Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4

Який порядок бухгалтерського обліку забезпечень (резервів) майбутніх витрат та платежів?

Згідно з пунктом 13 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 (далі – П(С)БО 11) суми створених забезпечень визнають витратами (за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів).

У бухгалтерському обліку відображають інформацію про: