Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова декларація про майновий стан і доходи

Шановні платники податків!

Радимо звернути увагу на декілька моментів, врахування яких допоможе Вам при заповненні декларації на нашому сайті:

  1. До складання декларації необхідно подбати про наявність у Довідок про доходи, призначених для заповнення декларації та отримати їх у Ваших податкових агентів (тобто осіб (крім фізичних осіб), які виплачували Вам доходи та мали утримати і сплатити податок з таких доходів). Використовуючи дані таких Довідок, Ви зможете заповнити необхідні рядки декларації.
  2. Користуйтесь інструкціями щодо заповнення відповідних розділів та рядків декларації, які приховані під позначкою
    Натискаючи на вказану позначку під час складання декларації, Ви зможете отримати «підказки» щодо її заповнення.
  3. У випадку наявності у Вас видів доходів, зазначених в рядку 10.4, рядку 10.7 та рядку 10.8 (тобто доходів для декларування яких необхідно складати відповідний додаток) в першу чергу, необхідно заповнити відповідний додаток, а потім вже рядки декларації.

Звертаємо увагу! Декларація має бути роздрукована на одному двосторонньому аркуші формату А4, додаток до декларації Ф2 також необхідно роздрукувати на одному аркуші з двох сторін. Для цього при роздруківці необхідно обрати опцію «двостороння печать»

Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

"02" жовтня 2015 року № 859

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 556)

Податкова декларація про майновий стан і доходи

І. Загальні відомості

1

Тип декларації:

В клітинці «Звітна» - відмітка ставиться, якщо декларація складається за результатами відповідного звітного періоду та подається вперше в межах визначеного п. 49.18 ст. 49 ПК України строку. Якщо Ви вперше звітуєте щодо ПДФО за такий період, то Вам слід обрати цей варіант.

В клітинці «Звітна нова» - відмітка ставиться якщо платник податків має намір, в межах граничного строку подання декларації за відповідний період, виправити показники вже поданої  ним декларації за такий період (абз. 6 п. 50.2. ст.. 50 ПК України)

В клітинці «Уточнююча» - відмітка ставиться у разі, якщо платник податків має намір виправити помилки у вже поданій за  відповідний звітний період декларації, і це відбувається вже після закінчення граничного строку подачі декларації за такий період (тобто виправлення відбувається вже в іншому звітному періоді. 

2
Звітний (податковий) період:

Відмітка в клітинці «Звітний податковий період» - ставиться в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Звітну» або «Звітну нову» декларацію. Вказується той звітний період (рік), за який подається декларація.

Відмітка в клітинці «Звітний податковий період, що уточнюється» - ставиться в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Уточнюючу» декларацію. Вказується той звітний період (рік), показники якого уточнюються.

Відмітки в клітинці «Квартал» проставляються фізичними особами - підприєцями, які були зареєстровані протягом звітного року або протягом такого року перейшли із спрощеної системи на загальну. В клітинці необхідно вказати той квартал, в якому ФОП розпочав господарську діяльність або здійснив перехід на загальну систему. 

Звітний (податковий) період, що уточнюється:

Інформація про платника податку

3
Прізвище, ім'я, по батькові платника податку:
Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Відмітка в клітинці «Звітний податковий період» - ставиться в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Звітну» або «Звітну нову» декларацію. Вказується той звітний період (рік), за який подається декларація.

Відмітка в клітинці «Звітний податковий період, що уточнюється» - ставиться в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Уточнюючу» декларацію. Вказується той звітний період (рік), показники якого уточнюються.

Відмітки в клітинці «Квартал» проставляються фізичними особами - підприєцями, які були зареєстровані протягом звітного року або протягом такого року перейшли із спрощеної системи на загальну. В клітинці необхідно вказати той квартал, в якому ФОП розпочав господарську діяльність або здійснив перехід на загальну систему. 

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті
про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)

Відмітка в клітинці «Звітний податковий період» - ставиться в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Звітну» або «Звітну нову» декларацію. Вказується той звітний період (рік), за який подається декларація.

Відмітка в клітинці «Звітний податковий період, що уточнюється» - ставиться в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Уточнюючу» декларацію. Вказується той звітний період (рік), показники якого уточнюються.

Відмітки в клітинці «Квартал» проставляються фізичними особами - підприєцями, які були зареєстровані протягом звітного року або протягом такого року перейшли із спрощеної системи на загальну. В клітинці необхідно вказати той квартал, в якому ФОП розпочав господарську діяльність або здійснив перехід на загальну систему. 

4
Податкова адреса (місце проживання) платника податку: {hint165}
Область:
Район:
Місто (селище, село):
Вулиця:
Номер будинку: Корпус: Номер квартири:
Поштовий індекс:
Контактні телефони:2
Електронна адреса:2
5 Найменування контролюючого органу, до якого подається декларація:
6
Резидентський статус платника податку:
резидент

Відмітка ставиться в тій клітинці, яка відповідає резидентському статусу особи (такий статус визначається згідно підп. 14.1.213. п. 14.1. ст. 14 ПК України). За загальним правилом, відмітка в клітинці «резидент» ставиться, якщо особа має постійне місце проживання в Україні.

нерезидент

Фізичні оосби, які не є резидентами (підп. "в" підп. 14.1.122 п. 14.1 ст. 14 ПК України)

7
Декларація заповнена:
самостійно платником податку

Якщо платник податків самостійно складає та підписує декларацію -  ставиться відмітка в клітинці «самостійно платником податку». 

уповноваженою на це особою

Якщо ж декларацію складає та підписує представник платника податків (наприклад, на підставі нотаріально посвідченої довіреності) - відмітка ставиться в клітинці «уповноваженою на це особою». При цьому, інформація  про представника має бути внесена в Рядок 9 Декларації.

8 Категорія платника: громадянин

Відмітка в клітинці «Громадянин» - проставляється платниками податку, які не є фізичними особами – підприємцями,  а також не здійснюють адвокатську, літературну, нотаріальну або інші види незалежної професійної діяльності (згідно визначення такої діяльності наведного в підп. 14.1.226 п. 14.1  ст.14 ПК України)

особа, яка провадить незалежну професійну діяльність

Відмітка в клітинці «особа, яка провадить незалежну професійну діяльність» - проставляється особою, яка перебуває на обліку як самозайнята особа та провадить незалежну професійну діяльність, зокрема, діяльність адвокатів, приватних нотаріусів, арбітражних керуючих тощо (підп.. 14.1.226 п. 14.1. ст.. 14 ПК України)

підприємець

Відмітка в клітинці «підприємець» ставиться фізичною особою – підприємцем (ФОП), крім ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування (сплачують єдиний податок).

особа яка припинила підприємницьку діяльність протягом звітного року3 датою {hint166}

Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації

9{hint158}
Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи:
Реєстраційний номер облікової картки платника податку уповноваженої особи:
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті
про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)
Код рядка
ІІ. ДОХОДИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ
Сума доходів (грн, коп.) Сума податку/збору (грн, коп.)
утриманого (сплаченого) податковим агентом

В Графах 4 та 5 – зазначається сума податку (графа 4) та військового збору (графа 5), утриманого (сплаченого) податковим агентом (тобто особою, яка здійснювала виплату доходу платнику податку і згідно вимог ПК України зобов’язана була нарахувати, утримати та сплатити ПДФО та військовий збір, як то: роботодавець; суб’єкт господарювання, що виплачував винагороду за цивільно-правовим договором  тощо).

що підлягає сплаті самостійно

В Графах 6 та 7 - зазначається сума податку (графа 6) та військового збору (графа 7), обов’язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно норм розділу IV ПК України покладається на самого платника.

податок на доходи фізичних осіб військовий збір податок на доходи фізичних осіб військовий збір
1 2 3 4 5 6 7
10

В Рядку 10 – міститься інформація про загальну суму доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу. Вказана сума визначається як сума значень рядків 10.1 - 10.9 декларації і вноситься в графу 3 рядку 10 після заповнення рядків 10.1-10.9

Загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, в тому числі (рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + рядок 10.4 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + рядок 10.7 + рядок 10.8 + рядок 10.9):
10.1

В Графі 3 вказується  загальна річна сума заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які були Вам нараховані (виплачені, надані) протягом звітного періоду у зв'язку з трудовими відносинами, а також сума винагороди за цивільно-правовими договорами (якщо Ви отримували такі суми в звітному році)

В Графі 4 вказується сума податку, яку утримав (сплатив) роботодавець або особа, що здійснювала Вам виплату  винагороди за цивільно – правовим договором 

В Графі 5 вказується сума військового збору, сплаченого (перерахованого) до бюджету роботодавцем або особою, що здійснювала Вам виплату  винагороду за цивільно – правовим договором 

В Графі 6 вказується заповнюється в тому випадку, якщо в звітному році Ви отримували доходи від двох і більше податкових агентів і загальна річна сума таких доходів перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року (за 2015 рік така сума становить 146 160,00грн). За наявності описаних доходів Ви маєте разом з декларацією заповнити та подати Додаток Ф1. Значення графи 6 Декларації має дорівнювати значенню рядка 8 Додатку Ф1 до цієї декларації.

Дохід, нарахований (виплачений, наданий) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами x x
10.2

В Графі 3 вказується загальна річна сума доходу, отриманого платником податку від продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна протягом звітного податкового року

В Графі 4 вказується сума податку, яку утримав (сплатив) податковий агент (зокрема, юридична особа – покупець) та/або сума податку, яку Ви самостійно сплатили  під час нотаріального оформлення  продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна

В Графі 5 вказується сума військового збору, сплаченого (перерахованого) до бюджету  податковим агентом (зокрема, юридичною особою – покупцем) та/або сума збору, яку Ви самостійно сплатили під час нотаріального оформлення  продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна

В Графі 6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування

В Графі 7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування за ставкою 1,5% від суми доходу 

Доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна
10.3

Звертаємо увагу ! Якщо у вас є доходи, передбачені Рядком 10.3. декларації, то необхідно також заповнити графу 7 розділу VII декларації та графа 5 розділу VIII декларації

В Графі 3 вказується загальна річна сума доходу, яку Ви отримали протягом звітного (податкового) періоду від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

В Графі 4 вказується сума податку, утриманого (сплаченого) податковим агентом (зокрема, юридичною особою –  орендарем) з доходів, отриманих Вами від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

В Графі 5 вказується сума військового збору, сплаченого (перерахованого) до бюджету  податковим агентом (зокрема, юридичною особою -  орендарем) з доходів, отриманих Вами від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

В Графі 6 вказується - сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування

В Графі 7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування за ставкою 1,5% від суми доходу

 

Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) 4
10.4

Рядок 10.4 – вказується сума інвестиційних прибутків, отриманих від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формі. В разі  наявності такої групи доходів Вам необхідно заповнити та подати Додаток Ф2 до цієї декларації (радимо спочатку скласти саме його, а потім на підставі отриманих даних Ви зможете заповнити відповідні графи Рядка 10.4)

В Рядку 10.4. вказується:

  • Графа 3 - значення графи 6 рядка 4.1 додатка Ф2 до декларації;
  • Графа 6 та Графа 7  - вказується значення рядків 5.2 та 6.2 додатка Ф2 до декларації
Інвестиційний прибуток (додаток Ф1)
10.5

В Графі 3 вказується сума вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується. Такі межі визначені п. 174.2. ст. 174 IV ПК України

В Графі 4 вказується сума податку, яку утримав (сплатив) податковий агент (зокрема, юридична особа – дарувальник) та/або сума податку, яку Ви самостійно сплатили при нотаріальному посвідченні договору

В Графі 5 вказується сума військового збору, сплаченого (перерахованого) до бюджету  податковим агентом (зокрема, юридичною особою – дарувальником) та/або сума збору, яку Ви самостійно сплатили при нотаріальному посвідченні договору 

