приводу збільшення суми грошового зобов'язання з податку на додану вартість; збільшення суму грошового зобов'язання з податку на прибуток приватних підприємств, прийнятих контролюючим органом з підстав безпідставного відображення позивачем в податковому обліку наслідки фінансово-господарських правовідносин з контрагентами, оформлені формально без фактичного їх здійснення. Постановою окружного адміністративного суду, яка залишена без змін ухвалою апеляційного суду адміністративний позов задоволено. Контролюючим органом подано касаційну скаргу.

 Правова позиція 

Відправляючи справу на новий розгляд до адміністративного суду першої інстанції, суд касаційної інстанції виходив з того, що судами попередніх інстанцій взагалі не досліджено обставини справи, які стосуються питання щодо кого саме було постановлене та набрало чинності судове рішення у кримінальному провадженні. Проблемним виступає той факт, що п. 86.9 ст. 89 ПКУ, що була чинною до 04 січня 2013 року, не конкретизувала коло осіб щодо яких може бути призначено документальну позапланову перевірку за наявності відповідної постанови компетентної особи, винесеної в порядку кримінально-процесуального законодавства, що давало підстави для поширення передбаченою цією нормою заборони відносно прийняття контролюючим органом податкового повідомлення-рішення до дня набрання законної сили рішенням суду у кримінальній справі у разі проведення податкової перевірки щодо будь-яких осіб на підставі підпункту 78.1.11 пункту 78.11 статті 78 Податкового кодексу України, в межах кримінально-процесуального законодавства чи законодавства про оперативно-розшукову діяльність. Проте обмеження щодо прийняття податкових повідомлень-рішень після отримання судового рішення у кримінальній справі з  4 січня 2013 року стосується лише випадків порушення кримінального провадження відносно посадових осіб платника податків. Оскільки судами попередніх інстанції не перевірено щодо кого саме було постановлено вирок у кримінальному проваджені та його відношення до платника позивача, касаційний суд прийняв ухвалу про направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції.


задоволено частково

 Фабула справи  Платником податків було подано позовну заяву про скасування податкових повідомлень рішень щодо збільшення податкового зобов’язання з податку на додану вартість з договору постачання технічної води, енергії та стиснутого повітря для виробничих потреб. Постановою окружного адміністративного суду, яка залишена без змін ухвалою апеляційного суду адміністративний позов задоволено. Не погоджуючись із рішеннями судів попередніх інстанцій, відповідач (контролюючий орган) подав касаційну скаргу.

 Правова позиція 

Оскільки між платником податків та його контрагентами мали місце взаєморозрахунки взаємозаліком без перерахування один одному у рахунок компенсації вартості товару (послуг) після отримання коштів від кінцевого споживача товару (послуги), платник податків не застосовував касовий метод розрахунку при визначенні податкового кредиту. Проте податкове законодавства не містить застережень щодо віднесення до податкового кредиту сум податку на додану вартість при такій формі розрахунку як взаємозалік, а тому, платник податків не позбавляється права на формування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.


не задоволено

 Фабула справи  Платником податків було подано позовну заяву, в якій позивач просить визнати недійсними та скасувати податкові повідомлення рішення, якими збільшено податкове зобов’язання платника з податку на прибуток та податку на додану вартість. Справа розглядалась неодноразово; судом касаційної інстанції було прийнято ухвалу від 11.06.2014 про направлення справи на новий розгляд до адміністративного суду першої інстанції, оскільки окружним адміністративним судом та апеляційним судом не було встановлено всіх фактичних обставин справи, а саме суди не перевірили усіх доводів Інспекції про недоведеність платником задекларованих поставок товарів і послуг з оренди транспортних засобів спірним контрагентом, не дослідили наявності у цього постачальника необхідних матеріальних і трудових ресурсів для виконання цих операцій (у тому числі транспортних засобів, що виступали предметом оренди), а також відповідність  у контрагента критеріїв реального суб'єкта господарювання, не перевірили прояву позивачем належного ступеня обережності при виборі названого контрагента, наявності у позивача розумної ділової мети при вступі у ділові стосунки з контрагентом. За фактом відсутності обґрунтування контролюючого органу щодо нереальності вчинених операцій, судом першої інстанції ухвалено постанову про задоволення позовних вимог, залишену без змін ухвалою апеляційного суду. Контролюючий орган подав касаційну скаргу. 

 Правова позиція 

Підтвердження реальності вчинених господарських операцій підтверджується податковими накладними, видатковими накладними, актом звірки розрахунків, товарно-транспортними накладними, рахунками-фактурами між підприємствами позивача та контрагента, які відповідають вимогам встановлених законом щодо первинних документів, які підтверджують зміну майнового стану позивача у результаті здійснення господарської діяльності, відображають розумну ділову мету та товарність вчинених операцій.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податку подав позовну заяву про скасування податкових повідомлень рішень, якими встановлено порушення податкового законодавства у формі заниження податку на прибуток; завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування ППП; завищення збитків від операцій з цінними паперами (акціями); занижено фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів, що перебувають в обігу на фондовій біржі за відповідні звітні податкові періоди та заниження особливого податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами. Постановою окружного адміністративного суду, яка залишена без змін ухвалою апеляційного суду адміністративний позов задоволено. Контролюючим органом подано касаційну скаргу.

 Правова позиція 

До складу доходів платника податку може включатися виключно прибуток за операціями з цінними паперами, а саме перевищення доходів над витратами, понесеними (нарахованими) платником податку внаслідок придбання цінних паперів протягом відповідного звітного періоду. Постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності емітента цінних паперів не позбавляє такі цінні папери відповідного статусу.


не задоволено

 Фабула справи  Платником податків було подано позовну заяву з вимогою скасування податкових повідомлень рішень, якими встановлено порушення норм податкового законодавства з приводу заниження податку на прибуток підприємств; заниження податку на додану вартість; зафіксовано порушення касових операцій у частині порушення оприбуткування готівкових коштів в день їх фактичного надходження. Постановою суду першої інстанції, яка залишена без змін ухвалою апеляційного суду позов задоволено. Відповідач подав касаційну скаргу, якою просить скасувати рішення попередніх інстанцій.

 Правова позиція 

Підтвердженням внесення витрат за придбані товари (у даному випадку придбаного газобалонного обладнання) та їх подальше використання у господарській діяльності підтверджується виданою накладною та актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих відповідно до якого встановлюється факт монтування придбаного товару та його використання у господарській діяльності.


У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО оприбуткуванням готівки є сукупність таких дій: фіксація повної суми фактичних надходжень готівки у фіскальних звітних чеках РРО (реєстратори розрахункових операцій) та відображення на їх підставі готівки у КОРО (книга обліку розрахункових операцій).


Господарські операції для визначення податкового кредиту мають бути фактично здійсненими та підтвердженими належним чином оформленими первинними бухгалтерськими документами, які відображають реальність таких операцій, та спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.


не задоволено

 Фабула справи  Платником податків було подано позовну заяву про скасування податкових повідомлень рішень щодо збільшення грошових зобов'язань з податку на додану вартість та земельного податку. Постановою суду першої інстанції позов задоволено повністю. Відповідне рішення суд сформував на основі того, що виконанні ротоби та надані послуги пов'язані з господарською діяльністю позивача, а отримання цих послуг та використання у господарській діяльності підтверджене належним чином оформленими первинними документами, що в свою чергу свідчить про правомірність формування податкового кредиту за відповідний податковий період. Постановою апеляційного суду постанову суду першої інстанції скасовано. Позивачем було направлено касаційну скаргу, якою позивач скасувати постанову апеляційного суду та залишити без змін постанову суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов'язань і фінансових результатів. Визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.


У разі якщо документи подані для підтвердження реальності виконання правочинів не відповідають вимогам законодавству або є неточними, недостовірними, такі документи не можуть бути використанні для безпосереднього доказування реальності господарських операцій.


Судом встановлено, що при переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.


не задоволено

 Фабула справи  платник податку звернувся до суду з вимогами про визнання протиправними та скасування двох податкових повідомлень-рішень, одне з яких стосувалось збільшення суми грошового зобов'язання з податку на прибуток, у зв'язку з тим, що, на думку контролюючого органу, кошти, отримані платником за брокерськими договорами, є валовим доходом платника; інше — нарахування штрафу у сфері зовнішьноекономічної діяльності у зв'язку зі здійсненням операцій купівлі-продажу цінних паперів з нерезидентами без відповідних ліцензій Національного Банку України  Суд першої інстанції та апеляційний суд у задоволенні позову відмовили. Платник звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Уповноваженим органом, який має право застососувати штрафні санкції за порушення приписів Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання та валютного контролю», є саме Національний банк України та підпорядковані йому установи; застосування таких санкцій органами податкової служби не передбачено.


Одна лише наявність на рахунках комісіонера за договором брокерського обслуговування коштів, які він отримав від своїх клієнтів на виконання відповідних операцій з цінними паперами не може бути підставою для визнання таких коштів валовим доходом комісіонера та відповідно для оподаткування такого доходу податком на прибуток. Для визнання таких коштів валовим доходом комісіонера судами повинно бути ретельно досліджено брокерські (комісійні) договори, укладені між комісіонером та юридичними, фізичними особами, умови таких договорів, порядок та строк їх виконання, умови щодо проведення розрахунків (оплати) по договорах; суди повинні встановлювати, що вказані договори виконано в повному обсязі, зокрема, і щодо фактичного проведення розрахунків (оплати) за ними.


задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про скасування податкового повідомлення-рішення прийнятого у зв’язку з неоприбуткуванням готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскального звітного чеку. Перша та апеляційна інстанції частково задовольнили вимоги контролюючого органу. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО оприбуткуванням готівки є сукупність таких дій: фіксація повної суми фактичних надходжень готівки у фіскальних звітних чеках РРО та відображення на їх підставі готівки у КОРО. 


