Податкова декларація про майновий стан і доходи

Шановні платники податків!

Радимо звернути увагу на декілька моментів, врахування яких допоможе Вам при заповненні декларації на нашому сайті:

  1. До складання декларації необхідно подбати про наявність у Довідок про доходи, призначених для заповнення декларації та отримати їх у Ваших податкових агентів (тобто осіб (крім фізичних осіб), які виплачували Вам доходи та мали утримати і сплатити податок з таких доходів). Використовуючи дані таких Довідок, Ви зможете заповнити необхідні рядки декларації.
  2. Користуйтесь інструкціями щодо заповнення відповідних розділів та рядків декларації, які приховані під позначкою
    Натискаючи на вказану позначку під час складання декларації, Ви зможете отримати «підказки» щодо її заповнення.
  3. У випадку наявності у Вас видів доходів, зазначених в рядку 10.4, рядку 10.7 та рядку 10.8 (тобто доходів для декларування яких необхідно складати відповідний додаток) в першу чергу, необхідно заповнити відповідний додаток, а потім вже рядки декларації.

Звертаємо увагу! Декларація має бути роздрукована на одному двосторонньому аркуші формату А4, додаток до декларації Ф2 також необхідно роздрукувати на одному аркуші з двох сторін. Для цього при роздруківці необхідно обрати опцію «двостороння печать»

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1 Тип декларації:

В клітинці «Звітна» - відмітка ставиться, якщо декларація складається за результатами відповідного звітного періоду та подається вперше в межах визначеного п. 49.18 ст. 49 ПК України строку. Якщо Ви вперше звітуєте щодо ПДФО за такий період, то Вам слід обрати цей варіант.

В клітинці «Звітна нова» - відмітка ставиться якщо платник податків має намір, в межах граничного строку подання декларації за відповідний період, виправити показники вже поданої  ним декларації за такий період (абз. 6 п. 50.2. ст.. 50 ПК України)

В клітинці «Уточнююча» - відмітка ставиться у разі, якщо платник податків має намір виправити помилки у вже поданій за  відповідний звітний період декларації, і це відбувається вже після закінчення граничного строку подачі декларації за такий період (тобто виправлення відбувається вже в іншому звітному періоді. 

2 Звітний (податковий) період:

Відмітка в клітинці «Звітний податковий період» - ставиться в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Звітну» або «Звітну нову» декларацію. Вказується той звітний період (рік), за який подається декларація.

Відмітка в клітинці «Звітний податковий період, що уточнюється» - ставиться в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Уточнюючу» декларацію. Вказується той звітний період (рік), показники якого уточнюються.

Відмітки в клітинці «Квартал» проставляються фізичними особами - підприєцями, які були зареєстровані протягом звітного року або протягом такого року перейшли із спрощеної системи на загальну. В клітинці необхідно вказати той квартал, в якому ФОП розпочав господарську діяльність або здійснив перехід на загальну систему. 

Звітний (податковий) період, що уточнюється:
Звітна
Звітна нова
Уточнююча
Інформація про платника податку
3 Прізвище, ім'я, по батькові платника податку:
Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

Відмітка в клітинці «Звітний податковий період» - ставиться в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Звітну» або «Звітну нову» декларацію. Вказується той звітний період (рік), за який подається декларація.

Відмітка в клітинці «Звітний податковий період, що уточнюється» - ставиться в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Уточнюючу» декларацію. Вказується той звітний період (рік), показники якого уточнюються.

Відмітки в клітинці «Квартал» проставляються фізичними особами - підприєцями, які були зареєстровані протягом звітного року або протягом такого року перейшли із спрощеної системи на загальну. В клітинці необхідно вказати той квартал, в якому ФОП розпочав господарську діяльність або здійснив перехід на загальну систему. 

4 Податкова адреса (місце проживання) платника податку:{hint165} Поштовий індекс:
Область:
Район: Контактні телефони:2
Місто (селище, село):
Вулиця:
Номер будинку: Корпус: Номер квартири: E-mail:2
5 Найменування контролюючого органу, до якого подається декларація:
6 Резидентський статус платника податку 7 Декларація заповнена:
резидент

Відмітка ставиться в тій клітинці, яка відповідає резидентському статусу особи (такий статус визначається згідно підп. 14.1.213. п. 14.1. ст. 14 ПК України). За загальним правилом, відмітка в клітинці «резидент» ставиться, якщо особа має постійне місце проживання в Україні.