В Графі 6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування

В Графі 7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування за ставкою 1,5% від суми доходу 

Вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна
10.6

Рядок 10.6. – вказується сума іноземних доходів, розмір яких визначається відповідно до п. 170.11 статті 170 ПК України

В разі  наявності такої групи доходів платнику необхідно заповнити та подати Додаток Ф3 до цієї декларації (радимо спочатку скласти саме його, а потім на підставі отриманих даних заповнити відповідні графи Рядка 10.6)

 В Рядку 10.6 вказується:

В Графі 3 вказується – підсумкова (вказана в рядку «Усього») сума, зазначена в графі 5 додатка Ф3 до декларації

В Графі 6 вказується підсумкова (вказана в рядку «Усього») сума, зазначена в графі 8 додатка Ф3 до декларації

В Графі 7 вказується підсумкова (вказана в рядку «Усього») сума, зазначена в графі 9 додатка Ф3 до декларації

Доходи, отримані з джерел за межами України 5 * Валюта: x x
10.7

Рядок 10.7 - заповнюється фізичною особою - підприємцем, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування. В разі наявності такої групи доходів Вам необхідно заповнити та подати Додаток Ф4 до цієї декларації (радимо спочатку скласти саме його, а потім на підставі отриманих даних Ви зможете заповнити відповідні графи Рядка 10.7)

В Рядку 10.7 вказується:

В Графі 3 вказується сума загального оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності

В Графі 6 вказується сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 ПК України. Звертаємо увагу ! Враховуючі, що декларація подається за 2015р. застосовуємо ставки, що діяли в цьому періоді, а саме: 15% - до доходів, розмір яких не перевищує 12180,00грн. та 20% - до доходів, розмір яких перевищує 12180,00грн.

В Графі 7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 %

Чистий оподатковуваний дохід, отриманий фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (додаток Ф2) x x
10.8

Рядок 10.8 - заповнюється фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність (діяльність адвокатів, приватних нотаріусів, бухгалтерів, арбітражних керуючих, інші, вказані в підп.14.1.226  п.14.1. ст.. 14 ПК України).

В разі наявності такої групи доходів Вам необхідно заповнити та подати Додаток Ф4 до цієї декларації (радимо спочатку скласти саме його, а потім на підставі отриманих даних Ви зможете заповнити відповідні графи Рядка 10.8)

В Рядку 10.8 вказується:

В Графі 3 вказується сума загального оподатковуваного доходу від провадження незалежної професійної діяльності, отриманого особою протягом календарного року

В Графі 6 вказується сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 ПК України. Звертаємо увагу ! Враховуючі, що декларація подається за 2015р. застосовуємо ставки, що діяли в цьому періоді, а саме: 15% - до доходів, розмір яких не перевищує 12180,00грн. та 20% - до доходів, розмір яких перевищує 12180,00грн.

В Графі 7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 %

Чистий оподатковуваний дохід, отриманий фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність (додаток Ф2) x x
10.9

Рядок 10.9 – заповнюється, у випадках, якщо крім доходів, перелічених в рядках 10.1 -10.8 платник має інші доходів, що підлягають оподаткуванню згідно норм ПК України.

В рядку 10.9  вказується:

В Графі 3 вказується загальна сума інших оподатковуваних доходів, не зазначених у попередніх рядках декларації

В Графах 4 - 7 рядка10.9 вказуються суми податку та збору, утримані (сплачені) податковим агентом, та суми податку та збору, що підлягають сплаті самостійно за результатами (податкового) звітного року.

інші доходи, у тому числі:
10.9.1{hint167} у вигляді додаткового блага (прощений (анульований) борг за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит))
*Назва країни, з якої отримано іноземні доходи, та назва валюти.
Код рядка
ІІІ. ДОХОДИ, ЯКІ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ{hint168}
Сума доходів(грн, коп.)
1 2 3
11

Якщо особа протягом звітного (податкового) періоду мала інші доходи, які згідно ст. 165 ПК України не включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу платник має заповнити Рядок 11 декларації, в якому вказується загальна сума цих доходів. Така сума вказується  в Графі 3 Рядку 11 та включає і суму доходів, отриманих ФОП на єдиному податку.

Доходи, які не включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу, у тому числі: (рядок 11.1 + рядок 11.2 + рядок 11.3)
11.1

Рядок 11.1. – в Графі 3 рядка вказуємо суму  доходу, отриману ФОП на єдиному податку

доходи, отримані від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування протягом звітного (податкового) року
11.2{hint159} доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна
11.3{hint160} інші доходи, що не підлягають оподаткуванню
Код рядка
ІV. ЗАГАЛЬНА СУМА РІЧНОГО ДОХОДУ{hint169}
Сума доходів(грн, коп.)
12

Рядок 12 – в Графі 3 рядка вказується загальна сума річного доходу, яка визначається як сума значень рядків 10 та 11 декларації

Загальна сума річного доходу (рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + графа 6 "УСЬОГО" рядка 1 додатка Ф1 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + "УСЬОГО" графи 9 розділу І додатка Ф2 + "УСЬОГО" графи 9 розділу ІV додатка Ф2 + рядок 10.9 + рядок 11)
Код рядка V. РОЗРАХУНОК СУМИ ПОДАТКУ, НА ЯКУ ЗМЕНШУЮТЬСЯ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ´ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ЗВ´ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРАВА НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ ЗГІДНО ЗІ СТАТТЕЮ 166 РОЗДІЛУ IV ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (грн, коп.){hint170}
13{hint171}
Категорії витрат**:
п.п.166.3.1 п.166.3 ст.166 розділу ІV ПКУ{hint172}
п.п.166.3.2 п.166.3 ст.166 розділу ІV ПКУ{hint173}
п.п.166.3.3 п.166.3 ст.166 розділу ІV ПКУ{hint174}
п.п.166.3.4 п.166.3 ст.166 розділу ІV ПКУ{hint175}
п.п.166.3.5 п.166.3 ст.166 розділу ІV ПКУ{hint176}
п.п.166.3.6 п.166.3 ст.166 розділу ІV ПКУ{hint177}
п.п.166.3.7 п.166.3 ст.166 розділу ІV ПКУ{hint178}
п.п.166.3.8 п.166.3 ст.166 розділу ІV ПКУ{hint179}
14

Рядок 14 – зазначається загальна сума витрат,  фактично здійснених протягом звітного податкового року 

Загальна сума фактично здійснених протягом звітного (податкового) року витрат у граничних розмірах, дозволених до включення до податкової знижки відповідно до статті 166 розділу IV Податкового кодексу України (далі - ПКУ)
15

Рядок 15 – відображається сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), страхових внесків до Накопичувального фонду, а також на суму податкової соціальної пільги (за наявності)

Сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності
16

Рядок 16 - у рядку 16 вказується сума (вартість) витрат, дозволених до включення до складу податкової знижки. При цьому, Значення рядка має бути менше або дорівнювати значенню рядка 14, але не більше значення рядка 15 декларації

Сума (вартість) витрат платника податку – резидента, дозволених до включення до податкової знижки з урахуванням обмеження, встановленого підпунтком 166.4.2 пункту 166.4 статті 166 розділу IV ПКУ (рядок 14, але не більше рядка 15)
17

Рядок 17 - вказується сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з цього податку у зв'язку з використанням права на податкову знижку. Вона визначається за  формулою, вказаною в самому рядку та здійснюється в наступному порядку:

- визначаємо суму, що дорівнює різниці між значенням рядка 15 та  рядка 16

- отриману суму множимо на відповідну ставку податку (в 2015 році – це було 15%  та 20%)

- від значення графи 4 Рядку 10.1 необхідно відняти суму, визначену вищевказаним способом.

Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку (значення вказується без знака "-") (графа 4 рядка 10.1 - (рядок 15 - рядок 16) × на ставку податку, визначену пунктом 167.1 статті 167 розділу IV ПКУ)
Код рядка VІ. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ / ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ Сума
(грн, коп.)
18

Рядок 18 - загальна сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, Значення цього рядка дорівнює значенню графи 6 рядка 10

Загальна сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб (графа 6 рядка 10)
19

Рядок 19 –  заповнюється в разі:

- якщо платник податку скористався правом на податкову знижку та/або

- якщо здійснюється перерахунок податкових зобов’язань у зв’язку з тим, що платник отримував доходи у вигляді заробітної плати від двох і більше податкових агентів і загальна річна сума яких перевищує 146 160,00грн. (для декларації за 2015 рік)

Значення Рядка 19 визначається як сума значень рядка 17 декларації та рядка 9 додатка Ф1

Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням права на податкову знижку (рядок 17)
20

Рядок 20 – заповнюємо, якщо в звітному (податковому) році платник, з метою укладення та нотаріального оформлення договору купівлі-продажу (міни) нерухомості, сплатив необхідну суму податку, а нотаріальна дія щодо посвідчення такого договору вчинена не була. Платник має право на повернення йому такої сплаченої суми податку, для чого необхідно вказати її в декларації та надати документи, що підтверджують таку сплату

Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню у разі невчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу, міни об'єкта нерухомості відповідно до пункту 172.6 статті 172 розділу IV ПКУ
21

Рядок 21 – заповнюється платником, який є фізичною особою-підприємцем на загальній системі оподаткування. Показник Рядка визначається як сума, що була надмірно сплачена, її значення дорівнює значенню показника рядка 5.2. додатку Ф4 до декларації. Вказана сума має бути або зарахована в рахунок майбутніх платежів або підлягає поверненню платнику (підп.. 177.5.3 п.177.5 ст. 177 ПК України)

Сума податків, сплачених за кордоном, на яку зменшується сума річного податкового зобов'язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV ПКУ (але не більше значення рядка 18)
22{hint180} Розрахунки з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб: x
22.1

Рядок 22 - заповнюється, якщо протягом звітного періоду платник здійснював сплату податків за кордоном. В Рядку 22 зазначається сума таких податків, що має дорівнювати підсумковому (вказаному в рядку «Усього») значенню графи 7 додатка Ф3 до декларації, але бути не більше значення рядка 18 декларації. На вказану суму податків платник має право зменшити суму річного податкового зобов'язання (підп.. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 ПК України.

Сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року (додатне значення (рядок 18 - рядок 19 - рядок 20 - рядок 21))
22.2

Рядок 23.1. – вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету.

Для визначення показника рядка 23.1 необхідно від значення рядку 18 декларації відняти значення рядків 19, 20, 21 та 22 декларації. Якщо результатом такого підрахунку є додатне число – воно зазначається в Рядку 23.1.

Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету за результатами звітного (податкового) року (від'ємне значення (рядок 18 - рядок 19 - рядок 20 - рядок 21))
23{hint181} Розрахунки з бюджетом з військового збору: x
23.1

Рядок 23.2. – для визначення показника рядка 23.2 необхідно від значення рядка 18 декларації відняти значення рядків 19, 20, 21 та 22 декларації. Якщо в результаті такого підрахунку отримано від'ємне значення – воно зазначається в Рядку 23.2, при цьому, знак «-» не ставиться. Зазначена в Рядку 23.2 сума податку підлягає поверненню з бюджету.

Сума податкових зобов'язань з військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року (графа 7 рядка 10)
Код рядка VІІ. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК У ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДАХ{hint183} Сума (грн, коп.)
податок на доходи фізичних осіб військовий збір
24{hint182} Сума податку та/або збору, які підлягали перерахуванню до бюджету або поверненню, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка
25

Рядок 26 - вказується уточнена сума податкових зобов'язань за звітний податковий період, у якому виявлена помилка

Уточнені суми податкових зобов'язань або сума до повернення за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка
26

На підставі уточнених даних рядку 26, здійснюється розрахунок податкових зобов'язань, результат яких вказується в рядках 27.1 та 27.2  

Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки: x
26.1

Рядок 27.1 – заповнюється, якщо внаслідок виправлення самостійно виявлених помилок сума податкового зобов'язання з податку збільшується. Для визначення цієї суми необхідно від значення Рядка 26 відняти значення рядка 25. У разі заповнення рядка 27.1 декларації платник податку зобов'язаний відобразити суму штрафу у рядку 28 декларації.

 

збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 25 - рядок 24, якщо рядок 25 > рядка 24)
26.2

Рядок 27.2 – заповнюється, якщо внаслідок виправлення самостійно виявлених помилок сума податкового зобов'язання з податку зменшується. Для визначення цієї суми необхідно від значення Рядка 26 відняти значення рядка 25. показника рядка 25, при цьому знак «-» не ставиться.

зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 25 - рядок 24, якщо рядок 25 < рядка 24) (значення вказується без знака "-")
27

Рядок 28 – заповнюється, якщо платником був заповнений Рядок 27.1. декларації. В рядку вказується сума штрафу, яку платник податку має розрахувати самостійно, керуючись нормою п. 50.1. ст. 50 ПК України.

Штраф в розмірі 3% від суми недоплати слід вказати платнику, який подає Уточнюючий розрахунок.

Штраф в розмірі 5% - якщо платник податку відображає суму недоплати у складі декларації, що подається за наступним податковим періодом, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання

Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням помилки, __ % (рядок 26.1 × 3 або 5 %)
28

Рядок 29 - вказується сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підп.129.1.2 п. 129.1 ст.129 ПК України. Рядок заповнюєтьс, якщо платником був заповнений Рядок 27.1. декларації, тобто якщо має місце недоплата податку

Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу ІV ПКУ
Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку{hint184}
29{hint185}
Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку:{hint184}
Номер рахунку:
Найменування банку:
МФО банку:
ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНЕ НЕРУХОМЕ (РУХОМЕ) МАЙНО ТА/АБО МАЙНО, ЯКЕ НАДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ (СУБОРЕНДУ){hint161}
Код рядка Категорії об'єктів**{hint162} Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна (країна, адреса) або марка (модель) рухомого майна

В Графі 3 відповідного рядка таблиці необхідно вказати марку, модель, характеристики об’єкту рухомого майна

Рік набуття у власність/ рік випуску (для рухомого майна

В Графі 4 – вказується рік випуску об'єкут рухомого майна

Загальна площа нерухомого майна(кв. м)

В Графі 5 - проставляється відмітка про надання майна в оренду (суборенду). Має бути поставлена у вигляді позначки –«х».

 

Частка в загальній площі нерухомого майна Відмітка про надання майна в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) ***
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
Додати рядок
**Категорії об'єктів: 1 – земельні ділянки; 2 – житлові будинки; 3 – квартири; 4 – садові (дачні) будинки; 5 – гаражі; 6 – водойми; 7- автомобілі легкові; 8 – автомобілі вантажні (спеціальні); 9 – водні транспортні засоби; 10 – повітряні судна; 11 – мотоцикли (мопеди); 12 – інше нерухоме (рухоме) майно.
***При заповненні вказується позначка (х).
Доповнення до податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II ПКУ)

Таблиця «Доповнення до податкової декларації (заповнюється та подається відповідно до п.46.4 ст.46 ПК України) заповнюється, якщо платник вважає що форма декларації збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, та у зв’язку з цим бажає надати відповідні доповнення до декларації відповідно до п. 46.4 ст. 46 ПК України.Такі доповнення скадаються в довільній формі та вважаються невід'ємною частиною декларації.

№ з/п Зміст доповнення
Додати рядок
Доповнення до податкової декларації (подається відповідно до підпункту "д" підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу IV ПКУ){hint186}
№ з/п Зміст доповнення
Додати рядок

Якщо платник має заповнити та подати ті чи інші додатки до декларації, то у відповідній клітинці необхідно проставити позначку «х», що позначатиме відповідну форму декларації (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) 

Додатки до декларації (потрібне позначити):

Додаток Ф1 заповнюється в тому випадку, якщо в звітному році платник отримав доходи від двох і більше податкових агентів і загальна річна сума таких доходів перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року (за 2015 рік така сума становить 146 160,00грн).

Звертаємо увагу!  З 01.01.2016р. підп. «є»  п. 176.1. з Податкового кодексу України виключений, тому заповнення цього додатку є актуальним лише в разі декларування доходів, отриманих до 01.01.2016р.

Реєстраційний номер облікової картки платника – це номер, за яким платник зареєстрований в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (податковий номер) і зазначений у відповідному документі, виданому ДПІ за місцем реєстрації місця проживання такого платника (це той номер, який ми за завичкою називаємо «ідентифікаційний код»)

Серія та номер паспорта – вказується тими особами, які відмовились від податкового номеру та  мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за  сері.ю та нмоеро паспорту. Особи, які мають податковий номер, залишають ці клітинки не заповненими.

Ф1 {hint163}Ф2
Дата подання декларації:

Відмітка в клітинці «Звітний податковий період» - ставиться в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Звітну» або «Звітну нову» декларацію. Вказується той звітний період (рік), за який подається декларація.

Відмітка в клітинці «Звітний податковий період, що уточнюється» - ставиться в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Уточнюючу» декларацію. Вказується той звітний період (рік), показники якого уточнюються.

Відмітки в клітинці «Квартал» проставляються фізичними особами - підприєцями, які були зареєстровані протягом звітного року або протягом такого року перейшли із спрощеної системи на загальну. В клітинці необхідно вказати той квартал, в якому ФОП розпочав господарську діяльність або здійснив перехід на загальну систему. 