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень у зв’язку з заниженням ПДВ; заниженням доходу від продажу товарів внаслідок арифметичної помилки при здійсненні підсумку сум обсягів поставки вугілля (без ПДВ) та сум залізничного тарифу, а відтак і до заниження податку на прибуток; заниження податку на прибуток, що самостійно виправлено платником в податковій декларації з податку на прибуток наступного податкового періоду, але при цьому суму недоплати від обсягів проведених коригувань не збільшено на суму штрафу в розмірі 5% від такої суми недоплати, як це передбачено законодавством. Суд першої інстанції у задоволені позову відмовив повністю. Суд апеляційної інстанції частково задовольнив вимоги платника податків. Контролюючий орган та платник податків звернулися до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Передумовою для застосування до платника податків штрафних (фінансових) санкцій є донарахування контролюючим органом суми податкового зобов'язання з певного податку.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправними дій, скасування податкових повідомлень-рішень. Перша та апеляційна інстанції частково задовольнили вимоги платника податків. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Право платника податків на збільшення витрат та податкового кредиту обумовлено юридичним складом, до якого входять такі юридичні факти, як придбання платником податків у інших платників товарів (послуг), призначених для використання в оподатковуваних операціях, що відповідають цілям господарської діяльності платника податку; підтвердження податковою накладною, виписаною постачальником - платником податку, митною декларацією (іншими подібними документами) суми нарахованого (сплаченого) податку в ціні придбання товару (послуг).


Норми ПК не ставлять у залежність право платника податків формування витрат та податкового кредиту від дотриманням податкової дисципліни, зокрема і обов'язку фактичної сплати сум податків до бюджету, постачальниками товарів (послуг) по всьому ланцюгу поставки, якщо цей платник (покупець) мав реальні витрати у зв'язку з придбанням товарів (послуг), призначених для використання у його господарській діяльності, сплатив ПДВ в ціні придбаних товарів (послуг), а реальність операцій з придбання ним товарів (послуг) у судовому процесі не спростована.


Обов'язковою ознакою рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень як правового акта індивідуальної дії є прямий (безпосередній) вплив рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень на правовий статус фізичної чи юридичної особи, зокрема обмеження її прав, свобод, покладення на неї обов'язків. Прийняття суб'єктом владних повноважень рішення, як правило, є результатом вчинення ряду дій, зокрема щодо складання акта за результатами проведеної перевірки, викладення відповідних висновків у цьому акті. З огляду на те, що в правовому регулюванні приймає участь рішення суб'єкта владних повноважень, а не окремі дії, вчинені в процесі здійснення владних повноважень, за результатами яких прийнято рішення, такі дії не можуть бути предметом самостійного оскарження до адміністративного суду, окремо від оскарження рішення.


задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою стягнення бюджетної заборгованості з податку на додану вартість. Дана сума бюджетного відшкодування була зменшена позивачу згідно з податковим повідомленням-рішенням, прийнятим за результатами проведення перевірки останнього з питань правомірності декларування заявлених сум бюджетного відшкодування ПДВ. Перша та апеляційна інстанції повністю задовольнили вимоги платника податків. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Право платника податку на додану вартість на включення сум податку, сплачених постачальнику у складі ціни за товари (послуги), до податкового кредиту обумовлено юридичним складом, до якого входять такі юридичні факти, як придбання платником податку у інших платників цього податку товарів (послуг) або основних фондів, призначених для використання в оподатковуваних операціях, що відповідають цілям господарської діяльності платника податку; підтвердження податковою накладною, виписаною постачальником - платником податку, митною декларацією (іншими подібними документами) суми нарахованого (сплаченого) податку в ціні придбання товару (послуг).


Відповідність господарської операції діловій меті, про що може свідчити і економічна обґрунтованість витрат на її здійснення, є необхідною умовою для реалізації платником податку права на податковий кредит.


Завідома для платника податків відсутність розумної економічної причини зазнання певних витрат при здійсненні господарської операції, як правило, виключає підстави для збільшення у податковому обліку витрат та/або податкового кредиту, оскільки таке у більшості своїй свідчить про відсутність ділової мети у такої господарської операції як притаманної риси господарської діяльності. Разом з тим, збитковість господарської операції, в тому числі і завідома, може бути обумовлена об'єктивними причинами, через які така операція є виправданою і в цілому відповідає загальновизнаним правилам ведення господарської діяльності.


задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, які були прийняті контролюючим органом на основі висновків про неоприбуткування позивачем готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень, у зв'язку з відсутністю записів фактичних надходжень готівкових коштів в касовій книзі. Перша та апеляційна інстанції повністю задовольнили вимоги платника податків. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО оприбуткуванням готівки є відображення повної суми фактичних надходжень готівки у фіскальних звітних чеках РРО (даних РК) та здійснення обліку зазначених готівкових коштів у КОРО.


задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень за результатами проведеної документальної планової виїзної перевірки, яким встановлено заниження чистої суму податкового зобов'язання по податку на доходи фізичних осіб від заняття підприємницької діяльності, в результаті чого встановлено завищення податкового кредиту. Підставою для прийняття податкових повідомлень-рішень став висновок податкового органу щодо відсутності фактичного здійснення господарських операцій між позивачем та його контрагентами. Перша та апеляційна інстанції частково задовольнили вимоги контролюючого органу. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Для підтвердження включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість сплачених у складі ціни за придбану продукцію та виконані роботи, необхідні первинні документи, оформлені відповідно до вимог законодавства України.


Доходи (витрати) фізичної особи визнаються не в момент їх нарахування, а в момент отримання (сплати).


задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою визнати протиправними дії контролюючого органу пов'язані з проведенням документальної позапланової виїзної перевірки та зобов'язати контролюючий орган вилучити з Автоматизованої системи "Результати співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України" інформацію про результати проведення перевірки. Перша та апеляційна інстанції частково задовольнили вимоги платника податків. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Дії контролюючого органу щодо внесення до електронної бази даних інформації, отриманої внаслідок здійснення заходів податкового контролю, є лише службовою діяльністю працівників контролюючого органу на виконання своїх професійних обов'язків по збиранню доказової інформації щодо наявності чи відсутності документального підтвердження даних податкового обліку платників податків, які не створюють для платника податків самостійного юридичного наслідку.


Висновки, викладені в акті перевірки, є відображенням дій працівників контролюючих органів і самі по собі не породжують правових наслідків для платника податків та, відповідно, такий акт не порушує прав останнього. Включення суб'єктом владних повноважень до бази даних інформації про таку перевірку не створює жодних перешкод для діяльності платника податку. 1, 2 об’єднана. Дії контролюючого органу щодо внесення до електронної бази даних інформації, отриманої внаслідок проведення податкової перевірки, у тому числі й складеного за її результатами акта, є лише службовою діяльністю працівників податкового органу на виконання своїх професійних обов'язків по збиранню доказової інформації щодо наявності чи відсутності документального підтвердження відповідних операцій, якщо дії зі здійснення такого контролю не визнані протиправними в установленому порядку. Зазначені дії самі по собі не створюють для платника податків жодних правових наслідків у вигляді зміни або припинення його прав та не породжують для нього обов'язкових юридичних наслідків.


Інформація, отримана контролюючим органом за результатами податкового контролю, використовується для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу та не може бути виключена з баз даних, якщо дії зі здійснення такого контролю не визнані протиправними в установленому порядку.


задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих контролюючим органом, у зв’язку із завищенням податкового кредиту у податковому обліку; декларуванням орендної плати за землю комунальної власності у розмірі, який менше законодавчо встановленого; не утриманням та не перерахуванням до бюджету податку з доходів фізичних осіб з виплаченого доходу директору підприємства у вигляді оплати вартості його проживання та харчування в готелі та найму для нього житла; при подачі розрахунків за ф. 1-ДФ доходи, які сплачувались за найм житла відображались із ознакою доходу 157 (дохід, виплачений само зайнятій особі), тоді як ці доходи мали відображатись із ознакою « 102» (нараховані (виплачені) платнику податків відповідно до умов цивільно-правового договору). Перша та апеляційна інстанції частково задовольнили вимоги платника податків. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Договір оренди землі є цивільно-правовим, а отже, йому притаманні такі ознаки, як свобода договору, обов'язковість його виконання сторонами тощо. Суб'єкт владних повноважень, який не є учасником договору, не може здійснювати владні управлінські функції шляхом втручання у відносини сторін договору, але має право контролювати належність виконання договору та відповідність його умов чинному законодавству України, зокрема стежити, щоб такі умови не суперечили інтересам суспільства. Якщо ж договір пов'язаний зі сплатою податків і, на думку суб'єкта владних повноважень, спрямований на ухилення від їх сплати, останній, за допомогою адміністративних заходів, уповноважений відновити публічний порядок.


Хоча зміна розміру земельного податку є підставою для перегляду встановленого розміру орендної плати шляхом внесення відповідних змін до договору оренди землі його учасниками, зазначене не тягне автоматичну зміну умов договору щодо розміру орендної палати, а відтак відповідного донарахування контролюючим органом суми податкового зобов'язання з орендної плати із застосуванням штрафних санкцій за податковими повідомленнями-рішеннями.


Право платника податків на збільшення валових витрат та податкового кредиту обумовлено юридичним складом, до якого входять такі юридичні факти, як придбання платником податку у інших платників цього податку товарів (послуг), призначених для використання в оподатковуваних операціях, що відповідають цілям господарської діяльності платника податку; підтвердження податковою накладною, виписаною постачальником - платником податку, митною декларацією (іншими подібними документами) суми нарахованого (сплаченого) податку в ціні придбання товару (послуг).


Порушення платником податку - постачальником податкового законодавства може бути підставою для позбавлення іншого платника податку - покупця права на отримання податкової вигоди у вигляді збільшення суми податкового кредиту лише за встановленого факту їхніх сумісних дій щодо незаконної мінімізації податкових зобов'язань.


Зв'язок валових витрат (витрат) платника податків із цілями господарської діяльності, а отже і спрямованість витрат на отримання прибутку, покращення певних показників господарської діяльності є однією з основоположних ознак, які дозволяють зменшити на суму цих витрат сукупний валовий доход. Однак, прибутковість кожної окремої господарської операції не може вважатись вихідним критерієм класифікації витрат платника податку на такі, що пов'язані із його господарською діяльністю, та не пов'язані з останньою. Отримання збитків від господарської операції або господарської діяльності в цілому може бути викликано об'єктивними обставинами, які не залежали від платника податку, та за їх наявності (об'єктивних обставин) не може бути підставою для зменшення валових витрат, як і податкового кредиту.


Щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізичної особи потрібно заповнювати тільки один рядок з обов'язковим заповненням графи 2 "Податковий номер або серія та номер паспорта*"


задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень у зв’язку з висновком контролюючого органу про фіктивність вчинених операцій між платником податків та його контрагентом. Перша та апеляційна інстанції задовольнили вимоги платника податків. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Допущені постачальником порушення вимог законодавства при веденні господарської діяльності можуть потягнути відповідну відповідальність щодо нього та не впливають на право покупця на віднесення до складу валових витрат та податкового кредиту сплачених (нарахованих) витрат та податку на додану вартість.


невідомо

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень у зв’язку з заниженням податку на прибуток та додану вартість. Суд першої інстанції частково задовольнив вимоги платника податків. Суд апеляційної інстанції у задоволені позову відмовив. Платник податків звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Наявність у покупця належним чином оформлених податкових накладних не є безумовною підставою для віднесення сум, визначених ними, до складу валових витрат та податкового кредиту, оскільки, витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.


За відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі, якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку відповідні суми не можуть включатися до складу валових витрат або податкового кредиту з податку на додану вартість навіть за наявності формально складених, але недостовірних документів або сплати грошових коштів.


Умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов'язково відображається у відповідному договорі, який укладається в письмовій формі. У разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов'язання щодо платежу за цим договором та виникають грошові зобов'язання щодо платежу за векселем.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про скасування податкових повідомлень-рішень у зв’язку з допущенням арифметичної помилки при подані податкової звітності з податку на додану вартість, що вплинула на розрахунки з бюджетом. Перша та апеляційна інстанції задовольнили вимоги платника податків. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Для підтвердження наявності підстав для включення сум сплаченого податку на додану вартість у складі ціни за придбані товари до складу податкового кредиту, необхідні первинні документи (платіжні доручення, податкові накладні, акти виконаних робіт тощо), оформлені відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні».


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення у зв’язку із безпідставним включенням до залишку від'ємного значення з податку на додану вартість, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду з терміном виникнення понад 1095 днів. Перша та апеляційна інстанції задовольнили вимоги платника податків. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Норми податкового законодавства не обмежують у часі право платника на перенесення залишку від'ємного значення суми податку на додану вартість до складу податкового кредиту наступного податкового періоду.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про скасування податкових повідомлень-рішень. Підставою для прийняття спірних рішень слугували висновки контролюючого органу щодо уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, поза межами строку (1095 днів), визначеного законодавством; під час перевірки надано не було надано податкові накладні та розрахункові документи, які підтверджують правомірність віднесення сум ПДВ до податкового кредиту; позивач мала найманих працівників, проте не сплачувала за таких працівників 50 % від ставки єдиного податку. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги платника податків. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволені позовних вимог повністю. Платник податків звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Сплата сум податків, які не були задекларовані до сплати, фактично не є узгодженими зобов'язаннями, та зараховуються як переплата по такому податку.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень у зв’язку з неправомірним формуванням даних податкового обліку при придбанні товарно-матеріальних цінностей у контрагентів за нікчемними правочинами. Суд першої інстанції у задоволені позову відмовив повністю. Суд апеляційної інстанції задовольнив вимоги платника податків. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Валові витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені та підтверджені первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.


задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення у зв’язку з несвоєчасним поданням податкової декларації з екологічного податку за 1 квартал 2011 року. Суд першої інстанції задовольнив частково вимоги платника податків. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове, яким у задоволені позовних вимог відмовив. Платник податків звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Таким чином, норма Податкового кодексу встановлює особливості застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за порушення податкового законодавства у визначений період, які полягають у встановленні максимальної ставки санкцій за кожне порушення, а системний аналіз норм Податкового кодексу України дає підстави вважати, що неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності слід розуміти як порушення податкового законодавства, за яке відповідно до п. 7 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу XX Податкового кодексу України може бути застосована відповідальність, передбачена п. 120.1 ст. 120 Кодексу, але не більше 1,00 грн. за кожне порушення.


задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання незаконними податкових повідомлень-рішень у зв’язку з безпідставним включенням до складу валових витрат вартості підрядних робіт та матеріалів для їх виконання, придбаних у контрагентів, з підстав непідтвердження реального характеру розглядуваних операцій належним чином оформленими первинними документами, а також не утримання податку з доходів фізичних осіб з операцій, які оформлювалась у вигляді господарських операцій з придбання підрядних робіт та товарно-матеріальних цінностей, що мали фіктивний характер. Суд першої інстанції задовольнив повністю вимоги платника податків. Суд апеляційної інстанції задовольнив вимоги контролюючого органу. Платник податків звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.


Наявність формально оформлених (складених) первинних документів та/або сплати грошових коштів не може слугувати підставою для формування даних податкового обліку за відсутності факту придбання робіт, послуг.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про скасування податкового повідомлення рішення. Контролюючий орган обґрунтував податкове повідомлення-рішення тим, що згідно акта про неможливість проведення зустрічної звірки контрагента позивача, останній немає необхідних матеріальних та виробничих ресурсів для здійснення господарської діяльності та відсутній за місцезнаходженням, а отже проведені господарські операції з позивачем фактично не спричинили реального настання правових наслідків та є нікчемними. Перша та апеляційна інстанції задовольнили вимоги платника податків. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.


Всі витрати господарюючого суб'єкта мають бути здійснені саме для і в межах провадження господарської діяльності, а не з іншими цілями, та підтверджені відповідними первинними документами. Водночас, наслідки для податкового обліку створює лише фактичний рух активів.