нерезидент

Фізичні оосби, які не є резидентами (підп. "в" підп. 14.1.122 п. 14.1 ст. 14 ПК України)

самостійно платником податку

Якщо платник податків самостійно складає та підписує декларацію -  ставиться відмітка в клітинці «самостійно платником податку». 

уповноваженою на це особою

Якщо ж декларацію складає та підписує представник платника податків (наприклад, на підставі нотаріально посвідченої довіреності) - відмітка ставиться в клітинці «уповноваженою на це особою». При цьому, інформація  про представника має бути внесена в Рядок 9 Декларації.

8 Категорія платника:
громадянин

Відмітка в клітинці «Громадянин» - проставляється платниками податку, які не є фізичними особами – підприємцями,  а також не здійснюють адвокатську, літературну, нотаріальну або інші види незалежної професійної діяльності (згідно визначення такої діяльності наведного в підп. 14.1.226 п. 14.1  ст.14 ПК України)

особа, яка провадить незалежну професійну діяльність

Відмітка в клітинці «особа, яка провадить незалежну професійну діяльність» - проставляється особою, яка перебуває на обліку як самозайнята особа та провадить незалежну професійну діяльність, зокрема, діяльність адвокатів, приватних нотаріусів, арбітражних керуючих тощо (підп.. 14.1.226 п. 14.1. ст.. 14 ПК України)

підприємець

Відмітка в клітинці «підприємець» ставиться фізичною особою – підприємцем (ФОП), крім ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування (сплачують єдиний податок).

особа, яка припинила підприємницьку діяльність
протягом звітного року3 датою{hint166}

Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації

9{hint158} Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи:
Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
Код рядка ІІ. ДОХОДИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ Сума доходів
(грн, коп.)
Сума податку/збору (грн, коп.)
утриманого (сплаченого) податковим агентом що підлягає сплаті самостійно
податок на доходи фізичних осіб військовий збір податок на доходи фізичних осіб військовий збір
1 2 3 4 5 6 7
10

В Рядку 10 – міститься інформація про загальну суму доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу. Вказана сума визначається як сума значень рядків 10.1 - 10.9 декларації і вноситься в графу 3 рядку 10 після заповнення рядків 10.1-10.9

Загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, в тому числі (рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + рядок 10.4 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + рядок 10.7 + рядок 10.8 + рядок 10.9):
10.1

В Графі 3 вказується  загальна річна сума заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які були Вам нараховані (виплачені, надані) протягом звітного періоду у зв'язку з трудовими відносинами, а також сума винагороди за цивільно-правовими договорами (якщо Ви отримували такі суми в звітному році)

В Графі 4 вказується сума податку, яку утримав (сплатив) роботодавець або особа, що здійснювала Вам виплату  винагороди за цивільно – правовим договором 

В Графі 5 вказується сума військового збору, сплаченого (перерахованого) до бюджету роботодавцем або особою, що здійснювала Вам виплату  винагороду за цивільно – правовим договором 

В Графі 6 вказується заповнюється в тому випадку, якщо в звітному році Ви отримували доходи від двох і більше податкових агентів і загальна річна сума таких доходів перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року (за 2015 рік така сума становить 146 160,00грн). За наявності описаних доходів Ви маєте разом з декларацією заповнити та подати Додаток Ф1. Значення графи 6 Декларації має дорівнювати значенню рядка 8 Додатку Ф1 до цієї декларації.