Інформація, наведена в декларації, додатках і доповненнях до декларації, є достовірною.
Фізична особа – платник податку
або уповноважена особа
(підпис)
(ініціали та прізвище)
1 Заповнюється у разі подання декларації фізичною особою – підприємцем за результатами звітного кварталу, в якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.
2 Заповнюється за бажанням платника податку.
3 Заповнюється для фізичних осіб - підприємців, які припинили підприємницьку діяльність протягом звітного (податкового) року
4 У разі отримання таких доходів заповнюється графа 7 розділу відомостей про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду)
5 Перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів
6 Набирає чинності з 01 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування.
Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності
"___" ____________ 20__ року
(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))
За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):
порушень (помилок) не виявлено
складено акт від "___" ____________ 20__ року № _________
(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))
"___" ____________ 20__ року
Згорнути

Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)

Додаток Ф1

до податкової декларації про майновий стан і доходи

Розрахунок

податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника – це номер, за яким платник зареєстрований в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (податковий номер) і зазначений у відповідному документі, виданому ДПІ за місцем реєстрації місця проживання такого платника (це той номер, який ми за завичкою називаємо «ідентифікаційний код»)

Серія та номер паспорта – вказується тими особами, які відмовились від податкового номеру та  мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за  сері.ю та нмоеро паспорту. Особи, які мають податковий номер, залишають ці клітинки не заповненими.

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність у них права
здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)

Додаток Ф1 заповнюється в тому випадку, якщо в звітному році платник отримав доходи від двох і більше податкових агентів і загальна річна сума таких доходів перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року (за 2015 рік така сума становить 146 160,00грн).

Звертаємо увагу!  З 01.01.2016р. підп. «є»  п. 176.1. з Податкового кодексу України виключений, тому заповнення цього додатку є актуальним лише в разі декларування доходів, отриманих до 01.01.2016р.

Реєстраційний номер облікової картки платника – це номер, за яким платник зареєстрований в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (податковий номер) і зазначений у відповідному документі, виданому ДПІ за місцем реєстрації місця проживання такого платника (це той номер, який ми за завичкою називаємо «ідентифікаційний код»)

Серія та номер паспорта – вказується тими особами, які відмовились від податкового номеру та  мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за  сері.ю та нмоеро паспорту. Особи, які мають податковий номер, залишають ці клітинки не заповненими.

Тип декларації

Визначення Типу декларації та звітного періоду здійснюється в такому ж порядку, як і в Розділі І декларації. При цьому, відомості таблиць вступної частини додатку мають збігатися із значеннями відповідних рядків 1 - 3 розділу I декларації.

Звітний (податковий) період:

Відмітка в клітинці «Звітний податковий період» - ставиться в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Звітну» або «Звітну нову» декларацію. Вказується той звітний період (рік), за який подається декларація.

Відмітки в клітинці «Квартал» проставляються фізичними особами - підприєцями, які були зареєстровані протягом звітного року або протягом такого року перейшли із спрощеної системи на загальну. В клітинці необхідно вказати той квартал, в якому ФОП розпочав господарську діяльність або здійснив перехід на загальну систему

Рік
Звітний (податковий) період, що уточнюється:

Відмітка в клітинці «Звітний податковий період, що уточнюється» - ставиться в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Уточнюючу» декларацію. Вказується той звітний період (рік), показники якого уточнюються.

Відмітки в клітинці «Квартал» проставляються фізичними особами - підприєцями, які були зареєстровані протягом звітного року або протягом такого року перейшли із спрощеної системи на загальну. В клітинці необхідно вказати той квартал, в якому ФОП розпочав господарську діяльність або здійснив перехід на загальну систему

Рік
І. РОЗРАХУНОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРИБУТКУ
№ з/п Вид інвестиційних активів* Найменування та характеристика Сума доходу, отриманого від продажу інвестиційного активу (грн, коп.) Сума витрат на придбання інвестиційного активу
(грн, коп.)
Фінансовий результат операцій з інвестиційними активами (інвестиційний прибуток (+) або інвестиційний збиток (-))
(грн, коп.)
1 2{hint187} 3{hint188} 4{hint189} 5{hint190} 6{hint191}
1
Додати рядок
Усього{hint192}
2

У рядку 3 вказується сума інвестиційного збитку за операціями з інвестиційними активами попереднього звітного року, якщо такий збиток мав місце. Ця сума переноситься з відповідного додатка до декларації за попередній звітний податковий рік

Сума від'ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами попереднього звітного періоду
3

у рядку 4 вказується сума, що визначається як різниця між значеннями рядка 2 та рядка 3 додатку. Визначена таким способом сума відображає загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами. Якщо така сума має від'ємне значення, то вона переноситься на зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до повного погашення

Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами
(графа 6 "УСЬОГО" рядка 1 - рядок 2 цієї таблиці), у тому числі:
3.1{hint193} додатне значення рядка 3 (інвестиційний прибуток)
3.2{hint194} від'ємне значення рядка 3 (інвестиційний збиток), значення вказується без знака "-"
Код рядка ІІ. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ / ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ ВІД ОПЕРАЦІЙ З ІНВЕСТИЦІЙНИМИ АКТИВАМИ Сума (грн, коп.)
4

У рядку 5 вказується сума, що визначається в наступному порядку:

Значення рядку 4.1 додатку множимо на ставку податку 20% (згідно підп.167.5.1 п. 167.5 ст.167 ПК України в редакції, що діяла до 01.01.2016р.). Розрахована таким чином значення рядку 5  є сумою податку на доходи фізичних осіб та включає в себе суму податку, вказану в рядку 5.1. додатку та суму податку, вказану в рядку 5.2. додатку.

Сума податку на доходи фізичних осіб, у тому числі:
(рядок 3.1 × на ставку податку 18%)
4.1{hint195} утриманого (сплаченого) податковим агентом
4.2

У рядку 5.2 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування. Така сума визначається як різниця між значеннями рядка 5 та рядка 5.1 додатку

що підлягає підлягає сплаті платником податку самостійно до бюджету (додатне значення (рядок 4 - рядок 4.1))
5

У рядку 6 вказується сума, що визначається в наступному порядку:

Значення рядка 4.1. додатку множимо на ставку збору в розмірі 1,5% (згідно підп. 1.3 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX ПК України)

Розраховане таким чином значення рядку 6  є сумою військового збору та включає в себе суму збору, вказану в рядку 6.1. додатку та суму збору, вказану в рядку 6.2. додатку.