Платник податку самостійно несе відповідальність за достовірність і своєчасність обчислення та внесення ним податку до бюджету відповідно до законодавства України і не може нести відповідальність за порушення контрагентом правил здійснення господарської діяльності та/або податкової дисципліни. У разі якщо контрагентом були допущені порушення норм податкового чи норм іншого законодавства то це тягне відповідальність та негативні наслідки саме щодо цієї особи.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про скасування податкових повідомлень-рішень у зв’язку з нікчемним правочином з поставки підрядних послуг, у результаті чого занижено податок на прибуток та податок на додану вартість. Висновок про нікчемність вказаного правочину обґрунтовано відсутністю постачальника за своїм місцезнаходженням; відсутністю у нього основних засобів та трудових ресурсів, необхідних для здійснення господарської діяльності. Суд першої інстанції у задоволені позову відмовив. Суд апеляційної інстанції задовольнив вимоги платника податків. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Факт наявності у платника податків первинних документів бухгалтерського обліку та податкової накладної, зокрема, не може бути беззаперечним підтвердженням правомірності збільшення ним в податковому обліку сум витрат та податкового кредиту, оскільки, поряд з наявністю цих документів, як похідного явища, юридичне значення має факт поставки товарів (послуг), як явище первинне, до того ж поставки тією особою, яка зазначена учасником господарської операції в документах, складених за результатами цієї господарської операції.


задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. Підставою для прийняття податкових повідомлень-рішень слугували висновки перевіряючих про неправомірність формування позивачем податкового кредиту та податкових зобов'язань з податку на додану вартість по взаємовідносинам з контрагентом, оскільки, вказані правочини не спричиняють реального настання правових наслідків обумовлених ними. Суд першої інстанції задовільнив повністю вимоги платника податків. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нову постанову, якою позовні вимоги задовольнив частково. Платник податків та контролюючий орган звернулися до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Формування суб'єктом господарювання податкового кредиту не може ставитись у пряму залежність від додержання податкової дисципліни третіми особами, а пов'язане з призначенням придбаних товарів (послуг) для використання у господарській діяльності та наявності податкової накладної (накладних).


Законодавчо встановлених вимог до розмірів встановлення ціни на інтелектуальну власність немає, також не встановлено і обов'язків перелік первинних документів, які повинні бути складені на підтвердження надання послуг при укладенні та виконанні ліцензійного договору.


Орендарем не враховується балансова вартість об'єктів оперативної оренди/лізингу, за якою вони обліковуються на балансі орендодавця.


задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання дій протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. Підставою для прийняття спірних рішень слугували первинні документи, виписані контрагентом та на підставі яких позивачем сформовано склад витрат та податковий кредит, підписані від імені особи, яка заперечує свою участь у створенні та діяльності цих підприємств. Перша та апеляційна інстанції відмовили у задоволені вимоги повністю. Платник податків звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Платник податку на додану вартість може формувати податковий кредит та витрати у зв'язку з реальним придбанням товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в своїй господарській діяльності, що, в першу чергу, має підтверджуватись належним чином оформленими первинними документами, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.


Господарські операції мають оформлюватися будь-якими первинними документами, але їх зміст та складання повинні відповідати не лише вимогам податкового законодавства, а й законодавчо установленим вимогам щодо оформлення такої операції або звичаєвій практиці, внаслідок чого поставка товару повинна підтверджуватись первинними документами, які властиві для такої операцій.


Обов'язок підтвердити правомірність та обґрунтованість сформованого податкового кредиту та витрат належними документами первинного обліку покладається на платника-покупця товару, позаяк саме він є суб'єктом, який зменшує суму податкового зобов'язання з податку на додану вартість та з податку на прибуток,  що підлягають перерахуванню до бюджету.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень у зв’язку із заниженням податку на додану вартість. Перша та апеляційна інстанції задовольнили вимоги платника податків. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Такі первинні документи повинні мати обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення, згідно з яким позивачеві відмовлено у наданні бюджетного відшкодування з ПДВ за операціями з придбання нежитлових приміщень. Суд першої інстанції повністю задовольнив вимоги платника податків. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції в частині та прийняв нове, якою позов задовольнив частково. Платник податків та контролюючий орган звернулися до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Операції між усіма господарюючими суб'єктами повинні характеризуватися конкретною розумною діловою метою. Суб'єкти господарювання вправі у рамках свободи економічної діяльності використовувати різні цивільно-правові засоби. Однак, реалізуючи свої суб'єктивні права, вони повинні обирати такий спосіб реалізації своїх прав, у якому не порушуються інтереси інших суб'єктів, у тому числі й держави. У випадку, якщо єдиним результатом правочину є одержання податкових переваг, то цілі платника не можуть бути визнані добросовісними; господарська операція, яка не має розумної ділової мети, не викликає податкових наслідків.


задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, які були прийняті внаслідок заниження податку на прибуток, в результаті заниження податку на додану вартість та завищення від'ємного значення, яке після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду. Перша та апеляційна інстанції частково задовольнили вимоги платника податків. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. Підставою для прийняття спірних податкових повідомлень-рішень слугував висновок контролюючого органу щодо наявності ознак фіктивності в діяльності контрагентів позивача та, як наслідок, відсутності об'єктів оподаткування ПДВ та податку на прибуток, внаслідок безтоварності господарських операцій позивача із зазначеними контрагентами. Перша та апеляційна інстанції задовольнили вимоги платника податків. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Право платника податку на додану вартість на отримання податкового кредиту не пов'язано зі сплатою особою, що видала податкову накладну, своїх податкових зобов'язань перед бюджетом, а також із порушенням правил ведення бухгалтерського та податкового обліку.


задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень прийнятих контролюючим органом у зв’язку із завищенням суми бюджетного відшкодування по податку на додану вартість та заниження податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету. Перша та апеляційна інстанції відмовили задовольнити вимоги платника податків. Платник податків звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних лише в разі фактичного здійснення господарської діяльності. Якщо фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, які були прийняті внаслідок завищення від'ємного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та податкового кредиту; завищення суми бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку та завищення залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (р.24 декларації з ПДВ). Перша та апеляційна інстанції задовольнили вимоги платника податків. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Акти про неможливість проведення зустрічних звірок контрагента не є джерелом отримання податкової інформації, яка згідно положень ст. 83 Податкового кодексу України визначена в якості підстави для висновків посадових осіб контролюючих органів під час проведення перевірок. Сама по собі неможливість реалізації органами державної податкової служби визначеної законодавством компетенції щодо проведення зустрічних звірок контрагента платника податку не може вважатись доказом вчинення порушень податкового законодавства таким платником.


Будь-які порушення контрагентом платника податку вимог податкового законодавства стосовно податку на додану вартість не впливають на право платника податку - покупця отримати бюджетне відшкодування, за умови дотримання останнім цих вимог.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, згідно з яким платник занизив податок на прибуток та податок на додану вартість. Перша та апеляційна інстанції задовольнили вимоги платника податків. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою підтвердження реальності здійснення господарських операцій є фактична наявність у платника податків первинних документів, фізичних, технічних та технологічних можливостей для здійснення відповідних операцій та зв'язку між фактом придбання товару (послуги) і подальшою господарською діяльністю.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, згідно з яким платник занизив суму податку на додану вартість, що підлягала сплаті до бюджету, а також завищив залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду. Перша та апеляційна інстанції задовольнили вимоги платника податків. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Чинне податкове законодавство України не ставить в залежність податковий облік (стан) певного платника податку від інших осіб, від фактичної сплати контрагентом податку до бюджету, від перебування постачальника за юридичною адресою, а також від його господарських та виробничих можливостей.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення у зв’язку із зменшення розміру бюджетного відшкодування, внаслідок неврахування відповідачем податкових накладних, виданих контрагентами позивача за господарськими операціями факт здійснення яких не підтверджено первинними документами бухгалтерського обліку (відсутні товарно-транспортні накладні), тобто є недійсними та не можуть підтверджувати правомірність формування податкового кредиту. Перша та апеляційна інстанції задовольнили вимоги платника податків. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.


Для підтвердження наявності підстав для включення сум сплаченого податку на додану вартість у складі ціни за придбані товари до складу податкового кредиту, необхідні первинні документи (платіжні доручення, податкові накладні, акти виконаних робіт тощо), оформлені відповідно до вимог встановлених законодавством.


Виключно відсутність товарно-транспортних накладних не може бути підставою для позбавлення платника права на податковий кредит, оскільки товарно-транспортні накладні є основними документами на перевезення вантажів, тобто є обов'язковими для перевізників, однак не є документами первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують обставини придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. Підставою для прийняття спірних податкових повідомлень-рішень слугував висновок контролюючого органу про неправомірність формування позивачем валових витрат та податкового кредиту перевірених податкових періодів за результатами виконання господарських взаємовідносин з контрагентами, що мають ознаки фіктивності. Перша та апеляційна інстанції задовольнили вимоги платника податків. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Статус матеріалів перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність, та висновків органу державної податкової служби визначається кримінально-процесуальним законом або законом про оперативно-розшукову діяльність, вони не можуть бути досліджені в порядку адміністративного судочинства до набрання законної сили рішенням, прийнятим в порядку кримінально-процесуального судочинства.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправними податкового повідомлення-рішення у зв’язку із відсутністю оригіналів підтверджуючих документів до звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Перша та апеляційна інстанції задовольнили вимоги платника податків. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Якщо підзвітній особі одночасно видана готівка як на відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні виробничих (господарських) питань (у тому числі для закупівлі сільськогосподарської продукції у населення та заготівлі вторинної сировини), то строк, на який видана готівка під звіт на ці завдання, може бути продовжено до завершення терміну відрядження.


Видача відповідній особі готівкових коштів під звіт проводиться за умови звітування нею у встановленому порядку за раніше отримані під звіт суми.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. Підставою для прийняття спірних податкових повідомлень-рішень слугував висновок контролюючого органу про безпідставне включення позивачем до складу валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість вартість товарів (робіт, послуг), отриманих від контрагентів. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовних вимог. Суд апеляційної інстанції повністю задовольнив позовні вимоги. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Податкове законодавство, чинне на момент виникнення спірних правовідносин, не ставить у залежність право позивача на формування податкового кредиту та валових витрат від податкового обліку (стану) інших осіб і фактичної сплати контрагентами податку до бюджету. Питання визначення складу податкового кредиту та валових витрат поширюється тільки на окремо взятого платника податків і не ставить цей факт у залежність від розрахунку з бюджетом третіх осіб.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. Підставою для прийняття спірних податкових повідомлень-рішень слугував висновок контролюючого органу про те, що позивач здійснював коригування податкового кредиту під час проведення відповідачем перевірки, а також сформував податковий кредит на підставі податкових накладних, виписаних протягом попередніх місяців. Перша та апеляційна інстанції задовольнили вимоги платника податків. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Право платника на податковий кредит підтверджується податковими накладними, отриманими після закінчення податкових періодів, в яких відбулися оплата та отримання товарів (робіт, послуг), суми податку, вказані в таких податкових накладних,  можуть бути включені до складу податкового кредиту в податковому періоді, в якому такі податкові накладні отримані.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. Підставою для прийняття спірних податкових повідомлень-рішень слугував висновок контролюючого органу про безпідставне формування позивачем складу валових витрат спірного податкового періоду за результатом виконання господарських операцій з нерезидентом, що має офшорний статус, оскільки оплата за отриманий товар не надійшла; неправомірне включення позивачем до складу валових витрат вартості податку на додану вартість, сплачену у ціні придбаних легкових автомобілів, що не були використані у господарській діяльності платника, а також неправомірним включення до складу податкового кредиту, сум податку на додану вартість, сплачених у результаті наданих послуг з морського агентування та ремонтних робіт, що не підтверджені первинними бухгалтерськими документами. Перша та апеляційна інстанції задовольнили вимоги платника податків. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність у вигляді фінансових санкцій, установлених законодавством, нарахованих на суму податкового кредиту, не підтверджену зазначеними цим пунктом документами.


У разі якщо платник податку на прибуток, зареєстрований як платник податку на додану вартість, одночасно здійснює операції з продажу товарів (робіт, послуг), що оподатковуються податком на додану вартість та звільнені від оподаткування, або не є об'єктом оподаткування таким податком, податок на додану вартість, сплачений у складі витрат на придбання товарів (робіт, послуг), які відносяться до складу валових витрат, та основних фондів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, включається відповідно до валових витрат або балансова вартість відповідної групи основних фондів збільшується на суму, що не включена до складу податкового кредиту такого платника податку.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень прийнятих контролюючим органом на підставі відсутності первинних документів, які б підтверджували фактичне здійснення поставки товарів на адресу позивача, зокрема, товарно-транспортних накладних. Перша та апеляційна інстанції задовольнили вимоги платника податків. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

У податковому обліку понесені витрати на придбання мають бути підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, які містять відомості про господарську операцію, підтверджують її фактичне здійснення, а податковий кредит обов'язково має бути підтверджено податковою накладною, виписаною платником податку на додану вартість.


Усі документи в їх сукупності, складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення, які за змістом відповідають вимогам закону та які відображають реальні господарські операції, належать до первинних документів бухгалтерського обліку, що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності.


задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення. Підставою для прийняття спірного податкового повідомлення-рішення, на думку податкового органу, полягало у безпідставному включенні до складу валових витрат та податкового кредиту відповідно витрат та податку на додану вартість за нереальними операціями з придбання у контрагентів підрядних послуг. Перша та апеляційна інстанції у задоволені позову відмовили. Платник податків звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Відсутність первинних бухгалтерських документів, якими підтверджується реальність здійснення господарської операції, в тому числі відсутність податкової накладної, яка підтверджує здійснення господарської операції та посвідчує право на отримання податкового кредиту, безспірно позбавляє платника податків права на включення понесених витрат до складу витрат, пов'язаних з одержанням доходів, а сплаченого (нарахованого) податку на додану вартість - до податкового кредиту.


не задоволено

 Фабула справи  За результатами перевірки встановлено завищення сум податкового кредиту та заниження сум податкового зобов’язання з ПДВ, оскільки мало місце укладення нікчемних правочинів. Такого висновку контролери дійшли оперуючи виключно постановою якої визнано директора ТОВ-контрагента винним у скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу.

 Правова позиція 

Наявність постанови про визнання винним у скоєнні злочину не можна вважати підтвердженням нікчемності здійснених операцій. Оскільки такою постановою не встановлено фіктивної фінансово-господарської діяльності.


не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду апеляційної інстанції, оскаржуючи постанову суду першої інстанції, щодо скасування податкового повідомлення-рішення, яким визначено грошове зобов’язання з транспортного податку з фізичних осіб у сумі 25000 грн. Суд першої інстанції відмовив платнику у задоволенні позовних вимог.

 Правова позиція 

Верховна Рада України може встановлювати тільки перелік дозволених до встановлення місцевими радами місцевих податків і дозволених граничних параметрів таких податків. А, власне, встановлення місцевих податків, із дотриманням встановлених Верховною Радою критеріїв - це є компетенцією відповідних місцевих рад.


Зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року; при цьому опублікування рішення органу місцевого самоврядування про встановлення транспортного податку, як місцевого податку, пізніше 15 липня року, є підставою для застосування відповідних норм оподаткування не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.


задоволено
◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 59 60 ►►
close icon
Інформація про документ