Дохід, нарахований (виплачений, наданий) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами X X
10.2

В Графі 3 вказується загальна річна сума доходу, отриманого платником податку від продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна протягом звітного податкового року

В Графі 4 вказується сума податку, яку утримав (сплатив) податковий агент (зокрема, юридична особа – покупець) та/або сума податку, яку Ви самостійно сплатили  під час нотаріального оформлення  продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна

В Графі 5 вказується сума військового збору, сплаченого (перерахованого) до бюджету  податковим агентом (зокрема, юридичною особою – покупцем) та/або сума збору, яку Ви самостійно сплатили під час нотаріального оформлення  продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна

В Графі 6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування

В Графі 7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування за ставкою 1,5% від суми доходу 

Доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна
10.3

Звертаємо увагу ! Якщо у вас є доходи, передбачені Рядком 10.3. декларації, то необхідно також заповнити графу 7 розділу VII декларації та графа 5 розділу VIII декларації

В Графі 3 вказується загальна річна сума доходу, яку Ви отримали протягом звітного (податкового) періоду від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

В Графі 4 вказується сума податку, утриманого (сплаченого) податковим агентом (зокрема, юридичною особою –  орендарем) з доходів, отриманих Вами від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

В Графі 5 вказується сума військового збору, сплаченого (перерахованого) до бюджету  податковим агентом (зокрема, юридичною особою -  орендарем) з доходів, отриманих Вами від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

В Графі 6 вказується - сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування

В Графі 7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування за ставкою 1,5% від суми доходу

 

Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) 4
10.4

Рядок 10.4 – вказується сума інвестиційних прибутків, отриманих від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формі. В разі  наявності такої групи доходів Вам необхідно заповнити та подати Додаток Ф2 до цієї декларації (радимо спочатку скласти саме його, а потім на підставі отриманих даних Ви зможете заповнити відповідні графи Рядка 10.4)

В Рядку 10.4. вказується:

  • Графа 3 - значення графи 6 рядка 4.1 додатка Ф2 до декларації;
  • Графа 6 та Графа 7  - вказується значення рядків 5.2 та 6.2 додатка Ф2 до декларації
Інвестиційний прибуток (додаток Ф1)
10.5

В Графі 3 вказується сума вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується. Такі межі визначені п. 174.2. ст. 174 IV ПК України

В Графі 4 вказується сума податку, яку утримав (сплатив) податковий агент (зокрема, юридична особа – дарувальник) та/або сума податку, яку Ви самостійно сплатили при нотаріальному посвідченні договору

В Графі 5 вказується сума військового збору, сплаченого (перерахованого) до бюджету  податковим агентом (зокрема, юридичною особою – дарувальником) та/або сума збору, яку Ви самостійно сплатили при нотаріальному посвідченні договору 

В Графі 6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування

В Графі 7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування за ставкою 1,5% від суми доходу 

Вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна
10.6

Рядок 10.6. – вказується сума іноземних доходів, розмір яких визначається відповідно до п. 170.11 статті 170 ПК України

В разі  наявності такої групи доходів платнику необхідно заповнити та подати Додаток Ф3 до цієї декларації (радимо спочатку скласти саме його, а потім на підставі отриманих даних заповнити відповідні графи Рядка 10.6)

 В Рядку 10.6 вказується:

В Графі 3 вказується – підсумкова (вказана в рядку «Усього») сума, зазначена в графі 5 додатка Ф3 до декларації

В Графі 6 вказується підсумкова (вказана в рядку «Усього») сума, зазначена в графі 8 додатка Ф3 до декларації

В Графі 7 вказується підсумкова (вказана в рядку «Усього») сума, зазначена в графі 9 додатка Ф3 до декларації

Доходи, отримані з джерел за межами України5
Валюта:
X X
10.7

Рядок 10.7 - заповнюється фізичною особою - підприємцем, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування. В разі наявності такої групи доходів Вам необхідно заповнити та подати Додаток Ф4 до цієї декларації (радимо спочатку скласти саме його, а потім на підставі отриманих даних Ви зможете заповнити відповідні графи Рядка 10.7)

В Рядку 10.7 вказується:

В Графі 3 вказується сума загального оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності

В Графі 6 вказується сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 ПК України. Звертаємо увагу ! Враховуючі, що декларація подається за 2015р. застосовуємо ставки, що діяли в цьому періоді, а саме: 15% - до доходів, розмір яких не перевищує 12180,00грн. та 20% - до доходів, розмір яких перевищує 12180,00грн.

В Графі 7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 %

Чистий оподатковуваний дохід, отриманий фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (додаток Ф2) X X
10.8

Рядок 10.8 - заповнюється фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність (діяльність адвокатів, приватних нотаріусів, бухгалтерів, арбітражних керуючих, інші, вказані в підп.14.1.226  п.14.1. ст.. 14 ПК України).

В разі наявності такої групи доходів Вам необхідно заповнити та подати Додаток Ф4 до цієї декларації (радимо спочатку скласти саме його, а потім на підставі отриманих даних Ви зможете заповнити відповідні графи Рядка 10.8)

В Рядку 10.8 вказується:

В Графі 3 вказується сума загального оподатковуваного доходу від провадження незалежної професійної діяльності, отриманого особою протягом календарного року

В Графі 6 вказується сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 ПК України. Звертаємо увагу ! Враховуючі, що декларація подається за 2015р. застосовуємо ставки, що діяли в цьому періоді, а саме: 15% - до доходів, розмір яких не перевищує 12180,00грн. та 20% - до доходів, розмір яких перевищує 12180,00грн.

В Графі 7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 %

Чистий оподатковуваний дохід, отриманий фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність (додаток Ф2) X X
10.9

Рядок 10.9 – заповнюється, у випадках, якщо крім доходів, перелічених в рядках 10.1 -10.8 платник має інші доходів, що підлягають оподаткуванню згідно норм ПК України.

В рядку 10.9  вказується:

В Графі 3 вказується загальна сума інших оподатковуваних доходів, не зазначених у попередніх рядках декларації

В Графах 4 - 7 рядка10.9 вказуються суми податку та збору, утримані (сплачені) податковим агентом, та суми податку та збору, що підлягають сплаті самостійно за результатами (податкового) звітного року.

інші доходи, у тому числі:
10.9.1{hint167} у вигляді додаткового блага (прощений (анульований) борг за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит))
* Назва країни, з якої отримано іноземні доходи, та назва валюти.
Код рядка ІІІ. ДОХОДИ, ЯКІ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ{hint168} Сума доходів (грн, коп.)
1 2 3
11

Якщо особа протягом звітного (податкового) періоду мала інші доходи, які згідно ст. 165 ПК України не включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу платник має заповнити Рядок 11 декларації, в якому вказується загальна сума цих доходів. Така сума вказується  в Графі 3 Рядку 11 та включає і суму доходів, отриманих ФОП на єдиному податку.

Доходи, які не включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу, у тому числі: (рядок 11.1 + рядок 11.2 + рядок 11.3)
11.1

Рядок 11.1. – в Графі 3 рядка вказуємо суму  доходу, отриману ФОП на єдиному податку

Доходи, отримані від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування протягом звітного (податкового) року
11.2{hint159} Доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна
11.3{hint160} Інші доходи, що не підлягають оподаткуванню
Код рядка ІV. ЗАГАЛЬНА СУМА РІЧНОГО ДОХОДУ{hint169} Сума доходів (грн, коп.)
12

Рядок 12 – в Графі 3 рядка вказується загальна сума річного доходу, яка визначається як сума значень рядків 10 та 11 декларації

Загальна сума річного доходу (рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + графа 6 "УСЬОГО" рядка 1 додатка Ф1 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + "УСЬОГО" графи 9 розділу І додатка Ф2 + "УСЬОГО" графи 9 розділу ІV додатка Ф2 + рядок 10.9 + рядок 11)
Код рядка V. РОЗРАХУНОК СУМИ ПОДАТКУ, НА ЯКУ ЗМЕНШУЮТЬСЯ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРАВА НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ ЗГІДНО ЗІ СТАТТЕЮ 166 РОЗДІЛУ IV ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (грн, коп.){hint170}
13{hint171} Категорії витрат: п.п. 166.3.1
п. 166.3
ст. 166 ПКУ{hint172}
п.п. 166.3.2
п. 166.3
ст. 166 ПКУ{hint173}
п.п. 166.3.3
п. 166.3
ст. 166 ПКУ{hint174}
п.п. 166.3.4
п.166.3
ст. 166 ПКУ6{hint175}
п.п. 166.3.5
п. 166.3
ст. 166 ПКУ{hint176}
п.п. 166.3.6
п. 166.3
ст. 166 ПКУ{hint177}
п.п. 166.3.7
п. 166.3
ст. 166 ПКУ{hint178}
п.п. 166.3.8
п. 166.3
ст. 166 ПКУ{hint179}
14

Рядок 14 – зазначається загальна сума витрат,  фактично здійснених протягом звітного податкового року 

Загальна сума фактично здійснених протягом звітного (податкового) року витрат у граничних розмірах, дозволених до включення до податкової знижки відповідно до статті 166 розділу IV Податкового кодексу України (далі - ПКУ)
15

Рядок 15 – відображається сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), страхових внесків до Накопичувального фонду, а також на суму податкової соціальної пільги (за наявності)

Сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності
16

Рядок 16 - у рядку 16 вказується сума (вартість) витрат, дозволених до включення до складу податкової знижки. При цьому, Значення рядка має бути менше або дорівнювати значенню рядка 14, але не більше значення рядка 15 декларації

Сума (вартість) витрат платника податку – резидента, дозволених до включення до податкової знижки з урахуванням обмеження, встановленого підпунтком 166.4.2 пункту 166.4 статті 166 розділу IV ПКУ (рядок 14, але не більше рядка 15)
17

Рядок 17 - вказується сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з цього податку у зв'язку з використанням права на податкову знижку. Вона визначається за  формулою, вказаною в самому рядку та здійснюється в наступному порядку:

- визначаємо суму, що дорівнює різниці між значенням рядка 15 та  рядка 16

- отриману суму множимо на відповідну ставку податку (в 2015 році – це було 15%  та 20%)

- від значення графи 4 Рядку 10.1 необхідно відняти суму, визначену вищевказаним способом.

Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку (значення вказується без знака "-") (графа 4 рядка 10.1 - (рядок 15 - рядок 16) x на ставку податку, визначену пунктом 167.1 статті 167 розділу IV ПКУ)
29{hint185} Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку:{hint184}
Номер рахунку:
Найменування банку:
МФО банку:

ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНЕ НЕРУХОМЕ (РУХОМЕ) МАЙНО ТА/АБО МАЙНО, ЯКЕ НАДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ (СУБОРЕНДУ) {hint161}

№ з/п Категорії об'єктів**{hint162} Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна (країна, адреса) або марка (модель) рухомого майна

В Графі 3 відповідного рядка таблиці необхідно вказати марку, модель, характеристики об’єкту рухомого майна

Рік набуття у власність/ рік випуску (для рухомого майна)

В Графі 4 – вказується рік випуску об'єкут рухомого майна

Загальна площа нерухомого майна
(кв. м)

В Графі 5 - проставляється відмітка про надання майна в оренду (суборенду). Має бути поставлена у вигляді позначки –«х».

 

Частка в загальній площі нерухомого майна Відмітка про надання майна в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) ***
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
Додати рядок
***Категорії об'єктів:
1 – земельні ділянки; 2 – житлові будинки; 3 – квартири; 4 – садові (дачні) будинки; 5 – гаражі; 6 – водойми; 7- автомобілі легкові; 8 – автомобілі вантажні (спеціальні); 9 – водні транспортні засоби; 10 – повітряні судна; 11 – мотоцикли (мопеди); 12 – інше нерухоме (рухоме) майно.
**** При заповненні вказується позначка (х)
Доповнення до податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II ПКУ)

Таблиця «Доповнення до податкової декларації (заповнюється та подається відповідно до п.46.4 ст.46 ПК України) заповнюється, якщо платник вважає що форма декларації збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, та у зв’язку з цим бажає надати відповідні доповнення до декларації відповідно до п. 46.4 ст. 46 ПК України.Такі доповнення скадаються в довільній формі та вважаються невід'ємною частиною декларації.

№ з/п Зміст доповнення
1
Додати рядок
Додатки до декларації (потрібне позначити):

Якщо платник має заповнити та подати ті чи інші додатки до декларації, то у відповідній клітинці необхідно проставити позначку «х», що позначатиме відповідну форму декларації (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) 

Додаток Ф1 заповнюється в тому випадку, якщо в звітному році платник отримав доходи від двох і більше податкових агентів і загальна річна сума таких доходів перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року (за 2015 рік така сума становить 146 160,00грн).

Звертаємо увагу!  З 01.01.2016р. підп. «є»  п. 176.1. з Податкового кодексу України виключений, тому заповнення цього додатку є актуальним лише в разі декларування доходів, отриманих до 01.01.2016р.

Реєстраційний номер облікової картки платника – це номер, за яким платник зареєстрований в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (податковий номер) і зазначений у відповідному документі, виданому ДПІ за місцем реєстрації місця проживання такого платника (це той номер, який ми за завичкою називаємо «ідентифікаційний код»)

Серія та номер паспорта – вказується тими особами, які відмовились від податкового номеру та  мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за  сері.ю та нмоеро паспорту. Особи, які мають податковий номер, залишають ці клітинки не заповненими.

Ф1
{hint163} Ф2
Дата подання декларації:

Відмітка в клітинці «Звітний податковий період» - ставиться в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Звітну» або «Звітну нову» декларацію. Вказується той звітний період (рік), за який подається декларація.

Відмітка в клітинці «Звітний податковий період, що уточнюється» - ставиться в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Уточнюючу» декларацію. Вказується той звітний період (рік), показники якого уточнюються.

Відмітки в клітинці «Квартал» проставляються фізичними особами - підприєцями, які були зареєстровані протягом звітного року або протягом такого року перейшли із спрощеної системи на загальну. В клітинці необхідно вказати той квартал, в якому ФОП розпочав господарську діяльність або здійснив перехід на загальну систему. 

Інформація, наведена в декларації, додатках і доповненнях до декларації, є достовірною.
Фізична особа - платник податку
або уповноважена особа
(підпис) (ініціали та прізвище)
1 Заповнюється у разі подання декларації фізичною особою – підприємцем за результатами звітного кварталу, в якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.
2 Заповнюється за бажанням платника податку.
3 Заповнюється для фізичних осіб - підприємців, які припинили підприємницьку діяльність протягом звітного (податкового) року
4 У разі отримання таких доходів заповнюється графа 7 розділу відомостей про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду).
5 Перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.
6 Набирає чинності з 01 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування.
Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 20__ року
За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):
порушень (помилок) не виявлено
складено акт від "___" ____________ 20__ року № _________
(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))
"___" ____________ 20__ року
Згорнути
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
І. РОЗРАХУНОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРИБУТКУ
№ з/п Вид інвестиційних активів* Найменування та характеристика Сума доходу, отриманого від продажу інвестиційного активу (грн, коп.) Сума витрат на придбання інвестиційного активу (грн, коп.) Фінансовий результат операцій з інвестиційними активами (інвестиційний прибуток (+) або інвестиційний збиток (-)) (грн, коп.)
1 2{hint187} 3{hint188} 4{hint189} 5{hint190} 6{hint191}
1
Додати рядок
Усього{hint192}
Фізична особа - платник податку
або уповноважена особа
(підпис) (ініціали та прізвище)
Згорнути
Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника – це номер, за яким платник зареєстрований в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (податковий номер) і зазначений у відповідному документі, виданому ДПІ за місцем реєстрації місця проживання такого платника (це той номер, який ми за завичкою називаємо «ідентифікаційний код»)

Серія та номер паспорта – вказується тими особами, які відмовились від податкового номеру та  мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за  сері.ю та нмоеро паспорту. Особи, які мають податковий номер, залишають ці клітинки не заповненими.

або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

Додаток Ф1 заповнюється в тому випадку, якщо в звітному році платник отримав доходи від двох і більше податкових агентів і загальна річна сума таких доходів перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року (за 2015 рік така сума становить 146 160,00грн).

Звертаємо увагу!  З 01.01.2016р. підп. «є»  п. 176.1. з Податкового кодексу України виключений, тому заповнення цього додатку є актуальним лише в разі декларування доходів, отриманих до 01.01.2016р.

Реєстраційний номер облікової картки платника – це номер, за яким платник зареєстрований в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (податковий номер) і зазначений у відповідному документі, виданому ДПІ за місцем реєстрації місця проживання такого платника (це той номер, який ми за завичкою називаємо «ідентифікаційний код»)

Серія та номер паспорта – вказується тими особами, які відмовились від податкового номеру та  мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за  сері.ю та нмоеро паспорту. Особи, які мають податковий номер, залишають ці клітинки не заповненими.

І. ДОХОДИ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ І та Розділ ІІ Додатку призначений для відображення сум доходів та податкових зобов’язань платника податків – фізичної особи-підприємця на загальній системі оподаткування

Фізичні особи - підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, зазначають результати провадження господарської діяльності, а також здійснюють розрахунок з податку за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування

№ з/п Назва виду економічної діяльності, за здійснення якого одержано дохід

У кожному окремому рядку Графи 2 зазначається назва виду економічної діяльності згідно з КВЕД, в результаті здійснення якого одержано дохід

Код виду економічної діяльності згідно з КВЕД

У кожному окремому рядку Графи 3 зазначається код виду економічної діяльності згідно з КВЕД, в результаті здійснення якого одержано дохід

Сума одержаного доходу (грн, коп.) Вартість документально підтверджених витрат, пов'язаних з господарською діяльністю (грн, коп.), у тому числі{hint197} Сума чистого оподатковуваного доходу (грн, коп.) (графа 4 – графа 5 – графа 6 – графа 7 – графа 8) (грн, коп.)

У графі 8 вказується сума, що визначається в наступному порядку:

Від значення графи 4 необхідно відняти значення графи 5, графи 6 та графи 7

Обчислена в такому порядку сума є чистим оподатковуваним  доходом.  Значення графи 8 додатку вказується в Графі 3 рядка 10.7 декларації.

У випадку, якщо сума, обчислена описаним вище способом має від’ємне значення (тобто ФОП має збиток), то графа 8 прокреслюється.

В рядку «Усього» вказується підсумоване значення всіх рядків кожної відповідної графи Розділу І

В таблиці, що розміщена в кінці Розділу І додатку необхідно вказати кількість місяців, протягом яких ФОП отримував доходи від провадження своєї підприємницької діяльності. Значення в Графі «Кількість» вказується арабськими цифрами від 1 - до 12

вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані або використані у виробництві продукції витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату

Графа 6 – зазначається сума  витрат на оплату праці та нарахування на заробітну плату (в разі, якщо підприємець використовує найманих працівників)

інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг

Графа 7 – зазначається сума інших витрат, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг, в тому числі зазначається і сума ЄСВ, сплаченого підприємцем «за себе»

амортизаційні відрахування

У графі 8 вказується сума, що визначається в наступному порядку:

Від значення графи 4 необхідно відняти значення графи 5, графи 6 та графи 7

Обчислена в такому порядку сума є чистим оподатковуваним  доходом.  Значення графи 8 додатку вказується в Графі 3 рядка 10.7 декларації.

У випадку, якщо сума, обчислена описаним вище способом має від’ємне значення (тобто ФОП має збиток), то графа 8 прокреслюється.

В рядку «Усього» вказується підсумоване значення всіх рядків кожної відповідної графи Розділу І

В таблиці, що розміщена в кінці Розділу І додатку необхідно вказати кількість місяців, протягом яких ФОП отримував доходи від провадження своєї підприємницької діяльності. Значення в Графі «Кількість» вказується арабськими цифрами від 1 - до 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Додати рядок
Усього
ІІ. Інформація щодо нарахованої амортизації{hint200}
Код рядка Номер групи Вартість об'єкта основних засобів та/або нематеріальних активів{hint208} Розрахована сума амортизаційних відрахувань за звітний (податковий) період відповідно до підпункту 177.4.9 пункту 177.4 статті 177 ПКУ{hint209}
на початок звітного (податкового) періоду{hint206} на кінець звітного (податкового) періоду{hint207}
1 2 3 4 5
А1 1{hint202}
А2 2{hint203}
А3 3{hint204}
А4 4{hint205}
УСЬОГО
Фізична особа - платник податку
або уповноважена особа
(підпис) (ініціали та прізвище)
Замовити персональну презентацію