Сума військового збору, у тому числі:
(рядок 3.1 × ставку збору 1,5%)
5.1

У рядку 6.1 вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого) податковим агентом з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами.

утриманого (сплаченого) податковим агентом
5.2

У рядку 6.2 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податків самостійно до бюджету за результатами звітного рок. Така сума визначається як різниця між значеннями рядка 6 та рядка 6.1 додатку

Звертаємо увагу! Значення рядку 6.2. додатку дорівнює значенню Графи 7 рядку 10.4. декларації

що підлягає сплаті платником податків самостійно до бюджету за результатами звітного року (додатне значення (рядок 5 - рядок 5.1))
*Перелік операцій з інвестиційними активами:
1 – корпоративні права (інші ніж цінні папери); 2 – цінні папери чи деривативи, що перебувають в обігу на фондовій біржі;
3 – цінні папери чи деривативи, що перебувають в обігу не на фондовій біржі.
Фізична особа – платник податку
або уповноважена особа
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Згорнути

Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)

Додаток Ф2

до податкової декларації про майновий стан і доходи

Розрахунок

податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника – це номер, за яким платник зареєстрований в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (податковий номер) і зазначений у відповідному документі, виданому ДПІ за місцем реєстрації місця проживання такого платника (це той номер, який ми за завичкою називаємо «ідентифікаційний код»)

Серія та номер паспорта – вказується тими особами, які відмовились від податкового номеру та  мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за  сері.ю та нмоеро паспорту. Особи, які мають податковий номер, залишають ці клітинки не заповненими.

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність у них права
здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)

Додаток Ф1 заповнюється в тому випадку, якщо в звітному році платник отримав доходи від двох і більше податкових агентів і загальна річна сума таких доходів перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року (за 2015 рік така сума становить 146 160,00грн).

Звертаємо увагу!  З 01.01.2016р. підп. «є»  п. 176.1. з Податкового кодексу України виключений, тому заповнення цього додатку є актуальним лише в разі декларування доходів, отриманих до 01.01.2016р.

Реєстраційний номер облікової картки платника – це номер, за яким платник зареєстрований в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (податковий номер) і зазначений у відповідному документі, виданому ДПІ за місцем реєстрації місця проживання такого платника (це той номер, який ми за завичкою називаємо «ідентифікаційний код»)

Серія та номер паспорта – вказується тими особами, які відмовились від податкового номеру та  мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за  сері.ю та нмоеро паспорту. Особи, які мають податковий номер, залишають ці клітинки не заповненими.

Тип декларації

Визначення Типу декларації та звітного періоду здійснюється в такому ж порядку, як і в Розділі І декларації. При цьому, відомості таблиць вступної частини додатку мають збігатися із значеннями відповідних рядків 1 - 3 розділу I декларації.

Звітний (податковий) період:

Відмітка в клітинці «Звітний податковий період» - ставиться в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Звітну» або «Звітну нову» декларацію. Вказується той звітний період (рік), за який подається декларація. 

Відмітка в клітинці «Квартал» проставляється фізичними особами - підприєцями, які були зареєстровані протягом звітного року або протягом такого року перейшли із спрощеної системи на загальну. В клітинці необхідно вказати той квартал, в якому ФОП розпочав господарську діяльність або здійснив перехід на загальну систему. 

Рік квартал1
Звітний (податковий) період, що уточнюється:

Відмітка в клітинці «Звітний податковий період, що уточнюється» - ставиться в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Уточнюючу» декларацію. Вказується той звітний період (рік), показники якого уточнюються. 

Відмітка в клітинці «Квартал» проставляється фізичними особами - підприєцями, які були зареєстровані протягом звітного року або протягом такого року перейшли із спрощеної системи на загальну. В клітинці необхідно вказати той квартал, в якому ФОП розпочав господарську діяльність або здійснив перехід на загальну систему. 

Рік квартал
І. ДОХОДИ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ І та Розділ ІІ Додатку призначений для відображення сум доходів та податкових зобов’язань платника податків – фізичної особи-підприємця на загальній системі оподаткування

Фізичні особи - підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, зазначають результати провадження господарської діяльності, а також здійснюють розрахунок з податку за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування

№ з/п Назва виду економічної діяльності, за здійснення якого одержано дохід

У кожному окремому рядку Графи 2 зазначається назва виду економічної діяльності згідно з КВЕД, в результаті здійснення якого одержано дохід

Код виду економічної діяльності згідно з КВЕД

У кожному окремому рядку Графи 3 зазначається код виду економічної діяльності згідно з КВЕД, в результаті здійснення якого одержано дохід

Сума одержаного доходу (грн, коп.)

У графі 4 вказується сума одержаного платником доходу від провадження кожного окремого виду економічної діяльності

Вартість документально підтверджених витрат, пов'язаних з господарською діяльністю (грн, коп.), у тому числі{hint197} Сума чистого оподатковуваного доходу (грн, коп.) (графа 4 – графа 5 – графа 6 – графа 7 – графа 8) (грн, коп.)

У графі 8 вказується сума, що визначається в наступному порядку:

Від значення графи 4 необхідно відняти значення графи 5, графи 6 та графи 7

Обчислена в такому порядку сума є чистим оподатковуваним  доходом.  Значення графи 8 додатку вказується в Графі 3 рядка 10.7 декларації.

У випадку, якщо сума, обчислена описаним вище способом має від’ємне значення (тобто ФОП має збиток), то графа 8 прокреслюється.

В рядку «Усього» вказується підсумоване значення всіх рядків кожної відповідної графи Розділу І

В таблиці, що розміщена в кінці Розділу І додатку необхідно вказати кількість місяців, протягом яких ФОП отримував доходи від провадження своєї підприємницької діяльності. Значення в Графі «Кількість» вказується арабськими цифрами від 1 - до 12

вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані або використані у виробництві продукції витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату

Графа 6 – зазначається сума  витрат на оплату праці та нарахування на заробітну плату (в разі, якщо підприємець використовує найманих працівників)

інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг

Графа 7 – зазначається сума інших витрат, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг, в тому числі зазначається і сума ЄСВ, сплаченого підприємцем «за себе»

амортизаційні відрахування

У графі 8 вказується сума, що визначається в наступному порядку:

Від значення графи 4 необхідно відняти значення графи 5, графи 6 та графи 7

Обчислена в такому порядку сума є чистим оподатковуваним  доходом.  Значення графи 8 додатку вказується в Графі 3 рядка 10.7 декларації.

У випадку, якщо сума, обчислена описаним вище способом має від’ємне значення (тобто ФОП має збиток), то графа 8 прокреслюється.

В рядку «Усього» вказується підсумоване значення всіх рядків кожної відповідної графи Розділу І

В таблиці, що розміщена в кінці Розділу І додатку необхідно вказати кількість місяців, протягом яких ФОП отримував доходи від провадження своєї підприємницької діяльності. Значення в Графі «Кількість» вказується арабськими цифрами від 1 - до 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Додати рядок
Усього
ІІ. Інформація щодо нарахованої амортизації{hint200}
Код рядка Номер групи Вартість об'єкта основних засобів та/або нематеріальних активів{hint208} Розрахована сума амортизаційних відрахувань за звітний (податковий) період відповідно до підпункту 177.4.9 пункту 177.4 статті 177 розділу ІV ПКУ{hint209}
на початок звітного (податкового) періоду{hint206} на кінець звітного (податкового) періоду{hint207}
1 2 3 4 5
A1 1{hint202}
A2 2{hint203}
A3 3{hint204}
A4 4{hint205}
Усього
Код рядка ІІІ. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ / ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ{hint210} Сума (грн, коп.)
1 Розрахунки з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб: x
1.1{hint211} розрахована сума податкових зобовязань з податку на доходи фізичних осіб за результатами звітного (податкового) року, що підлягає сплаті до бюджету (додатне значення графи 9 рядка "УСЬОГО" розділу І × на ставку податку (18 % ))
1.2{hint212} сума податку на доходи фізичних осіб, самостійно нарахована платником податку протягом звітного (податкового) року за результатами останього базового (звітного) періоду, у т.ч. у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця протягом звітного (податкового) року 2
1.3{hint213} загальна сума авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб, що розраховані платником податку самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат кожного календарного кварталу (крім четвертого) та сплачені до бюджету протягом звітного (податкового) року згідно з підпунктом 177.5.1 пункту 177.5 статті 177 розділу IV ПКУ
1.4{hint214} сума надміру сплаченого податку, що підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів або поверненню платнику згідно з підпунктом 177.5.3 пункту 177.5 статті 177 розділу IV ПКУ (від'ємне значення (рядок 1.1 - рядок 1.3)) (значення вказується без знака "-")
1.5{hint215} сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року (рядок 1.1 - рядок 1.2) (сума переноситься до графи 6 рядка 10.7 декларації)
2 Розрахунки з бюджетом з військового збору: x
2.1{hint216} розрахована сума податкових зобовязань з податку на доходи фізичних осіб за результатами звітного (податкового) року, що підлягає сплаті до бюджету (додатне значення графи 9 рядка "УСЬОГО" розділу І × на ставку збору (1,5 %))
2.2{hint217} сума військового збору, самостійно нарахована платником податку протягом звітного (податкового) року за результатами останього базового (звітного) періоду, у т.ч. у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця протягом звітного (податкового) року 2
2.3{hint218} сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року (рядок 2.1 - рядок 2.2) (сума переноситься до графи 7 рядка 10.7 декларації)
ІV. ДОХОДИ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ{hint219}
№ з/п Категорія незалежної професійної діяльності* Назва виду економічної діяльності, за здійснення якого одержано дохід{hint221} Код виду економічної діяльності згідно з КВЕД{hint222} Сума одержаного доходу (грн, коп.){hint223} Вартість документально підтверджених витрат, необхідних для провадження незалежної професійної діяльності (грн, коп.), у тому числі{hint224} Сума чистого оподатковуваного доходу (графа 5 - графа 6 - графа 7 - графа 8) (грн, коп.) {hint228}
вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей для використання при провадженні незалежної професійної діяльності{hint225} витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату{hint226} інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг{hint227}
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Додати рядок
Усього{hint229}
* Категорія незалежної професійної діяльності: 1 - приватний нотаріус; 2 - адвокат; 3 - арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор); 4 - аудитор; 5 - бухгалтер; 6 - оцінювач; 7 - інженер чи архітектор; 8 - особа, зайнята релігійною (місіонерською) діяльністю; 9 - науковий, літературний, артистичний, художній, освітній або викладацькій діяч; 10 - лікар; 11 - інша подібна діяльність.
Код рядка V. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ{hint230} Сума (грн, коп.)
3 Розрахунки з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб: x
3.1{hint231} Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року (додатне значення графи 9 рядка "УСЬОГО" розділу ІV × на ставку податку (18 %)) (сума переноситься до графи 6 рядка 10.8 декларації)
4 Розрахунки з бюджетом з військового збору: x
4.1{hint232} Сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року (додатне значення графи 9 рядка "УСЬОГО" розділу ІV × на ставку збору (1,5 %)) (сума переноситься до графи 7 рядка 10.8 декларації)
1 Заповнюється у разі подання декларації фізичною особою – підприємцем за результатами звітного кварталу, в якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування
2 Заповнюється для фізичних осіб - підприємців, які припинили підприємницьку діяльність протягом звітного (податкового) року та подали декларарацію відповідно до абзацу другого пункту 177.11 статті 177 розділу IV ПКУ.
Фізична особа – платник податку
або уповноважена особа
(підпис)
(ініціали та прізвище)
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити